Izsludināts Nosaukums

Identifikācijas

Nr.

Iesniegšanas

termiņš

Nolikums,

pielikumi

Rezultāts
26.10.2018. Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Smiltenes vidusskolas skolēniem Dārza ielā 17 un Dakteru ielā 27, Smiltenē  SND/2018/13/SP     Ziņojums
19.10.2018. Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Smiltenes vidusskolas skolēniem un pirmsskolas izglītības grupu audzēkņiem, Rīgas ielā 16C, Smiltenē SND/2018/12/SP     Ziņojums
05.09.2018 Autoruzraudzība “Smiltenes pilsētas Raiņa ielas posma no Ābeļu ielas līdz Rīgas ielai pārbūve  SND/2018/11/SP  14.09.2018.  Pamatojums Lēmums
31.08.2018. Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Launkalnes sākumskolas skolēniem un pirmsskolas izglītības grupu audzēkņiem  SND/2018/10/SP  03.09.2018.  Pamatojums Lēmums
27.08.2018.

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība  “Mēru muižas jumta konstrukcijas un lieveņa pārbūve

SND/2018/8/SP 31.08.2018.
Pamatojums Lēmums
21.08.2018.

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Smiltenes vidusskolas skolēniem un pirmsskolas izglītības grupu audzēkņiem, Rīgas ielā 16C, Smiltenē

SND/2018/9/SP 28.08.2018. Pamatojums Lēmums
13.08.2018. Mājas lapas www.smiltene.lv dizaina un struktūras izstrāde SND/2018/7/SP 17.08.2018. Pamatojums Lēmums
27.07.2018. Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Bilskas pamatskolas, Blomes pamatskolas, Launkalnes sākumskolas un Smiltenes  vidusskolas skolēniem un pirmsskolas izglītības grupas audzēkņiem SND/2018/1/DP

09.08.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Līguma projekts

Atbildes uz jautājumiem (GROZĪJUMI) 03.08.2018.

Lēmums
27.07.2018.

Sarunu procedūra

Smiltenes pilsētas Raiņa ielas posma no Ābeļu ielas līdz Rīgas ielai pārbūve
SND/2018/6/SP 07.08.2018. Pamatojums  Lēmums
17.07.2018.

Sarunu procedūra

Būvdarbu uzraudzība "Smiltenes pilsētas Raiņa ielas posma no Ābeļu ielas līdz Rīgas ielai pārbūve"

SND/2018/5/SP


30.07.2018. Pamatojums  Lēmums
15.06.2018.

Sarunu procedūra

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Smiltenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI deju svētkos

 

SND/2018/4/SP 22.06.2018. Pamatojums Lēmums
08.06.2018.

Sarunu procedūra

 Autoruzraudzība “Grundzāles pamatskolas elektroapgādes tīklu pārbūve"

SND/2018/3/SP 12.06.2018. Pamatojums Lēmums
03.05.2018.

Sarunu procedūra

Smiltenes pilsētas Raiņa ielas posma no Ābeļu ielas līdz Rīgas ielai pārbūve
SND/2018/2/SP 15.05.2018. Pamatojums Lēmums
04.04.2018.

Sarunu procedūra

Pieslēguma būve centralizētās siltumapgādes sistēmai ēkai Daugavas ielā 7A, Smiltenē"

SND/2018/1/SP 16.04.2018.

Pamatojums

projekts

Lēmums
02.08.2017.

Sarunu procedūra

Ielu apgaismojuma tīkla pārbūve Smiltenes pilsētā Valmieras, Audēju, Lazdu, Mētras un Mūrnieku ielās

 

SND/2017/7/SP 11.08.2017. Pamatojums Lēmums
06.06.2017

Sarunu procedūra

Autoruzraudzība "Gaujas ielas posma no Krāsotāju ielas līdz Atmodas ielai pārbūve Smiltenē"

SND/2017/6/SP 16.06.2017. Pamatojums Lēmums
11.05.2017.

Sarunu procedūra

Ielu apgaismojuma tīkla rekonstrukcija Smiltenes novada Smiltenes pilsētā Ceriņu ielā un Līvu ielā

SND/2017/5/SP 22.05.2017. Pamatojums Lēmums
10.05.2017.

Sarunu procedūra

Ielu apgaismojuma pārbūve Vidzemes, Cēsu, Valmieras un Līk;a ielā, Smiltenē, Smiltenes novadā

SND/2017/4/SP 21.05.2017. Pamatojums Lēmums
23.03.2017.

Sarunu procedūra

Ielu apgaismojuma pārbūve Daugavas, Kalna un Mūrnieku ielā, Smiltenē, Smiltenes novadā

SND/2017/3/SP 03.04.2017. Pamatojums Lēmums
10.03.2017.

Sarunu procedūra

Autoruzraudzība "Ceļa "Jaunpriedaines- Spicieri" pārbūve

SND/2017/2/SP 20.03.2017. Pamatojums Lēmums
01.02.2017.

Sarunu procedūra

Neparedzētu un papildus projektēšanas darbu veikšana noslēgtā projektēšanas darbu līguma "BŪVPROJEKTA "GAUJAS IELAS UN AUDĒJU IELAS REKONSTRUKCIJA 2. KĀRTA" DAĻAS AKTUALIZĀCIJA" ietvaros"

SND/2017/1/SP 10.02.2017. Pamatojums Lēmums
28.12.2016.

Sarunu procedūra

Finansu un grāmatvedības UK "Locis" pakalpojumu sniegšana 2017. gadā 

SND/2016/9/SP 06.01.2017. Pamatojums Lēmums
05.12.2016.

Sarunu procedūra

Būvprojekta "SMILTENES PILSĒTAS RAIŅA IELAS POSMA NO ĀBEĻU IELAS LĪDZ RĪGAS IELAI KOMPLEKSĀ REKONSTRUKCIJA" aktualizācija

SND/2016/8/SP 09.12.2016. Pamatojums Lēmums
31.05.2016.

Sarunu procedūra

Būvprojektu “CEĻA KAŽAUČI- STARIŅI REKONSTRUKCIJA”, “CEĻA PRIEŽKALNI- BIERIŅI REKONSTRUKCIJA”, “CEĻA MĒTRAS- JAUNCEPĻI REKONSTRUKCIJA”, “CEĻA VIDZEMES ŠOSEJA- DĀMI REKONSTRUKCIJA”, “ŽĪGURU CEĻA REKONSTRUKCIJA”, “CEĻA RŪPNIEKI- VECKĻAVAISI- BĒRZIŅI REKONSTRUKCIJA” aktualizācijai”

SND/2016/6/SP 03.06.2016. Pamatojums Lēmums
27.05.2016.

Sarunu procedūra

Būvprojekta "Gaujas ielas un Audēju ielas rekonstrukcija 2. kārta" daļas aktualizācija"

SND/2016/5/SP

31.05.2016.

Pamatojums Lēmums
12.05.2016.

Sarunu procedūra

Austrumvidzemes reģiona biroja pievedceļa un laukuma asfaltbetona seguma atjaunošana 4. kārtai

SND/2016/4/SP 13.05.2016. Pamatojums Lēmums
01.04.2016.

Sarunu procedūra

Smiltenes novada domes ēkas 3.kārtas vispārceltnieciskie darbi un iekšējo elektroapgādes tīkla pārbūve 

 SND/2016/3/SP  04.04.2016. Pamatojums Lēmums
09.03.2016.

Sarunu procedūra

Ielu apgaismojuma pārbūve Saules un Zvaigžņu ielās Bilskas ciematā, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā

SND/2016/2/SP 17.03.2016. Pamatojums Lēmums
04.02.2016.

Sarunu procedūra

Neparedzētu un papildus būvdarbu veikšana noslegtā būvdarbu līguma "Smiltenes novada domes ēkas 1. un 2. kārtas vispārceltnieciskie darbi, iekšējo elektrotīklu un apkures tīklu pārbūve"

SND/2016/1/SP 10.02.2016. Pamatojums Lēmums
08.10.2015.

Sarunu procedūra

Finansu un grāmatvedības UK „Locis”  pakalpojumu sniegšanu 2016.gadā

SND/2015/7/SP 19.10.2015. Pamatojums Lēmums
08.10.2015.

Sarunu procedūra

 ZZ Dats Vienotās Pašvaldības Sisitēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana 2016.gadā

SND/2015/6/SP 19.10.2015. Pamatojums Lēmums
03.07.2015.

Sarunu procedūra

Īslaicīgas izmitināšanas vietas (diennakts)  pakalpojuma nodrošināšanas Smiltenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos"

SND/2015/5/SP   Pamatojums  
02.07.2015.

Sarunu procedūra

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Smiltenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos"

SND/2015/4/SP   Pamatojums  
23.03.2015.

Sarunu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu

„Finansu un grāmatvedības UK „Locis”  pakalpojumu sniegšanu 2015.gadā”

SND/2015/3/SP 01.04.2015. Pamatojums Lēmums
09.03.2015.

Sarunu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta 1.daļas 2.punktu

„Ielu apgaismojuma rekonstrukciju Mētras, Raiņa, Galdnieku, Lejas, Parka un Klusajās ielās Smiltenes novada Smiltenes pilsētā”

SND/2015/2/SP

13.03.2015.

pl.10:00

Pamatojums  Lēmums
06.01.2015.

Sarunu procedūra
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 3.punktu

„Jauna apkures katla iegāde un uzstādīšana Smiltenes novada Blomes pagasta pārvaldes ēkā” 

SND/2015/1/SP 09.01.2015 pl.10:00 Pamatojums  Lēmums
10.11.2014.

Sarunu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu

"ZZ Dats Vienotās Pašvaldības Sisitēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana 2015.gadā"

SND/2014/5/SP 20.11.2014 Pamatojums Lēmums
30.09.2014.

Sarunu procedūra
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 3.punktu

"Specializēto dzesēšanas iekārtu iegāde Āfrikas cūku mēra izplatības ierobežošanas pasākumu nodrošināšanai Smiltenes novada pašvaldības teritorijā"

SND/2014/4/SP

03.10.2014. Pamatojums Lēmums
17.09.2014.

Sarunu procedūra
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punktu

„Tehniskā projekta Tepera ezera multifunkcionālās rekreatīvās zonas rekonstrukcija”1. kārta, tehniskā projekta 2.kārta” korekcijas izstrāde”

SND/2014/3/SP 19.09.2014. Pamatojums Lēmums
28.08.2014.

Sarunu procedūra
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 3.punktu

„Smiltenes pilsētas Tepera ezera hidrotehnisko būvju rekonstrukcija”

SND/2014/2/SP 02.09.2014. Pamatojums Lēmums
25.08.2014.

Paziņojums par PIL "B" daļas iepirkumu

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Bilskas pirmsskolas un pamatskolas audzēkņiem

SND/2014/4/Bd 28.08.2014.   Lēmums
25.08.2014.

Paziņojums par PIL "B" daļas iepirkumu

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Launkalnes pirmsskolas un sākumskolas audzēkņiem

SND/2014/3/Bd 28.08.2014.   Lēmums
25.08.2014.

Paziņojums par PIL "B" daļas iepirkumu

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Blomes pirmsskolas un pamatskolas audzēkņiem

SND/2014/2/Bd 28.08.2014.   Lēmums
10.06.2014.

Sarunu procedūra
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 3.punktu

Izskalotā ceļa „Mazkalni – Jaunzemi – Vilciņi” Variņu pagastā, Smiltenes novadā, posma remonts

SND/2014/1/SP

15.06.2014.

Pamatojums Lēmums
26.02.2014.

Paziņojums par PIL "B" daļas iepirkumu

Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Bērnu un ģimenes atbalsta centra” klientiem

SND/2014/1/Bd      Lēmums

 

Pēdējās izmaiņas: 24.05.2019 16:34:05
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET