Aktuālie remonti un būvdarbi Smiltenes novadā:

 (Informācija tiek papildināta)

 

 

Projekta nosaukums: Smiltenes pilsētas Gaujas ielas posma no Audēju ielas līdz Raiņa ielai pārbūve

Darbu veicējs: SIA "8 CBR"

Veicamie darbi: Saskaņā ar izstrādāto būvprojektu paredzēts veikt: esošā brauktuvju, ietvju segumu un inženierkomunikāciju tīklu pārbūve.

Darbus uzsāk: 07.08.2017.

Plānots pabeigt: 31.07.2018.

Iedzīvotāju ievērībai: 

Pārbūves darbu laikā satiksme pa Gaujas ielu transportlīdzekļiem tiks organizēta pārmaiņus pa vienu braukšanas joslu, satiksmi regulējot ar priekšrocības zīmēm un/vai luksoforiem. Gājējiem būvdarbu laikā pārvietošanās būs nodrošināta tikai pa vienu brauktuves pusi.
Patstāvīgi tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Gaujas ielas krustojumos ar Krāsotāju, Mūrnieku un Marijas ielu. Būvdarbu gaitā periodiski tiks slēgta satiksme Raiņa ielas un Baznīcas laukuma krustojumā.
Pārbūves darbu laikā tiks nodrošināta piekļuve būvdarbu zonā esošajiem īpašumiem un uzņēmumiem. Situācijās, kad darbi tiks veikti konkrētā īpašuma vai uzņēmuma nobrauktuvē, īpašnieki tiks informēti personīgi.

Satiksmes organizācija: Satiksmes organizācijas shēma.

Atbildīgā persona: Ilze Sausā tel. 29225765

 

________________________________________________________________________

 

Projekta nosaukums: Vecā parka un tam pieguļošo teritoriju kompleksā rekonstrukcija

 

Darbu veicējs: SIA "Ceļinieks 2010"

Veicamie darbi: Saskaņā ar izstrādāto būvprojektu paredzēts veikt: 1.celiņa (posmā no centrālā laukuma līdz Brūža ielai) un 4.celiņa pārbūvi (tai skaitā apgaismojums); kaskādes (dīķīšu), blietētu šķembu seguma takas (no Dakteru ielas līdz 6.celiņam), laipas ar pieeju pie avota izbūvi; pieejas un skatu platformas pie ūdenskrituma pārbūvi; pakāpienu pie ūdens (Tepera ezers), laivu piestātnes un laipas pie Tepera ezera izbūvēšanu..

Darbus uzsāk: 21.07.2017.

Plānots pabeigt: 30.06.2018.

Iedzīvotāju ievērībai:  Uz laiku atsevišķos parka posmos tiks aizliegta gājēju kustība pa Vecā parka celiņiem. Būvdarbu laikā gājējus lūdzam respektēt uzstādītās ceļa zīmes un ierobežojumus un apiet būvdarbiem slēgtās teritorijas.

Satiksmes organizācija: -

Atbildīgā persona: Ilze Sausā tel. 29225765

________________________________________________________________________

Projekta nosaukums: Ielu apgaismojuma tīkla rekonstrukcija Smiltenes novada Smiltenes pilsētā Ceriņu ielā un Līvu ielā.

Darbu veicējs: SIA "Woltec"

Veicamie darbi: Jaunu  ielu apgaimojuma balstu un elektrotīkla izveide pēc A/S "Sadales tīkli" elektrotīklu rekonstrukcijas.

Darbus uzsāk: 30.05.2017.

Plānots pabeigt: 29.09.2017.

Iedzīvotāju ievērībai: Rekonstrukcijas darbu laikā nedarbosies ielu apgaismojums.

Satiksmes organizācija: -

Atbildīgā persona: Ingars Veismanis, tel. 29194723

________________________________________________________________________

Projekta nosaukums: Kapličas remonts Vaļņu ielā 11, Smiltenē, Smiltenes novadā

Darbu veicējs: SIA "NEJSS"

Veicamie darbi: sienu un griestu apdares remonts.

Darbus uzsāk: 17.05.2017.

Plānots pabeigt: 10.07.2017.

Iedzīvotāju ievērībai: Remonta laikā iespējams paaugstināts trokšņu līmenis

Satiksmes organizācija: -

Atbildīgā persona: Andris Jaunpetrovičs, tel. 28323729

________________________________________________________________________

 

 

Projekta nosaukums:  Smiltenes stadiona servisa ēkas un skatītāju tribīņu būvniecība

Adrese: Sporta un atpūtas komplekss "Teperis", Smiltene, Smiltenes novads

Darbu veicējs: SIA "R.K.C.F. Renesanse"

Veicamie darbi:  Būvprojekta ietvaros paredzēts izbūvēt stadiona servisa ēku un skatītāju tribīnes ar kopējo apbūves platību 633,90m2, kā arī izbūvēt ārējos inženiertīklus un veikt teritorijas labiekārtošanu 380m2 platībā. Saskaņā ar ēkas plānojumu, tajā atradīsies ģērbtuves, dušas un tualetes, treneru telpas, tualetes apmeklētājiem, noliktavas, tehniskās telpas, u.c. telpas. Paredzēta apjumtas tribīnes ar 250 skatītāju vietām. Ēkas projektā ir paredzēti nepieciešamie pasākumi vides pieejamības nodrošināšanai.

Darbus uzsāk: 03.05.2017.

Plānots pabeigt: 03.11.2018.

Iedzīvotāju ievērībai: -

Satiksmes organizācija: -

Atbildīgā persona: Andris Jaunpetrovičs, tel. 28323729

________________________________________________________________________

 

 

Projekta nosaukums: Ielu apgaismojuma pārbūve Daugavas, Kalna un Mūrnieku ielā,    Smiltenē, Smiltenes novadā

Darbu veicējs: SIA "Woltec"

Veicamie darbi: Vienkāršotā rekonstrukcija

Darbus uzsāk: 24.04.2017.

Plānots pabeigt: 31.05.2017.

Satiksmes organizācija: -

Iedzīvotāju ievērībai: Iespējami pārtraukumi ielu apgaismojumam projektā iesaistītajās teritorijās- Daugavas iela (posmā no Krāsotāju ielas līdz Mūrnieku ielai), Kalna ielā un Mūrnieku ielā.

Atbildīgā persona: Ingars Veismanis, tel. 29194723

__________________________________________________________________________

 

Projekta nosaukums:  Gājēju velosipēdistu ceļa izbūve no Smiltenes līdz Silvai un Dārza ielas tilta pār Abuls upi pārbūve

Darbu veicējs: SIA "8 CBR"

Adrese: Dārza iela, Smiltene; autoceļš P27 Smiltene- Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads; Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads

Veicamie darbi:  Būvprojekta ietvaros paredzēts veikt 2,5 metrus plata asfaltēta gājēju un velosipēdistu ceļa izbūvi no Smiltenes līdz Silvai 1790 metru garumā, tilta pār Abuls upi pārbūvi, jaunas gājēju pārejas pār Dārza ielu Smiltenē izbūvi, celiņa apgaismojuma izbūvi, atpūtas vietu izbūvi, labiekārtošanas darbus, u.c. darbus.

Darbus uzsāk: 13.04.2017.

Plānots pabeigt: 30.10.2017.

Satiksmes organizācija:  Satiksme transportlīdzekļiem pār pagaidu tiltu tiek organizēta pārmaiņus pa vienu braukšanas joslu, satiksmi regulējot ar luksoforiem.

Atbildīgā persona: Ilze Sausā tel. 29225765

________________________________________________________________________

 

Projekta nosaukums:  Ceļa "Jaunpriedaines- Spicieri" pārbūve

Darbu veicējs: SIA "8 CBR"

Adrese: ceļš "Jaunpriedaines- Spicieri", Launkalnes pagasts, Smiltenes novads

Veicamie darbi:  Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam, paredzēts pārbūvēt autoceļu 1,287 km garumā, tai skaitā ceļa pamata konstruktīvo kārtu izbūve un karstā asfalta seguma ieklāšana, virsūdeņu novadīšanas sistēmu izbūve, aprīkojuma uzstādīšanu, u.c. darbi.

Darbus uzsāk: 22.03.2017.

Plānots pabeigt: 30.09.2017.

Satiksmes organizācija:  Satiksme transportlīdzekļiem tiek organizēta pārmaiņus pa vienu braukšanas joslu, satiksmi regulējot ar luksoforiem vai ceļa zīmēm.

Atbildīgā persona: Ilze Sausā tel. 29225765

________________________________________________________________________

 

 

Projekta nosaukums:  Kartinga trases Sporta kompleksā pie Tepera ezera, Smiltenē pārbūve

Darbu veicējs: SIA "8 CBR"

Adrese: Sporta un atpūtas komplekss "Teperis", Smiltene, Smiltenes novads

Veicamie darbi: objektā tiek veikta grāvju tīrīšana, augu zemes izlīdzināšana, iekšējā trases apmales izbūve un citi darbi.

Darbus uzsāk:  29.09.2016.

Plānots pabeigt: 16.06.2017.

Satiksmes organizācija:  -

Atbildīgā persona: Ilze Sausā tel. 29225765

________________________________________________________________________

Projekta nosaukums:  Tautas nama telpu remonts Variņu pagastā
 

Darbu veicējs:  SIA "Probild"

Veicamie darbi: Zāles un skatuves grīdas atjaunošana, pagraba telpas un vadītāju telpas remonts

Darbus uzsāk: 08.05.2017.

Plānots pabeigt: 31.07.2017.

Atbildīgā persona:  Uldis Birkenšteins  tel. 29132721Objekta nosaukums:  Palsmanes pamatskola

Darbu veicējs: SIA Evento

Veicamie darbi: skolas ēkas bēniņu siltināšana un koka konstrukciju pretuguns apstrāde

Darbus uzsāk: 01.06.2017.

Plānots pabeigt: 31.07.2017.

Atbildīgā persona: Dace Pērle, tel. 28701990
 Objekta nosaukums:  Palsmanes pamatskola

Darbu veicējs: SIA Evento

Veicamie darbi: kosmētiskais remonts direktora kabinetā

Darbus uzsāk: 01.06.2017.

Plānots pabeigt: 31.07.2017.

Atbildīgā persona: Dace Pērle, tel. 28701990Objekta nosaukums:  Daudzdzīvokļu māja “Smaidas”

Darbu veicējs: SIA Silavs

Veicamie darbi: dzīvojamās mājas “Smaidas” jumta remonts

Darbus uzsāk: 01.06.2017.

Plānots pabeigt: 31.07.2017.

Atbildīgā persona: Tigna Podniece, tel. 29474697
 


Projekta nosaukums: Palsmanes kapsētas jumta remonts

Darbu veicējs: SIA "Evento"

Veicamie darbi: ēkas “Kapliča” lietus noteksistēmas nomaiņa (teknes un renes) un sniega barjeru uzstādīšana.

Darbus uzsāk: 01.08.2017.

Plānots pabeigt: 31.08.2017.

Iedzīvotāju ievērībai: 

Atbildīgā persona: Tigna Podniece 29474697
 


Projekta nosaukums: Palsmanes kapu sētas atjaunošana 

Darbu veicējs: SIA "Evento"
Veicamie darbi: laukakmens mūra sētas atjaunošana, sagāzušos laukakmens posmu pārmūrēšana, bojāto ieejas vārtiņu pārmūrēšana, sētas izdrupušo plaisu remonts.

Darbus uzsāk: 01.08.2017.

Plānots pabeigt: 31.10.2017.

Iedzīvotāju ievērībai:  

Atbildīgā persona: Tigna Podniece 29474697

 

Pēdējās izmaiņas: 24.09.2017 12:45:37
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET