Latvijas valsts karogu izkāršanas datumi
 
Ar 2009.gada 18.novembri ir spēkā „Latvijas valsts karoga likums” (turpmāk tekstā - Likums). Šā Likuma mērķis ir noteikt vienotus Latvijas valsts karoga lietošanas principus.
 
Likumā ir noteikts, ka Latvijas valsts karogu lieto šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, garantējot tam pienācīgu cieņu. Aizliegts lietot bojātu, izbalējušu, netīru vai citādi nepiemērotu Latvijas valsts karogu.
 
Latvijas valsts karogu aizliegts lietot:
 1. pie ēkām, kas atrodas avārijas stāvoklī; 
 2. pie ēkām, kuru fasāde tiek remontēta; 
 3. citās nepiemērotās vietās un apstākļos. 
Likuma 7.pantā noteikts, ka:
 

1. Latvijas valsts karogu pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto: 

 • 1.maijs - Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena
 • 4.maijs - Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena
 • 11.novembris - Lāčplēša diena
 • 18.novembris - Latvijas Republikas proklamēšanas diena

2. Latvijas valsts karogu sēru noformējumā pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto:

 

 • 25.marts - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena;
 • 14.jūnijs - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena;
 • 17.jūnijs  - Latvijas Republikas okupācijas diena;
 • 4.jūlijs - Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena;
 • Decembra 1. svētdiena  - Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena.

 

Līdz ar to Likumā ir noteiktas 9 dienas gadā, kad Latvijas valstī obligāti ir jāpaceļ Latvijas valsts karogs.
 
Latvijas valsts karogu lieto arī citos Ministru kabineta vai pašvaldības noteiktajos gadījumos. Latvijas valsts karogu var lietot tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos, atceres dienās un citos gadījumos, garantējot tam pienācīgu cieņu. 
 
16.februāris - Lietuvas Republikas neatkarības diena
24.februāris - Igaunijas Republikas neatkarības diena
1.janvārī - Jaungada dienā
20.janvāris - 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena
26.janvāris - Latvijas Republikas starptautiskā (de jure) atzīšanas diena
8.marts - Starptautiskā sieviešu diena
10.aprīlis - Lielā piektdiena
12.aprīlis - Pirmās Lieldienas
13.aprīlis - Otrās Lieldienas
8.maijs - Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena
9.maijs - Eiropas diena
10.maijs - Mātes diena 
15.maijs - Starptautiskā ģimenes diena
31.maijs - Vasarsvētki
1.jūnijs - Starptautiskā bērnu aizsardzības diena
22.jūnijs - Varoņu piemiņas diena (Cēsu kaujas atceres diena)
23.jūnijs - Līgo diena
24.jūnijs - Jāņu diena
11.jūlijs - Jūras svētku diena
11.augusts - Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena
21.augusts - Konstitucionālā likuma "Par Latvijas Republikas valstisko statusu" pieņemšanas un Latvijas Republikas faktiskas neatkarības atjaunošanas diena
1.septembris - Zinību diena
22.septembris - Baltu vienības diena
4.oktobris - Skolotāju diena
24.decembris - Ziemassvētku vakars
25.decembris - Pirmie Ziemassvētki
26.decembris - Otrie Ziemassvētki
31.decembris - Vecgada diena
 
Atgādinām, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.43 pantu „Latvijas valsts karoga pacelšanas veida un kārtības pārkāpšana, kā arī nepacelšana un citu valstu karogu nepacelšana” par Latvijas valsts karoga vai citu valstu karogu nepacelšanu Saeimas, Ministru kabineta, republikas pilsētu domju vai novadu domju noteiktajās dienās vai gadījumos, kā arī par Ministru kabineta noteiktā Latvijas valsts karoga pacelšanas veida vai kārtības pārkāpšanu —  izsaka brīdinājumu, bet par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem.
 
Uzziņai:
Valsts karogs:   Latvijas valsts sarkanbaltsarkanā karoga krāsu un to salikuma vēsture sniedzas tālā pagātnē, jo tā pamatā ir seno cēsnieku kara karogs no XIII gadsimta. Par to vēsta Vecākā Livonijas Atskaņu hronika vācu valodā. Hronikā lasāms, ka savi karogi bijuši arī citām latviešu ciltīm - zemgaļiem, kuršiem un sēļiem, taču nav dots to tuvāks apraksts. Heraldikā sarkanā krāsa nozīmē drosmi, cīņu, varonību, bet baltā - cēlumu, atklātību, arī padošanos.
 
1917. gada maijā Latvijas valsts karoga dizainu izstrādāja mākslinieks Ansis Cīrulis. Uz karoga zīmējuma tika uzrakstīts "Latviešu karogs. Sarkans karogs ar šauru baltu sloksni vidū, baltā sloksne 1/5 daļa no karoga platuma". 
 
Latvijas valsts karogu ar likumu pirmo reizi apstiprināja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste 1921. gada 15. jūnijā. Likums noteica karoga krāsu proporcijas 2:1:2, bet sarkanās krāsas tonis vēl palika neprecizēts, kā arī nebija dotas karoga garuma un platuma attiecības. Latvijas valsts karoga juridisko spēku 1922. gada 15. februārī noteica apstiprinātā Latvijas Republikas Satversme. Lai tiktu lietoti pareizas krāsas un samēru karogi, bija nepieciešams izdot sīkākus noteikumus, tāpēc 1922. gada 25. augustā tika publicēti Ministru prezidenta Zigfrīda Meierovica parakstītie noteikumi, kas saglabāja agrāk apstiprinātās valsts karoga krāsu joslu attiecības, un pirmo reizi noteica sarkanās krāsas toni (karmīns). 
 
No 1940. gada sarkanbaltsarkanais karogs kā oficiāls valsts karogs bija aizliegts, bet sākoties Padomju Savienības sabrukumam un latviešu tautas nacionālajai atmodai, 1988. gadā sarkanbaltsarkanais karogs piedzīvoja savu atdzimšanu. 1988. gada 29. septembrī Latvijas PSR AP Prezidija dekrēts apstiprināja vēsturiski izveidojušos sarkanbaltsarkano krāsu salikumu par latviešu tautas kultūrvēsturisko simbolu. 1988. gada 11. novembrī Rīgā, Daugavmalā pulcējās tūkstošiem cilvēku, lai būtu klāt sarkanbaltsarkanā karoga pacelšanā Rīgas pils Svētā Gara tornī. Šī ir viena no simboliskajām Latvijas vietām, kur Latvijas valsts karogs tagad plīvo pastāvīgi. 1990. gada 15. februārī karogu apstiprināja par Latvijas PSR karogu, bet 1991. gada 16. janvārī, barikāžu laikā, Latvijas Republikas AP izdarīja grozījumus iepriekš minētajā likumā, un sarkanbaltsarkanais karogs kļuva par Latvijas Republikas valsts karogu.
 
 
 

 

Pēdējās izmaiņas: 22.05.2019 17:45:54
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET