SMILTENES SADARBĪBAS TERITORIJAS CIVILĀS AIZSARDZĪBAS KOMISIJA 

Komisijas priekšsēdētājs: Gints Kukainis, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:
Renārs Žeļezkins, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Valkas daļas Smiltenes posteņa komandieris;
Jānis Liberts, Apes novada domes priekšsēdētājs;
Komisijas locekļi:
 • Ilona Niedra, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests;
 • Dina Līte-Zaķe, Veselības inspekcija;
 • Mārcis Ulmanis, Pārtikas un veterinārā dienests;
 • Indra Tomiņa, Pārtikas un veterinārā dienests;
 • Ilze Smirnova, Valsts policija;
 • Ilmārs Hamanis, Valsts policija;
 • Normunds Liepa, Pašvaldības policija
 • Raitis Briedis, Valsts robežsardze;
 • Raimonds Romanovskis, Valsts robežsardze;
 • Lauris Briedītis, Nacionālie bruņotie spēki;
 • Edgars Veršelo, Valsts meža dienests;
 • Līga Zvirbule, Valsts vides dienests;
 • Aldis Verners, Valsts vides dienests;
 • Jānis Norkus, Akciju sabiedrība "Sadales tīkls";
 • Dzintars Suts, AS "Augstsprieguma tīkls";
 • Kaspars Spirks, VAS “Latvijas Valsts meži”;
 • Guntis Beļickis, AS “Latvijas Ceļu uzturētājs”;
 • Uldis Birkenšteins, Pagastu pārvalžu pārstāvis;
 • Viesturs Dandens, Pagastu pārvalžu pārstāvis;
 • Andris Rubins, Medību kolektīvu pārstāvis;
 • Aigars Vīvuliņš, Medību kolektīvu pārstāvis, Komunālā saimniecība;
 • Gundars Pihlis, Komunālā saimniecība;
 • Vilnis Gailis, AS “Latvijas Gāze”;
 • Uldis Brečs, AS “Conexus Baltic Grid”;
 • Inta Siliņa, Sociālais dienests;
 • Maija Kārkliņa, Sociālais dienests;
 • Didzis Lūkins, SIA “Sarkanā krusta Smiltenes slimnīca”
   

Komisijas sekretāre: Evita Sirmā

Komisijas galvenie uzdevumi: 
 • analizēt informāciju par situāciju katastrofas apdraudētajā teritorijā, par cilvēkiem, īpašumam un videi nodarīto kaitējumu, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanu, kā arī izvērtēt apdraudējuma iespējamo attīstību;
 • koordinēt papildu resursu piesaisti katastrofu pārvaldīšanā, kā arī ārvalstu un starptautisko organizāciju palīdzības saņemšanu;
 • koordinēt evakuācijas pasākumus, iedzīvotāju izvietošanu, ēdināšanu, medicīniskās palīdzības sniegšanu, apgādi pagaidu dzīvesvietās, kā arī cita veida palīdzības sniegšanu katastrofās cietušajiem;
 • organizēt preses konferences plašsaziņas līdzekļu un elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu pārstāvjiem, lai informētu sabiedrību par katastrofu draudiem, notikušām katastrofām un veiktajiem pasākumiem to seku likvidēšanā;
 • pēc apdraudējuma pārvarēšanas novērtēt veiktos pasākumus un, ja nepieciešams, sniegt attiecīgajām institūcijām ieteikumus par materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu un priekšlikumus valsts materiālo rezervju pilnveidošanai;
 • izskatīt Smiltenes novada pašvaldības civilās aizsardzības plānu un sniegt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta attiecīgajai struktūrvienībai priekšlikumus tā precizēšanai;
 • piedalīties vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās aizsardzības mācībās;
 • izskatīt citus ar pašvaldības drošību saistītos civilās aizsardzības jautājumus.

 


CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNS


Informācija iedzīvotājiem par pārvades gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām un par rīcību iespējamās avārijas gadījumā

Informācija iedzīvotājiem par pārvades gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargjoslās. Lasīt ŠEIT.

Informācija iedzīvotājiem par rīcību iespējamās pārvades gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiemaizsardzības pasākumiem. Lasīt ŠEIT.

__________________________________________________________________________

 

Gadījumā, ja atrodat kritušu mežacūku, zvaniet uz tel. 29194723 - Āfrikas cūku mēra (ĀCM) darba grupas vadītājam Ingaram Veismanim.

Pēdējās izmaiņas: 21.05.2019 14:29:31
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET