Nodarbinātības iespējas Latvijā un Smiltenes, Strenču un Valkas novados ārzemēs dzīvojošajiem Latvijas piederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem

 
Pasaules ekonomiskās krīzes ietekmē Latvijā tika piedzīvoti divi smagas krīzes gadi, bet nodarbinātības valsts aģentūra(NVA) sekmīgi risināja tai uzticētos uzdevumus, tādējādi dodot savu artavu valsts ekonomiskajā attīstībā un krīzes mazināšanā. Reģistrētais bezdarba līmenis valstī no 17,3% 2010.gada martā ir samazinājies uz 9,1% 2013.gada 31.oktobrī, patlaban ir stabilizējies, ar tendenci  nedaudz samazināties.
 
2013.gada 30.jūlijā Ministru kabinets apstiprināja Reemigrācijas atbalsta pasākumu plānu 2013. Līdz 2016.gadam, kurā noteikti reemigrāciju veicinoši rīcības virzieni un pasākumu kopums ar to īstenošanas termiņiem un sagaidāmo rezultātu. Tajā ļoti nozīmīga loma ir arī mūsu aģentūrai. Tas paredz, ka NVA savas kompetences ietvaros piedāvās informāciju un konsultācijas par darba tirgus piedāvājumiem, reģistrētajām vakancēm, darba un dzīves apstākļiem Latvijā. Šī informācija būs pieejama NVA mājas lapā, apmeklējot CV/vakanču portālu.
 
Galvenais uzdevums, lai sniegtu palīdzību ārzemēs dzīvojošajiem Latvijas piederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri vēlas atgriezties Latvijā, ir viņu informēšana par iespējām un atbalstu, ko var siegts NVA.
 
Mūsu aģentūras misija ir sniegt pakalpojumus darba meklētājiem un bezdarbniekiem, palīdzot uzlabot viņu konkurētspēju darba tirgū. Tiek piedāvāti dažādi kursi, kuros var apgūt svešvalodas, datorprasmes, kā arī dažādas profesijas, kas palīdz atrast darbu noteiktām iedzīvotāju grupām – gan jauniešiem, ilgstošajiem bezdarbniekiem, cilvēkiem ar invaliditāti kā arī pirmspensijas vecuma cilvēkiem. Plašāku informāciju par piedāvātajiem pasākumiem var atrast NVA mājas lapā klientiem. NVA piedāvā konsultācijas un finansiālu atbalstu bezdarbniekiem, kuri Latvijā ir gatavi uzsākt komercdarbību vai kļūt par pašnodarbinātajiem.
NVA piedāvā bezmaksas karjeras konsultanta pakalpojumus, kas dod iespēju ikvienam interesentam saņemt konsultācijas, kā meklēt darbu, kā plānot savu tālāko izglītību, sevis pilnveidošanu, profesionālās piemērotības noteikšanu, arī darba meklēšanas prasmju apguvē un karjeras plānošanas jautājumu risināšanā. Interesentiem lūdzam sazināties ar Valkas filiāles karjeras konsultanti Baibu Leiti(tel.:64723871).
 
NVA piedāvā iespēju apmeklēt lekcijas un seminārus, kas veicina bezdarbnieku konkurētspēju darba tirgū, kuru laikā iespējams iegūt zināšanas un iemaņas dažādos ar darba tirgus jautājumiem saistītos pasākumos, kā arī saņemt psihologa un jurista konsultācijas, kas saistīti ar darba tirgus jautājumiem.
Lai nodrošinātu pēc iespējas pilnīgāku informāciju par nodarbinātības iespējām Valkas filiālē darba meklētājiem Latvijā, kā arī ārzemēs dzīvojošajiem, mūsu mājas lapā, sadarbībā ar novadu pašvaldībām, divas reizes gadā tiks sniegta informācija par darba tirgus situāciju, pieejamajiem pakalpojumiem un aktualitātēm. Tā būs pieejama mūsu mājas lapā http://www.nva.gov.lv/valka/.
 
Nodarbinātības valsts aģentūras Valkas filiāle apkalpo klientus - darba meklētājus, bezdarbniekus, darba devējus  Smiltenes, Strenču un Valkas novados. Informāciju par NVA pakalpojumiem katrā no novadiem būs pieejama arī visu trīs novadu mājas lapās: Smiltenes novadam: http://www.smiltene.lv/aktualitates, Strenču novadam: http://www.strencunovads.lv/ , Valkas novadam: http://valka.lv/.Valkas filiāle atrodas Valkā, Raiņa ielā 16. (tel.64723871), un Smiltenē ir filiāles darba vieta Pils ielā 6.(tel.64714006). Šeit var saņemt informāciju par brīvajām darba vietām novados un pieejama visplašākā bezmaksas vakanču datu bāze Latvijā, kuras iespējams vienlaicīgi atlasīt pēc vairākiem paramteriem – pēc darbības jomas, reģiona, darba devēja nozares, vakanču ievietošanas laika, darba noslodzes, arī ievietot savu CV.
 
Reģistrētās vakances tiek piedāvātas un atrodamas sekojošās interneta adresēs:
 
Darba vakanču interneta vietnēs, vai masu saziņas portālos tiek piedāvātas vakances, kas ir vēl viens solis tam, kā atrast piemērotu darbu.
 
NVA var saņemt informāciju un konsultācijas no EURES konsultantiem par darba iespējām Eiropas Savienības valstīs, par vakancēm, dzīves un darba apstākļiem, pārcelšanos uz dzīvi citā ES/EEZ valstī, kā arī atgriešanos Latvijā. Informācija pieejama aģentūras mājas lapā adresē: www.nva.gov.lv/eures.
 
Visi iepriekš minētie pakalpojumi ir bezmaksas. Vairāk informācijas par visiem NVA pakalpojumiem iespējams atrast aģentūras mājas lapā http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433 vai zvanot uz NVA bezmaksas informatīvo tālruni 80200206.

INFORMĀCIJA PAR NOVADIEM:

SMILTENES NOVADS - VIETA, KUR AUGT! lasīt šeit

STRENČU NOVADS - SPĒKS NO GAUJAS SMELTS! lasīt šeit

ESIET GAIDĪTI VALKAS NOVADĀ! lasīt šeit
 
 
Pēdējās izmaiņas: 22.05.2019 14:12:24
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET