Smiltenes vidusskolas skolēniem augsti sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs

15.03.2017 / www.smiltene.lv

2. semestrī  Smiltenes vidusskolas skolēni piedalījās valsts organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs. Piedalīties olimpiādē ir liels gods un reizē arī liels izaicinājums, jo tajās piedalās paši gudrākie un erudītākie skolēni, kas ir gatavi apgūt arī papildus zināšanas atsevišķos mācību priekšmetos.

Visaugstākie sasniegumi olimpiādēs šogad  ir 9.b klases skolniecei Anetei Mālkalnei. Valsts bioloģijas olimpiādē novada kārtā Anete izcīnīja 1. vietu, bet, piedaloties olimpiādes 3. kārtā Rīgā, Anete ieguva godpilno 3. vietu valstī. Anete ir uzaicināta piedalīties arī latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādē, kas notiks 27. martā, un vēstures valsts olimpiādē, kas notiks 10. aprīlī Rīgā. Lai veicas Anetei, mēs turēsim īkšķus.

12.b klases skolniece Laura Savicka vēstures olimpiādē novada kārtā parādīja izcilus rezultātus un mērojās spēkiem ar citiem 58 valstī visgudrākajiem 12. klašu vēstures zinātājiem.

Arī citās olimpiādēs Smiltenes vidusskolas skolēni ieguvuši ļoti augstus rezultātus, parādot vispusīgas zināšanas dažādos mācību priekšmetos.

Vidzemes reģionālajā angļu valodas olimpiādē novada kārtā E. Zirdziņa (11.b) un E. Madarāja (11.b) ieguva atzinību;  L. Ozols (12.c) ieguva 2. vietu, bet K. Ķikute (11.b) – 1. vietu.  K. Ķikute un L. Ozols piedalījās arī Vidzemes reģionālās olimpiādes 3. kārtā Valmierā, un abi tajā ieguva atzinību.

Valsts bioloģijas olimpiādes novada kārtā bez jau pieminētās 9.b klases skolnieces A. Mālkalnes  augstus rezultātus uzrādīja arī B. Velpe (10.b), novadā iegūstot 1.vietu, K. Ķikutei (11.b) – 1. vieta, L. Ozolam (12.c) – 1. vieta, M. Ziediņai (9.d) – 2.vieta, L. Gavarei (10.b) – 2. vieta, M.M. Grigorei (11.a) – 2. vieta,  D. Trijēcei (12.a) – 2. vieta, D. Cīrulei (9.b) – 3. vieta, E. Kaupei (10.b) – 3. vieta, A. Halilovai (10.b) – 3. vieta, E. Āboltiņai (9.b) – atzinība, E. Lapiņam (10.a) – atzinība, E. Laganovskai (10.b) – atzinība.

9. un 12. klašu valsts vēstures olimpiādē izcils sniegums, kā jau tika minēts, bija A. Mālkalnei un L. Savickai, bet augsti rezultāti bijā arī K. Pakulim (9.a) – 3. vieta, E. Sūnai (9.b) – atzinība, M. Sarkanei (12.c) – 3. vieta, N. Neilandei – atzinība, K. Ķelpai – atzinība.

Savukārt valsts organizētajā latviešu valodas un literatūras olimpiādē novada kārtā 11. – 12. klašu grupā K. Ķikute ( 11. b) un A. Valentinoviča (12.a) ieguva 1. vietu, E. Skopānei (11.a) un L. Savickai (12.b) – 2. vieta, E. Ķesterei (11.b) un L. Kalnkamberei (12.c) – 3.vieta, L. Melecei (11.a) – atzinība. 8. un 9. klašu grupā vislabāk veicās, kā jau iepriekš tika minēts, A. Mālkalnei, bet vispusīgas zināšanas un erudīciju parādīja arī R. Zapane (8.a), savā klašu grupā iegūstot 1. vietu, E. Straujai (8.a) un A. Kazekai (9.c) – 2. vieta, M. Šicam (8.a), I.L. Ābolai (9.c), A. Pērkonei (9.c) un D. Cīrulei (9.b) – 3. vieta.

Valsts ekonomikas olimpiādē Smiltenes novada kārtā 2. vieta – J.M. Ivanovskai (11.a), bet 3. – U. Bērziņai (11.b).

9. – 12. klašu grupā matemātikas olimpiādē K. Pakulim (9.a) – 1. vieta, A. Cunskai (12.b) – 1. vieta, D. Pētersonam (9.c) – atzinība, K. Kuprišam (9.a) – atzinība, E. Laganovskai (10.b) – atzinība, E. Vizulim (10.b) – atzinība, L. Melecei (11.a) – atzinība. 5. – 8. klašu grupā vislabākie rezultāti bija S. Doršei (5.a) – 1. vieta, R. Averātam (7.c) – 1. vieta, K. Būce (8.c) un J. Sausais (8.c) dalīja 1. - 2. vietu, M. Sdobnikovam (5.c) – 2. vieta, E. Kauliņai (6.d) – 2. vieta,  T.D. Kukurītei (7.c) – 2. vieta, M. Kulbergai (5.b) – 3. vieta, M. Dūlei (8.b) – 3. vieta, A. Igaunei (6.b) – atzinība, M. Celmai (6.e) – atzinība.

Lai popularizētu inženierzinātnes un sniegtu iespēju skolēniem apliecināt zināšanas matemātikā, fizikā, ķīmijā  un informātikā, RTU Inženierzinātņu vidusskola organizēja  3. atklāto inženierzinātņu olimpiādi 9. klašu skolēniem. No mūsu skolas  uz 2. posmu, kas notika Rīgā, tika uzaicināti J. Jansons (9.b) un K. Pakulis (9.a).

Fizikas olimpiādē K. Pakulis (9.a) ieguva 1. vietu, A. Mālkalne (9.b) – 2. vietu, A. Bāliņš (9.b) – 3. vietu, E. Kaupe (10.b) – 1. vietu, E.K. Šmulāns (11.a) – 2. vietu, J.M. Ivanovska (11.a) – 3. vietu, L. Ozols (12.c) – 1. vietu, D. Cīrule (9.b) un E. Miesniece (9.c) ieguva atzinību.

Ķīmijas olimpiādē A. Mālkalne (9.b) ieguva 1. vietu, R. Putrālis (11.b) – 1. vietu, K. Pakulim (9.a) – 2. vieta.

Mājturības un tehnoloģiju olimpiādē zēniem 1. vietu izcīnīja R. Averāts (7.c), 2. vietu ieguva M. Baumanis (7.b) un R. Zvaigzne (8.d), 3. vieta E. Graudiņam (6.d) un K.E.  Rillem (9.b).

Ģeogrāfijas olimpiādē 1. vietu ieguva E. Lapiņš (10.a), 2. vietu - K. Ķikute (11.b), 3. vietu  - K. Pakulis (9.a) un A. Bāliņš (9.b), A. Halilova (10.b) un E. Skopāne (11.a) ieguva atzinību. Par to, vai kāds no skolēniem tiks uzaicināts uz ģeogrāfijas olimpiādes 3. kārtu, šobrīd vēl informācijas nav. 8. klašu komandu sacensībās ģeogrāfijas olimpiādē 1. vietu izcīnīja 8.b klases komanda (J. Kubuliņš, D. Sīmanis, K.T. Melbārdis), 2. vieta 8.c klases komandai (K. Būce, A.M. Puriņa, R. Liepiņš), 3. vieta abām 8. a klases komandām (M. Šics, L. Veitmane, E. Rācene un E. Strauja, M. Rabāce, L. Jansone). Vidzemes novada olimpiādē, kas notiks Salaspilī, piedalīsies 8.b un 8.c klases komandas.

3. klašu skolēniem notika novada latviešu valodas un matemātikas olimpiāde. Latviešu valodas olimpiādē 1. vietu ieguva P. Šmulāne (3.b), 2.vietu – F. Kurguzs (3.a), 3. vieta – V. Čuhnovai (3.b). Matemātikas olimpiādē novada 3. klašu konkurencē 3.e klases skolnieks A. Šveicārs ieguva 2. vietu. Novada 3. klašu olimpiāžu uzvarētājiem 7. aprīlī būs jāpiedalās Vidzemes reģiona olimpiādēs Valmierā, kurās piedalīsies skolēni no 14 Vidzemes novadiem.
 Skolēni piedalījušies ne tikai olimpiādēs, bet arī vairākos konkursos, kas organizēti saistībā ar mācību priekšmetiem. Vidzemes reģiona skolu 3.- 4. klašu matemātikas konkursa “Hei, matemātiķi!”  ceturtajā kārtā, kura notika Cēsīs, piedalījās  K. Fjodorova (4.a), K. Rudītis (4.b), P. Zalķalns (3.d) un M. Kalējs (3.e). Klātienes konkursā pavisam kopā piedalījās 84 skolēni no daudzām Vidzemes skolām. Teicamus rezultātus, iegūstot atzinības diplomus,  sasniedza mūsu skolas skolēni Karīna Fjodorova un Matīss Kalējs.

Vidzemes novada skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkursa otrajā kārtā, kas notika Valmierā, mūsu skolas skolēni M. Kulberga (5.b), K. Sīmanis (7.c) un K. Ķikute (11.b) ieguva 2.pakāpes diplomus.

24. martā Rīgā notiks konkursa “Rēķini galvā” Latvijas fināls. Uz konkursu dosies 10 mūsu skolas skolēni: M. Kuprišs (2.b), K. Dance (2.b), I. Beļakovs (2.c), E. Stūre (2.b), P. Grabovskis (2.c), P. Zaļkalns (3.d),  A. Šveicārs (3.e), K. Būce (8.c), K. Kuprišs (9.a) un B. Velpe (10.b). Vēlam veiksmi, apliecinot savas zināšanas un erudīciju!

Paldies visiem skolotājiem par rūpīgo darbu, sagatavojot skolēnus olimpiādēm un konkursiem!

Lai 1. – 11. klašu skolēniem pilnvērtīga atpūta brīvdienās, 12. klašu skolēniem veiksmi, kārtojot centralizētos eksāmenus angļu un krievu valodā, skolotājiem – radošām idejām piepildītu šo nedēļu!
 

Valda Cirīte

 

Pēdējās izmaiņas: 22.05.2019 14:12:24
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET