Smiltenes novada domes saistošie noteikumi  

Saistošo noteikumu Nr. Saistošie noteikumi

Pieņemšanas datums 

Spēkā no 
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS
 1/09 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums" (Konsolidētā versija uz 01.02.2019.)    20.07.2009. 20.07.2009.
1/19 „Grozījumi 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/09
„Smiltenes novada pašvaldības nolikums””
30.01.2019. 01.02.2019.
16/17 "Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2009.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/09 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums"" 25.10.2017. 26.10.2017.
11/17 "Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2009.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/09 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums"" 27.09.2017. 28.09.2017.
8/17 "Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2009.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/09 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums"" 16.06.2017. 17.06.2017.
14/16

„Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/09 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums”"

26.10.2016. 27.10.2016.
11/16

„Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/09 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums”"

28.09.2016. 29.09.2016
9/16

„Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/09 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums”"

29.06.2016. 30.06.2016.
6/16 „Grozījumi 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/09 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums”” 02.03.2016. 03.03.2016.
8/15 „Grozījumi 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/09 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums”” 27.05.2015. 28.05.2015.
1/15 „Grozījumi 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/09 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums”” 28.01.2015. 29.01.2015.
13/14 „Grozījumi 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/09
„Smiltenes novada pašvaldības nolikums””
26.11.2014. 13.12.2014.
9/14 „Grozījums 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/09
„Smiltenes novada pašvaldības nolikums””
26.08.2014. 02.09.2014.
10/14 „Grozījums 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/09
„Smiltenes novada pašvaldības nolikums””
24.09.2014. 01.10.2014.
7/14 „Grozījumi 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/09
„Smiltenes novada pašvaldības nolikums””
30.06.2014. 04.07.2014.
29/13

„Grozījumi 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/09 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums””

06.12.2013. 01.01.2014.
7/13 26.06.2013. 01.07.2013
17/11 24.11.2011. 03.12.2011. 
BUDŽETS
7/18 "Grozījumi Smiltenes novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/18„Smiltenes novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets"" 26.09.2018. 27.09.2018.
5/18 "Grozījumi Smiltenes novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/18„Smiltenes novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets"" 30.05.2018. 31.05.2018.
2/18 Smiltenes novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets 31.01.2018. 01.02.2018.
3/18 Smiltenes novada pašvaldības 2018.gada speciālais budžets 31.01.2018. 01.02.2018.
19/17 "Grozījumi Smiltenes novada domes 2017.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/17„Smiltenes novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets"" 27.12.2017. 28.12.2017.
17/17 "Grozījumi Smiltenes novada domes 2017.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/17„Smiltenes novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets"" 25.10.2017. 26.10.2017.
7/17 "Grozījumi Smiltenes novada domes 2017.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/17„Smiltenes novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets"" 31.05.2017. 01.06.2017.
6/17 "Grozījumi Smiltenes novada domes 2017.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/17 „Smiltenes novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets”" 26.04.2017. 27.04.2017.
3/17 "Smiltenes novada pašvaldības 2017.gada speciālais budžets" 31.01.2017. 01.02.2017.
2/17 "Smiltenes novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets" 31.01.2017. 01.02.2017.
19/16 Grozījumi Smiltenes novada domes 2016.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.3/16 „Smiltenes novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets” 28.12.2016. 04.01.2017.
16/16 Grozījumi Smiltenes novada domes 2016.gada 16.februāra saistošajos noteikumos „Smiltenes novada pašvaldības 2016.gada speciālais budžets” 26.10.2016. 27.10.2016.
15/16 Grozījumi Smiltenes novada domes 2016.gada 16.februāra saistošajos noteikumos „Smiltenes novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets” 26.10.2016. 27.10.2016.
4/16 "Smiltenes novada pašvaldības 2016.gada speciālais budžets" 16.02.2016.  17.02.2016.
3/16 "Smiltenes novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets" 16.02.2016.  17.02.2016.
7/15 „Grozījumi Smiltenes novada domes 2015.gada 25.februāra saistošajos noteikumos „Par Smiltenes novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžetu”” 27.05.2015. 11.06.2015.
5/15 „Par Smiltenes novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžetu”” 25.02.2015. 14.03.2015.
4/15 „Par Smiltenes novada pašvaldības 2015.gada speciālo budžetu”” 25.02.2015. 14.03.2015.
16/14 „Grozījumi Smiltenes novada domes 2014.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos „Par Smiltenes novada pašvaldības 2014.gada speciālo budžetu”” 30.12.2014. 18.01.2015.
15/14 „Grozījumi Smiltenes novada domes 2014.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos „Par Smiltenes novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžetu”” 30.12.2014. 18.01.2015.
SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA
       
15/13 Grozījums Smiltenes novada pašvaldības 2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 15/10 „Par kārtību Grundzāles pagasta bērnu rotaļu - sporta laukuma teritorijā” 30.10.2013. 01.01.2014.
16/13

Grozījums Smiltenes novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 14/10 „Par kārtību Smiltenes pilsētas bērnu rotaļu laukuma un skeitparka teritorijā”

30.10.2013. 01.01.2014.
17/13

Grozījums Smiltenes novada pašvaldības 2012.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4/12 „Par kārtību Smiltenes pilsētas stadiona teritorijā

30.10.2013. 01.01.2014.
 19/13

„Grozījumi 2010.gada 29.jūlija Saistošajos noteikumos Nr.9/10 „Smiltenes novada sabiedriskās kārtības noteikumi””

30.10.2013. 01.01.2014.
4/12  „Par kārtību Smiltenes pilsētas stadiona teritorijā” (Konsolidētā versija uz 01.01.2014.) 28.06.2012. 14.07.2012.
15/11  „Grozījumi 2010.gada 29.jūlija Saistošajos noteikumos Nr.9/10 Smiltenes novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” 30.09.2011.  03.12.2011. 
14/11 „Grozījumi Smiltenes novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14/10 „Par kārtību Smiltenes pilsētas bērnu rotaļu laukuma un skeitparka teritorijā”” 30.09.2011. 03.12.2011.
13/11 30.09.2011. 03.12.2011.
3/11 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.9/10 Smiltenes novada sabiedriskās kārtības noteikumi" 24.02.2011. 30.04.2011.
 9/10 "Smiltenes novada sabiedriskās kārtības noteikumi"(Konsolidētā versija uz 01.01.2014.)  29.07.2010.  27.09.2010.
 15/10  „Par kārtību Grundzāles pagasta bērnu rotaļu-sporta laukuma teritorijā"(Konsolidētā versija uz 01.01.2014.)  29.07.2010.  29.10.2010.

8/14

 

 14/10

Grozījums Smiltenes novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos
Nr. 14/10 „Par kārtību Smiltenes pilsētas bērnu rotaļu laukuma un skeitparka teritorijā”

 "Par kārtību Smiltenes pilsētas bērnu rotaļu laukuma un skeitparka teritorijā" (Konsolidētā versija uz 16.08.2014.)

30.06.2014.

 

 22.06.2010.

16.08.2014.

 

29.10.2010.

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
4/18 Grozījumi Smiltenes novada domes  2009.gada 31.augusta saistošajos noteikumos  Nr.6/09 “Par Smiltenes novada pabalstiem audžuģimenēm” 28.02.2018. 14.04.2018.
1/18 Grozījumi Smiltenes novada domes 2010. gada 25. marta saistošajos noteikumos Nr.6/10 “Smiltenes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 31.01.2018. 17.03.2018.
15/17 Par pašvaldības pabalstiem Smiltenes novadā 25.10.2017. 01.01.2018
14/17 Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā 25.10.2017. 01.01.2018.
13/17 Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Smiltenes novadā 25.10.2017. 01.01.2018.
17/16 Grozījumi Smiltenes novada domes 2010. gada 25. marta saistošajos noteikumos Nr.6/10 “Smiltenes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 28.12.2016. 11.02.2017.
1/16 "Par dzīvokļa pabalstu bārenim un
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības"
27.01.2016. 16.04.2016.
12/16 Grozījumi Smiltenes novada domes 2010. gada 25. marta saistošajos noteikumos Nr.6/10 “Smiltenes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 28.09.2016. 15.11.2016.
13/15 Grozījumi 2009.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/09 „NOTEIKUMI PAR SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS
SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM”
29.07.2015. 15.08.2015.
11/15 Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2009.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.5/09 „PAR MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (/PERSONAS 29.07.2015. 15.08.2015.
6/15 „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2010.gada 30.septembra saistošajos noteikumos
Nr. 25/10 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””
31.03.2015. 16.05.2015.
25/10 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"(Konsolidētā versija uz 01.01.2014.) 30.09.2010. 26.11.2010.
 9/13 „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr. 15/12 „Par MATERIĀLO PALĪDZĪBU SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBĀ””  25.09.2013. 01.01.2014.
10/13

Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2009.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr. 6/09 „Par Smiltenes novada pabalstiem audžuģimenēm”

25.09.2013. 01.01.2014.
11/13

„Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2009.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/09 „NOTEIKUMI PAR SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM”

25.09.2013. 01.01.2014.
 14/13

Grozījums Smiltenes novada pašvaldības 2010.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr. 25/10 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

30.10.2013. 01.01.2014.
 22/13

„Grozījumi Smiltenes novada domes 2010. gada 25. marta saistošajos noteikumos Nr.6/10 „Smiltenes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība””

30.10.2013. 01.01.2014.
15/12 "Par materiālo palīdzību Smiltenes novada pašvaldībā"(Konsolidētā versija uz 01.01.2014.) 27.12.2012. 09.03.2013.
11/12 „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2009.gada 31.augusta saistošos noteikumos Nr. 7/09 „Noteikumi par Smiltenes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”  29.11.2012.

09.03.2013.

18/11 24.11.2011. 28.01.2012.
8/12 „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2009.gada 31.augusta saistošos noteikumos
Nr. 5/09 „Par maznodrošinātas gimenes (personas) statusa noteikšanu Smiltenes novadā””
29.11.2012 15.12.2012.
 5/11  „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2009.gada 31.augusta saistošos noteikumos Nr. 7/09 „„Noteikumi par Smiltenes novada sociālās palīdzības pabalstiem”  26.05.2011. 28.05.2011. 
6/10 "Smiltenes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība"(Konsolidētā versija uz 08.11.2016.)  25.03.2010.

 27.08.2009.

4/10  „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2009.gada 31.augusta saistošos noteikumos Nr. 7/09 „Noteikumi par Smiltenes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” 19.02.2010. 28.03.2010. 
 7/09 "Noteikumi par Smiltenes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem" (Konsolidētā versija uz 01.01.2014.) 31.08.2009. 04.11.2009. 
6/09

"Par Smiltenes novada pabalstiem audžuģimenēm" (Konsolidētā versija uz 01.01.2014.)

31.08.2009. 04.11.2009. 
 5/09 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Smiltenes novadā"(Konsolidētā versija uz 29.12.2012.) 31.08.2009.
 

04.11.2009. 

 NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS
2/16 27.01.2016. 16.03.2016.
27/13 Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2009.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr. 17/09 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Smiltenes novadā” 30.10.2013. 01.01.2014.
7/12 27.09.2012. 13.10.2012.
1/12 „Grozījumi 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.17/09 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Smiltenes novadā”  26.01.2012. 14.04.2012.
16/12 "Par nekustamā īpašuma nodokli Smiltenes novada pašvaldībā" 29.12.2012. 30.12.2012.
20/11  „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Smiltenes novadā 2012.gadā” 29.12.2011. 30.12.2011.
7/10 "Grozījumi Smiltenes novada domes 2009.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.17/09 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Smiltenes novadā”" 25.03.2010. 28.08.2010.
17/09 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Smiltenes novadā" (Konsolidētā versija uz 01.01.2014.)  29.12.2009. 24.02.2010. 
IZGLĪTĪBA
12/17 Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”   projekta apstiprināšanu 27.09.2017. 01.01.2018.
18/16 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Smiltenes novadā” 28.12.2016. 11.02.2017.
8/11 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pie skolām esošajās pirmsskolas grupās” 26.05.2011. 27.05.2011.
 24/10

  „Grozījumi 2010. gada 29. jūlija Saistošajos noteikumos Nr. 18/10 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes mūzikas skolā””

 30.09.2010.  27.11.2010.
 23/10  „Grozījumi 2010. gada 29. jūlija Saistošajos noteikumos Nr. 17/10 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes pilsētas Mākslas skolā””  30.09.2010.  27.11.2010.
19/10 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolā” 29.07.2010. 28.08.2010.
18/10 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes Mūzikas skolā” 29.07.2010. 28.08.2010.
17/10 „Par līdzfinansējuma samaksas kārību Smiltenes mākslas skolā” 29.07.2010. 28.08.2010.
TERITORIJAS APSAIMNIEKOŠANA
1/17 25.01.2017. 14.04.2017.
18/17 Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi 31.01.2018. 17.02.2018.
10/17 Grozījums Smiltenes novada domes 2017. gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/17 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai” 30.08.2017. 16.12.2017.
13/16 Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. 28.09.2016. 01.03.2017.
9/17 "Grozījums 2016.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.13/16  “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai"" 30.08.2017. 18.11.2017.
4/14 "Par koku ciršanu ārpus meža Smiltenes novada administratīvajā teritorijā" 26.03.2014.  10.05.2014.
 24/13 „Grozījumi 2013.gada 31. janvāra Saistošajos noteikumos Nr.3/13 „Licencētās makšķerēšanas nolikums Brutuļu dzirnavezerā”” 30.10.2013. 01.01.2014.
25/13

„Grozījumi 2012.gada 29. novembra Saistošajos noteikumos Nr.12/12
„Smiltenes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi””

30.10.2013. 01.01.2014.
26/13

Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr. 9/11 „Par apstādījumu apsaimniekošanu un aizsardzību”

30.10.2013. 01.01.2014.
3/13 „Licencētās makšķerēšanas nolikums Brutuļu dzirnavezerā”  (Konsolidētā versija uz 01.01.2014.) 31.01.2013. 09.03.2013.
12/12 29.11.2012. 09.03.2013.
 19/11 Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Smiltenes novadā (Konsolidētā versija uz 01.01.2016.) 29.12.2011. 10.03.2012.
9/11  „Par apstādījumu apsaimniekošanu un aizsardzību”(Konsolidētā versija uz 01.01.2014.) 25.08.2011. 01.10.2011.
11/10  „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Smiltenes novadā" 22.06.2010 28.08.2010.
12/10

 „Smiltenes novada teritorijas labiekārtošanas un apstādījumu aizsardzības noteikumi”

22.06.2010.  26.10.2010.
9/09 „Par Smiltenes novada teritorijas plānojumiem” 30.09.2009. 27.11.2010. 
10/09  „Detālplānojums zemes gabalam Audēju iela 14 (kad. Nr. 94100704070)”  30.09.2009. 27.11.2010. 
11/09  „Smiltenes pilsētas Audēju iela 20, Rīgas ielas 11 un tām piegulošās teritorijas detālplānojums” 30.09.2009. 27.11.2010. 
12/09  „Launkalnes pagasta zemes gabala Nr.2 (kad. Nr. 94700100098) detālplānojums” 30.09.2009. 27.11.2010. 
UZŅĒMĒJDARBĪBA
12/15 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Smiltenes novada teritorijā” 29.07.2015 12.09.2015
14/14 Grozījums Smiltenes novada domes 2013. gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.33/13 „Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā” 30.12.2014. 14.03.2015.
32/1   „Par reklāmas izvietošanu publiskā vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā” 28.12.2013. 15.02.2014.
33/13 „Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskā vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā” 28.12.2013. 15.02.2014.
13/13 Grozījums Smiltenes novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr. 20/10 „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Smiltenes novadā” 30.10.2013. 01.01.2014.
18/13

Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16/09 „Par maksimālo braukšanas maksu (tarifu) pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Smiltenes novadā”

30.10.2013. 01.01.2014.
21/13 „Grozījumi 2011.gada 19.aprīļa Saistošajos noteikumos Nr.7/11 Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Smiltenes novadā”” 30.10.2013. 01.01.2014.
28/13

Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15/09 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”

30.10.2013. 01.01.2014.
4/13
 
30.05.2013. 15.06.2013.
11/11 Grozījumi Smiltenes novada domes 2011.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās
vietās Smiltenes novadā” 
25.08.2011. 01.10.2011.
7/11 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Smiltenes novadā" (Konsolidētā versija uz 01.01.2014.) 19.04.2011. 27.05.2011
6/11  "Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Smiltenes novadā" 26.05.2011. 27.05.2011.
4/11 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.16/09 „Par maksimālo braukšanas maksu (tarifu) pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Smiltenes novadā””   24.02.2011. 30.04.2011
20/10

„Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Smiltenes novadā”(Konsolidētā versija uz 01.01.2014.)

26.08.2010. 29.10.2010. 
16/10 29.07.2010. 29.08.2010
8/10 Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Smiltenes novadā" 28.04.2010. 29.08.2010. 
16/09 "Par maksimālo braukšanas maksu (tarifu)pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Smiltenes novadā” (Konsolidētā versija uz 01.01.2014.) 29.10.2009. 24.02.2009. 
15/09

"Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licensēšanas noteikumi"(Konsolidētā versija uz 01.01.2014.)

29.10.2009. 24.02.2009. 
BŪVNIECĪBA     
 10/16

Pašvaldības nodeva par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu (Konsolidētā versija uz 01.01.2017.)

04.10.2016. 01.01.2017.
20/13 Grozījumi 2009.gada 29.oktobra Saistošajos noteikumos Nr.14/09 „Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu”” 30.10.2013. 01.01.2014.
5/10 "Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos nr. 14/09 "Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu"  28.04.2010 29.08.2010.
 14/09  "Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu" (Konsolidētā versija uz 01.01.2014.) 29.10.2009.    16.12.2009.
CITI
23/13  „Grozījums 2010.gada 27. maija Saistošajos noteikumos Nr.10/10 „Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”” 30.10.2013. 01.01.2014.
7/16

Par Smiltenes novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu

02.03.2016. 10.08.2016.
10/10 „Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”(Konsolidētā versija uz 01.01.2014.) 27.05.2010. 27.09.2010.
4/17 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Smiltenes novadā" (ar 29.03.2017.precizējumiem) 22.02.2017. 14.04.2017.

 

Pēdējās izmaiņas: 21.05.2019 14:29:31
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET