Izsludināts Nosaukums

 

 

 

Identifikācijas


 

Nr.

 

  

Iesniegšanas

 

termiņš

 

 

Nolikums,

 

 

pielikumi

Rezultāts
15.10.2018. Kokskaidu granulu piegāde Smiltenes novada Sporta pārvaldei un Birzuļu tautas namam SND/2018/39/M

29.10.2018.

plkst.10:00

Nolikums  
10.10.2018. Vieglo automašīnu iegāde Smiltenes novada domes vajadzībām SND/2018/54/M 22.10.2018. plkst.10:30 Nolikums  
09.10.2018. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība  “Mēru muižas jumta konstrukcijas un lieveņa atjaunošana SND/2018/53/M 22.10.2018. plkst.10:00

Nolikums

Ēkas inventerizācijas lieta

Būvniecības Valsts kontroles biroja atzinums un lēmums

Arhitektoniski mākslinieciskā inventerizācija

 
12.09.2018. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība"Jauniešu mājas un ģimeniskai videi pietuvinātas mājas būvniecība" SND/2018/48/M

25.09.2018.

plkst. 10:30

Nolikums

Līguma projekts

 
11.09.2018. Būvdarbu uzraudzība "Internāta jaunbūve Dakteru ielā 27, Smiltenē" SND/2018/47/M

25.09.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Būvprojekts

Tāmes

 
29.08.2018. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība"Jauniešu mājas un ģimeniskai videi pietuvinātas mājas būvniecība" SND/2018/46/M

10.09.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Līguma projekts

 Paziņoums pretendentiem
27.08.2018. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība"Jauniešu mājas un ģimeniskai videi pietuvinātas mājas būvniecība"
SND/2018/42/M

07.09.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Līguma projekts

PĀRTRAUKTS (29.08.2018.)

Paziņojums pretendentiem

20.08.2018. Būvdarbu uzraudzība “Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana, 2.kārta” SND/2018/41/M

31.08.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Tāmes

Būvprojekts

  Paziņojums pretendentiem
17.08.2018. Bilskas pamatskolas mācību klašu apdares atjaunošana, pirmsskolas izglītības  grupu tualešu telpu remontdarbi un PVC membrānas jumta ieklāšana SND/2018/38/M

28.08.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Tāme _ KLASES

Tāme_TUALETES

Tāme_JUMTS

 Paziņojums pretendentiem

Līgums (Krafter)

Līgums (Evento)

09.08.2018. Regulārie transporta pakalpojumi Palsmanes internātpamatskolas vajadzībām SND/2018/40/M

20.08.2018.

plkst. 10:00

Nolikums Paziņojums pretendentiem
05.07.2018.

      Būvdarbu uzraudzība "Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, II. kārta - Kaikas ielas un inženiertīklu infrastruktūras pārbūve"

SND/2018/28/M

17.07.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Būvprojekts

 Paziņojums pretendentiem

Līgums

29.06.2018. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība "Palsmanes pamatskolas ārējie kanalizācijas tīkli" SND/2018/37/M

12.07.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Robežplāns

PĀRTRAUKTS (01.10.2018.)

Paziņojums pretendentiem

Paziņojums Pretendentiem (01.10.2018.)

27.06.2018. Smiltenes vidusskolas K2 un K3 korpusu demontāža SND/2018/35/M

10.07.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Tāme

Projekts

Paziņojums pretendentiem

Līgums

27.06.2018. Būvdarbu veikšana atbilstoši būvprojektam “Ielu apgaismojuma tīklu izbūve Variņu pagasta Līvāniem”, I. un II. kārta SND/2018/36/M

10.07.2018.

plkst. 10:30

Nolikums

Tāme

Projekts

 Paziņojums pretendentiem

Līgums

15.06.2018. Būvdarbu uzraudzība „Smiltenes vidusskolas K2 un K3 korpusu demontāža" SND/2018/34/M

28.06.2018.

plkst. 11:30

Nolikums

Tāme

Projekts

Paziņojums pretendentiem

Līgums

15.06.2018. Smiltenes vidusskolas K2 un K3 korpusu demontāža SND/2018/33/M

28.06.2018.

plkst. 11:00

Nolikums

Tāme

Projekts

PĀRTRAUKTS (19.06.2018.)

Paziņojums Pretendentiem

15.06.2018. Būvdarbu uzraudzība “Smiltenes novada pašvaldības ceļu pārbūve III.kārta” SND/2018/30/M  

28.06.2018.

plkst. 10:30

Nolikums

Tāme

Buvprojekts_Mezsargi - Abula plavas

Buvprojekts_Rupnieki_Palejas

Buvprojekts_Sijari - Berzkalni

Buvprojekts_Zubes - Kaikas

 Paziņojums pretendentiem
15.06.2018. Būvdarbu veikšana atbilstoši būvprojektam “Ielu apgaismojuma tīklu izbūve Variņu pagasta Līvāniem”, I. un II. kārta SND/2018/32/M

28.06.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Tāme

Projekts

PĀRTRAUKTS (25.06.2018.)

Paziņojums pretendentiem

 
08.06.2018. Silosa projektēšana un būvniecība, apkures katlu maiņa SND/2018/31/M

19.06.2018.

plkst. 10:30

Nolikums

Inventarizācijas lieta un Robežplāni

Paziņojums Pretendentiem

Paziņojums pretendentiem 16.08.2018.

Līgums

08.06.2018. Griezto ziedu, puķu pušķu un kompozīciju iegāde SND/2018/25/M

19.06.2018.

plkst.10:00

Nolikums Paziņojums pretendentiem
01.06.2018. Palsmanes pamatskolas ārējo kanalizācijas tīklu projektēšana un būvniecība SND/2018/26/M

12.06.2018.

plkst. 10.00

Nolikums

Robežplāns

 PĀRTRAUKTS (12.06.2018.)

Paziņojums pretendentiem

31.05.2018. Grundzāles pamatskolas elektroapgādes tīklu pārbūve, I.kārta SND/2018/27/M

11.06.2018.

plkst. 10:30

Nolikums

Tāmes

Projekts

Paziņojums pretendentiem
30.05.2018. Objekta "Skolas sporta laukuma pārbūve Dakteru ielā 27, Smiltenē - I.kārta"būvadarbu uzraudzība SND/2018/29/M

11.06.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Projekts

 Paziņojums pretendentiem

Līgums

17.05.2018. Silosa projektēšana un būvniecība, apkures katlu maiņa SND/2018/23/M

29.05.2018.

plkst. 11:00

Nolikums

Inventarizācijas lieta_Robežplāni

PĀRTRAUKTS (30.05.2018.)

Paziņojums pretendentiem

17.05.2018.  Objekta "Skolas sporta laukuma pārbūve Dakteru ielā 27, Smiltenē - I.kārta"būvadarbu uzraudzība SND/2018/22/M

29.05.2018.

plkst. 10:30

Nolikums

Projekts

PĀRTRAUKTS
(29.05.2018.)

Paziņojums pretendentiem

17.05.2018. Atelpas brīža pakalpojuma nodrošināšana SND/2018/21/M

29.05.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

03.05.2018. Atelpas brīža pakalpojuma nodrošināšana SND/2018/20/M

17.05.2018.

plkst.10:00

Nolikums

PĀRTRAUKTS (10.05.2018.)

Paziņojums Pretendentiem

25.04.2018. Autobusa ar šoferi noma XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā SND/2018/19/M

08.05.2018.

plkst. 11:30

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

21.04.2018. Skolas sporta laukuma pārbūve Dakteru ielā 27, Smiltenē - I.kārta SND/2018/14/M

08.05.2018.

plkst.11:00

Nolikums

Finanšu piedāvājums - Tāmes formas

Būvprojekts

Paziņojums pretendentiem

Līgums

21.04.2018. Būvdarbu uzraudzība "Rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecība Limbažu ielā 8, Smiltenē" SND/2018/17/M

08.05.2018.

plkst.10:30

Nolikums

Tehniskais projekts

Paziņojums pretendentiem

Līgums

10.04.2018. Prezentmateriālu un suvenīru piegāde SND/2018/18/M

21.04.2018.

plkst. 11:00

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem

PĀRTRAUKTS (16.04.2018.)

Paziņojums Pretendentiem

06.04.2018. Autobusa ar šoferi noma XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā SND/2018/10/M

17.04.2018.

plkst. 11:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

04.04.2018. Būvdarbu uzraudzība "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija - I.kārta" SND/2018/16/M

16.04.2018.

plkst.10:30

Nolikums

Tehniskais projekts

Paziņojums pretendentiem

Līgums

28.03.2018. Atmodas un Dārza ielas seguma atjaunošana Smiltenē SND/2018/13/M

12.04.2018.

plkst. 11:30

Nolikums

Objekta plāns

Skaidrojošais apraksts

Tāmes formas

Paziņojums pretendentiem
28.03.2018. Vecā parka un tam pieguļošo teritoriju kompleksā pārbūve - 12. un 13. kārta SND/2018/12/M

12.04.2018.

plkst. 11:00

Nolikums

Tehniskais projekts

Tāmes formas

Paziņojums Pretendentiem

Līgums

28.03.2018. Prezentmateriālu un suvenīru piegāde SND/2018/11/M

12.04.2018.

plkst.10:30

Nolikums

Atbildes uz Pretendenta jautājumiem

PĀRTRAUKTS (04.04.2018.)

Paziņojums pretendentiem

27.03.2018.

Mērniecības pakalpojumi Smiltenes novada pašvaldības vajadzībām

SND/2018/15/M

10.04.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem

Paziņojums Pretendentiem

Līgums

23.03.2018. Skeitparka elementu atjaunošana SND/2018/9/M

06.04.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Tāmes formas

Paziņojums Pretendentiem
19.03.2018. Personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumi Smiltenes novada pašvaldības iestādēm SND/2018/7/M

03.04.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Atbildes uz Pretendenta jautājumiem

Paziņojums pretendentiem

Līgums

13.03.2018. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība "Smiltenes Vidusezera hidrotehnisko būvju pārbūve un ezera tīrīšana" SND/2018/8/M

26.03.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Darba uzdevuma 1.pielikums

Darba uzdevuma 2.pielikums

Paziņojums Pretendentiem

Paziņojums pretendnetiem 14.05.2018.

Līgums

06.03.2018. Smiltenes novada pašvaldības iestāžu transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana SND/2018/6/M 19.03.2018. plkst. 10:00 Nolikums

Paziņojums Pretendentiem

Līgums OCTA (Balta)

Līgums KASKO (BTA)

05.03.2018. Kartingu trases stāvvietas seguma atjaunošana Sporta kompleksa teritorijā "Kalnamuiža", Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā SND/2018/4/M

16.03.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Tāme

Skaidrojošais apraksts

Objekta novietojuma plāns

Paziņojums Pretendentiem

Līgums

27.02.2018. Palsmanes internātpamatskolas kāpņu telpas kosmētiskais remonts SND/2018/5/M 12.03.2018. plkst. 10:30

Nolikums

Tāmes forma

Kāpņu telpas fototogrāfijas

Stāvu plānu shēmas

Paziņojums pretendentiem

Līgums

27.02.2018. Smiltenes novada pašvaldības iestāžu transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana SND/2018/3/M

12.03.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

PĀRTRAUKTS

Paziņojums Pretendentiem

19.02.2018. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība "Smiltenes Vidusezera hidrotehnisko būvju pārbūve un ezera tīrīšana"
SND/2018/2/M

02.03.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Darba uzdevuma 1.pielikums

Darba uzdevuma 2.pielikums

PĀRTRAUKTS

Paziņojums Pretendentiem

22.01.2018. Audiovizuālo darbu veidošana un  pārraidīšana 2018. gadā SND/2018/1/M

02.02.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

29.12.2017.

 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana 2.kārta”

 

SND/2017/45/M

19.01.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Tehniskās specifikācijas 1.pielikums

Tehniskās specifikācijas 2.pielikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

21.12.2017.

 

Būvdarbu uzraudzība "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija- I.kārta"

 

SND/2017/44/M

18.01.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Tehniskais projekts

Paziņojums pretendentiem

PĀRTRAUKTS (04.04.2018.)

Pazinojums pretendentiem par pārtraukšanu

18.12.2017.

 

Būvdarbu uzraudzība "Smiltenes novada pašvaldības ceļu pārbūve II.kārta"

 

SND/2017/43/M

17.01.2018.

plkst. 10:15

 

Nolikums

Tehniskais projekts

Paziņojums pretendentiem

Ziņojums

Līgums

27.11.2017.

 

Grundzāles estrādei pieguļošās teritorijas labiekārtošana (nepabeigtie darbi)

 

SND/2017/42/M

11.12.2017.

plkst.10:00

 

Nolikums

Tāme

Tehniskais projekts

 

Paziņojums pretendentiem
21.11.2017.

 

Būvdarbu uzraudzība "Pašvaldības ceļa Vidzemes šoseja- Lauciņi posma pārbūve"

 

SND/2017/41/M

05.12.2017.

plkst.10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

15.11.2017.

 

Smiltenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2018.gadā

 

 SND/2017/40/M

 27.11.2017.

plkst.10:15

 Nolikums

Smiltenes novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas

Paziņojums pretendentiem

Līgums

14.11.2017.

 

Būvdarbu uzraudzība "Ūdenes apgādes un kanalizācijas tīklu paplasīnāšanā Smiltenē, 3.kārta"

 

SND/2017/39/M

27.11.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

31.10.2017.

 

Kokskaidu granulu iegāde un piegāde Smiltenes novada sporta pārvaldei

 

SND/2017/38/M

14.11.2017.

plkst.10:00

Nolikums

PĀRTRAUKTS

Paziņojums pretendentiem

18.10.2017.

 

Marķētās dīzeļdegvielas piegāde Smiltenes novada pašvaldības iestāžu apkures vajadzībām

 

SND/2017/35/M

31.10.2017.

plkst. 10:15

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

18.10.2017.

 

Kokskaidu granulu iegāde un piegāde Smiltenes novada Sporta pārvaldei 2017./2018./2019. gada apkures sezonā

 

SND/2017/34/M

31.10.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

PĀRTRAUKTS

Paziņojums pretendentiem

09.10.2017.

 

Būvdarbu uzraudzība "Ūdenes apgādes un kanalizācijas tīklu paplasīnāšanā Smiltenē, 3.kārta"

 

SND/2017/33/M

20.10.2017.

plkst.10:00

Nolikums

Skaidrojums pretendentiem

 PĀRTRAUKTS

Paziņojums pretendentiem

22.09.2017.

 

Smiltenes novada pašvaldības ēkas pārbūve Dārza ielā 11, Smiltenē

 

SND/2017/32/M

04.10.2017.

plkst.10:00

Nolikums

Tāmes

Būvprojekts

Paziņojums pretendentiem

Līgums

Vienošanās Nr.1

Vienošanās Nr.2

Vienošanās Nr.3

21.09.2017.

 

Būvdarbu uzraudzība "Smiltenes novada pašvaldības ceļu pārbūve 1.kārta"

 

SND/2017/31/M

03.10.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Būvprojekti

Paziņojums pretendentiem

Līgums

09.08.2017.

 

Pārtikas preču piegāde Grundzāles pamatskolai un tās pirmsskolas izglītības grupām

 

SND/2017/30/M

23.08.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

26.07.2017.

 

Pārtikas preču piegāde Variņu pamatskolai un tās pirmsskolas izglītības grupām

 

SND/2017/29/M

07.08.20017.

plkst.10:30

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Paziņojums pretendentiem

Līgumi

24.07.2017.

 

Pārtikas preču piegāde Palsmanes pamatskolai

 

SND/2017/28/M

07.08.2017.

plkst.10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgumi

20.07.2017.

 

Pārtikas preču piegāde Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādei

 

SND/2017/27/M

01.08.2017.

plkst. 10:15

Nolikums

Paziņojums Pretendentiem

Pazņojums pretendentiem

Līgumi

06.07.2017.

 

Smiltenes novada domes autotransporta remonts un tehniskā apkope

 

SND/2017/26/M

18.07.2017.

plkst.10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

03.07.2017.

 

Blomes pamatskolas sanmezglu pārbūve ar vides pieejamības nodrošināšanu

 

SND/2017/25/M

14.07.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Būvprojekts

Finanšu piedāvājums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

30.05.2017.

 

Smiltenes novada pašvaldības ēkas rekonstrukcija 5. kārta

 

SND/2017/24/M

26.06.2017.

plkst. 10:30

Nolikums

Būvprojekts

Tāme

Paziņojums pretendentiem

Līgums

30.05.2017.

 

Blomes pamatskolas sanmezglu pārbūve ar vides pieejamības nodrošināšanu

 

SND/20017/23/M

26.06.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Būvprojekts

Tāme

 PĀRTRAUKTS

Paziņojums pretendnetiem

10.05.2017.

 

Objekta “Gaujas ielas posma no Krāsotāju ielas līdz Atmodas ielai pārbūve Smiltenē” būvdarbu uzraudzība”

 

SND/2017/22/M

23.05.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Būvprojekts

Paziņojums pretendentiem

Līgums

26.04.2017.

 

Rekultivēto sadzīves atkritumu izgāztuvju vides monitoringa darbi Smiltenes novadā 2017. un 2018. gadā

 

SND/2017/21/M

09.05.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Tāme

Paziņojums pretendentiem

Līgums

13.04.2017.

 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecība Valkas ielā 5, Smiltenē”

 

SND/2017/20/M

27.04.2017.

plkst. 10:15

Nolikums

Tehniskie noteikumi

Shēma

Paziņojums pretendentiem

Līgums

13.04.2017.

 

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecība Limbažu ielā 8, Smiltenē”

 

SND/2017/19/M

27.04.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Shēma

Paziņojums pretendentiem

Līgums

12.04.2014.

 

Objekta “Gaujas ielas posma no Krāsotāju ielas līdz Atmodas ielai pārbūve Smiltenē” būvdarbu uzraudzība”

 

SND/2017/18/M

26.04.2017.

plkst. 10:15

 

Nolikums

Būvprojekts

Skaidrojums pretendentiem

PĀRTRAUKTS

Paziņojums pretendentiem

07.04.2017.

 

Kapličas remonts Vaļņu ielā 11, Smiltenē, Smiltenes novadā

 

SND/2017/17/M

25.04.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Tāme

Precizētā tāme 20.04.2017.

Paziņojums pretendentiem

Līgums

 

28.03.2017.

 

Ekspozīcijas par Smiltenes medicīnas vēsturi un muzeja pirmsākumiem mākslinieciskās koncepcijas izstrāde un realizācija