Aktuālie remonti un būvdarbi Smiltenes novadā:

 (Informācija tiek papildināta)

 

Projekta nosaukums: Vecā parka un tam pieguļošo teritoriju kompleksā rekonstrukcija

Darbu veicējs: SIA "Ceļinieks 2010"

Veicamie darbi: Saskaņā ar izstrādāto būvprojektu paredzēts veikt: 1.celiņa (posmā no centrālā laukuma līdz Brūža ielai) un 4.celiņa pārbūvi (tai skaitā apgaismojums); kaskādes (dīķīšu), blietētu šķembu seguma takas (no Dakteru ielas līdz 6.celiņam), laipas ar pieeju pie avota izbūvi; pieejas un skatu platformas pie ūdenskrituma pārbūvi; pakāpienu pie ūdens (Tepera ezers), laivu piestātnes un laipas pie Tepera ezera izbūvēšanu..

Darbus uzsāk: 21.07.2017.

Plānots pabeigt: 30.06.2018.

Iedzīvotāju ievērībai:  Uz laiku atsevišķos parka posmos tiks aizliegta gājēju kustība pa Vecā parka celiņiem. Būvdarbu laikā gājējus lūdzam respektēt uzstādītās ceļa zīmes un ierobežojumus un apiet būvdarbiem slēgtās teritorijas.

Satiksmes organizācija: -

Atbildīgā persona: Ilze Sausā tel. 29225765

________________________________________________________________________

Projekta nosaukums: Ielu apgaismojuma tīkla rekonstrukcija Smiltenes novada Smiltenes pilsētā Ceriņu ielā un Līvu ielā.

Darbu veicējs: SIA "Woltec"

Veicamie darbi: Jaunu  ielu apgaimojuma balstu un elektrotīkla izveide pēc A/S "Sadales tīkli" elektrotīklu rekonstrukcijas.

Darbus uzsāk: 30.05.2017.

Plānots pabeigt: 29.09.2017.

Iedzīvotāju ievērībai: Rekonstrukcijas darbu laikā nedarbosies ielu apgaismojums.

Satiksmes organizācija: -

Atbildīgā persona: Ingars Veismanis, tel. 29194723

  


Projekta nosaukums: Ielu apgaismojuma pārbūve Daugavas, Kalna un Mūrnieku ielā,    Smiltenē, Smiltenes novadā

Darbu veicējs: SIA "Woltec"

Veicamie darbi: Vienkāršotā rekonstrukcija

Darbus uzsāk: 24.04.2017.

Plānots pabeigt: 31.05.2017.

Satiksmes organizācija: -

Iedzīvotāju ievērībai: Iespējami pārtraukumi ielu apgaismojumam projektā iesaistītajās teritorijās- Daugavas iela (posmā no Krāsotāju ielas līdz Mūrnieku ielai), Kalna ielā un Mūrnieku ielā.

Atbildīgā persona: Ingars Veismanis, tel. 29194723

 

Pēdējās izmaiņas: 12.12.2018 11:49:37
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET