No 01.01.2019. Smiltenes novada pašvaldības pircēja profils atrodas valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) www.eis.gov.lv, e-konkursa vidē, kur tiek ievietota informācija par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

Smiltenes novada pašvaldības pircēja profils

No 01.10.2019. Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkumiem pieteikumu/piedāvājumu iesniegšana notiks EIS e-konkursa vidē. Aicinām Pretendnetus savlaicīgi reģistrēties sistēmā - reģistrācijas forma.

Izsludināts Nosaukums

 

 

 

Identifikācijas


 

Nr.

 

  

Iesniegšanas

 

termiņš

 

 

Nolikums,

 

 

pielikumi

Rezultāts
22.05.2019. Rekultivēto sadzīves atkritumu izgāztuvju monitoringa darbi Smiltenes novadā 2019. un 2020. gadā SND/2019/13/M Iepirkuma dokumenti
15.05.2019. "BŪVDARBU UZRAUDZĪBA "Rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecība Valkas ielā 5, Smiltenē"" SND/2019/11/M

27.05.2019.

plkst.10:00

Iepirkuma dokumenti
25.04.2019. BŪVDARBU UZRAUDZĪBA “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija – II.kārta, ielu un inženiertīklu infrastruktūras pārbūve” SND/2019/10/M 9.05.2019. plkst.10:00 Iepirkuma dokumenti
9.04.2019. Mērniecības pakalpojumi Smiltenes novada pašvaldības vajadzībām SND/2019/9/M 24.04.2019. plkst.10:00 Iepirkuma dokumenti
5.04.2019. Palsmanes pamatskolas ārējo kanalizācijas tīklu pārbūve SND/2019/8/M

16.04.2019.

plkst.10:00

Iepirkuma dokumenti
5.03.2019. Smiltenes novada pašvaldības iestāžu transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana SND/2019/7/M 18.03.2019. plkst.10:00 Iepirkuma dokumenti
5.03.2019. BŪVDARBU UZRAUDZĪBA “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā – I.Kārta SND/2019/6/M
18.03.2019. plkst.10:00 Iepirkuma dokumenti
25.02.2019. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība  “Mēru muižas jumta konstrukcijas un lieveņa atjaunošana" SND/2019/4/M 08.03.2019. plkst.10:00 Iepirkuma dokumenti
22.02.2019. Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Smiltenes novada pašvaldības iestāžu apkures vajadzībām SND/2019/5/M 05.03.2019. plks.10:00 Iepirkuma dokumenti
01.02.2019. Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana Smiltenes novada pašvaldības darbiniekiem SND/2019/3/M

12.02.2019.

plkst.10:00

 Iepirkuma dokumenti
28.01.2019. Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana Smiltenes novada pašvaldības darbiniekiem SND/2019/2/M 11.02.2019. plkst.10:00 Iepirkuma dokumenti PĀRTRAUKTS 30.01.2019.
23.01.2019.

Audiovizuālo darbu veidošana un  pārraidīšana 2019. gadā

SND/2019/1/M 04.02.2019. plkst.10:00  
Iepirkuma dokumenti
29.11.2018. Smiltenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2019.gadā SND/2018/58/M

10.12.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Līguma projekts

Pazinojums pretendentiem

Līgums

26.11.2018. Lieotas vieglās automašīnas iegāde Smiltenes novada domes vajadzībām SND/2018/59M 07.12.2018. plkst.10:00 Nolikums

 Paziņojums pretendentiem

Līgums

01.11.2018. Vieglo automašīnu iegāde Smiltenes novada domes vajadzībām SND/2018/56/M 12.11.2018. plkst.12:00 Nolikums

II.daļa paziņojums pretendentiem

I.daļa paziņojums pretendnetiem

Līgums

29.10.2018. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība"Jauniešu mājas un ģimeniskai videi pietuvinātas mājas būvniecība" SND/2018/57/M 12.11.2018. plkst.10:00

Nolikums

Līguma projekts

Pazinojums pretendentiem

Līgums

26.10.2018. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība  “Mēru muižas jumta konstrukcijas un lieveņa atjaunošana"" SND/2018/55/M

7.11.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Ēkas inventerizācijas lieta

Būvniecības Valsts kontroles biroja atzinums un lēmums

Arhitektoniski mākslinieciskā inventerizācija

PĀRTRAUKTS 15.02.2019.

Paziņojums pretendentiem

Paziņojums pretendentiem 15.02.2019.

15.10.2018. Kokskaidu granulu piegāde Smiltenes novada Sporta pārvaldei un Birzuļu tautas namam SND/2018/39/M

29.10.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums_1.daļa

Līgums_2.daļa

10.10.2018. Vieglo automašīnu iegāde Smiltenes novada domes vajadzībām SND/2018/54/M 22.10.2018. plkst.10:30 Nolikums

PĀRTRAUKTS 

(18.10.2018.)

Paziņojums pretendentiem

09.10.2018. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība  “Mēru muižas jumta konstrukcijas un lieveņa atjaunošana SND/2018/53/M 22.10.2018. plkst.10:00

Nolikums

Ēkas inventerizācijas lieta

Būvniecības Valsts kontroles biroja atzinums un lēmums

Arhitektoniski mākslinieciskā inventerizācija

PĀRTRAUKTS 

(18.10.2018.)

Paziņojums pretendentiem
12.09.2018. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība"Jauniešu mājas un ģimeniskai videi pietuvinātas mājas būvniecība" SND/2018/48/M

25.09.2018.

plkst. 10:30

Nolikums

Līguma projekts

PĀRTRAUKTS

(23.10.2018.)

Paziņojums pretendentiem

11.09.2018. Būvdarbu uzraudzība "Internāta jaunbūve Dakteru ielā 27, Smiltenē" SND/2018/47/M

25.09.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Būvprojekts

Tāmes

 Paziņojums pretendentiem

Līgums

29.08.2018. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība"Jauniešu mājas un ģimeniskai videi pietuvinātas mājas būvniecība" SND/2018/46/M

10.09.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Līguma projekts

PĀRTRAUKTS (10.09.2018.)

Paziņoums pretendentiem

27.08.2018. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība"Jauniešu mājas un ģimeniskai videi pietuvinātas mājas būvniecība"
SND/2018/42/M

07.09.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Līguma projekts

PĀRTRAUKTS (29.08.2018.)

Paziņojums pretendentiem

20.08.2018. Būvdarbu uzraudzība “Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana, 2.kārta” SND/2018/41/M

31.08.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Tāmes

Būvprojekts

  Paziņojums pretendentiem

Līgums

17.08.2018. Bilskas pamatskolas mācību klašu apdares atjaunošana, pirmsskolas izglītības  grupu tualešu telpu remontdarbi un PVC membrānas jumta ieklāšana SND/2018/38/M

28.08.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Tāme _ KLASES

Tāme_TUALETES

Tāme_JUMTS

 Paziņojums pretendentiem

Līgums (Krafter)

Līgums (Evento)

09.08.2018. Regulārie transporta pakalpojumi Palsmanes internātpamatskolas vajadzībām SND/2018/40/M

20.08.2018.

plkst. 10:00

Nolikums Paziņojums pretendentiem
05.07.2018.

      Būvdarbu uzraudzība "Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, II. kārta - Kaikas ielas un inženiertīklu infrastruktūras pārbūve"

SND/2018/28/M

17.07.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Būvprojekts

 Paziņojums pretendentiem

Līgums

29.06.2018. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība "Palsmanes pamatskolas ārējie kanalizācijas tīkli" SND/2018/37/M

12.07.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Robežplāns

PĀRTRAUKTS (01.10.2018.)

Paziņojums pretendentiem

Paziņojums Pretendentiem (01.10.2018.)

27.06.2018. Smiltenes vidusskolas K2 un K3 korpusu demontāža SND/2018/35/M

10.07.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Tāme

Projekts

Paziņojums pretendentiem

Līgums

Vienošanās Nr.1

Vienošanās Nr.2

27.06.2018. Būvdarbu veikšana atbilstoši būvprojektam “Ielu apgaismojuma tīklu izbūve Variņu pagasta Līvāniem”, I. un II. kārta SND/2018/36/M

10.07.2018.

plkst. 10:30

Nolikums

Tāme

Projekts

 Paziņojums pretendentiem

Līgums

Vienošanās Nr.1

15.06.2018. Būvdarbu uzraudzība „Smiltenes vidusskolas K2 un K3 korpusu demontāža" SND/2018/34/M

28.06.2018.

plkst. 11:30

Nolikums

Tāme

Projekts

Paziņojums pretendentiem

Līgums

15.06.2018. Smiltenes vidusskolas K2 un K3 korpusu demontāža SND/2018/33/M

28.06.2018.

plkst. 11:00

Nolikums

Tāme

Projekts

PĀRTRAUKTS (19.06.2018.)

Paziņojums Pretendentiem

15.06.2018. Būvdarbu uzraudzība “Smiltenes novada pašvaldības ceļu pārbūve III.kārta” SND/2018/30/M  

28.06.2018.

plkst. 10:30

Nolikums

Tāme

Buvprojekts_Mezsargi - Abula plavas

Buvprojekts_Rupnieki_Palejas

Buvprojekts_Sijari - Berzkalni

Buvprojekts_Zubes - Kaikas

 Paziņojums pretendentiem

Līgums

15.06.2018. Būvdarbu veikšana atbilstoši būvprojektam “Ielu apgaismojuma tīklu izbūve Variņu pagasta Līvāniem”, I. un II. kārta SND/2018/32/M

28.06.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Tāme

Projekts

PĀRTRAUKTS (25.06.2018.)

Paziņojums pretendentiem

 
08.06.2018. Silosa projektēšana un būvniecība, apkures katlu maiņa SND/2018/31/M

19.06.2018.

plkst. 10:30

Nolikums

Inventarizācijas lieta un Robežplāni

Paziņojums Pretendentiem

Paziņojums pretendentiem 16.08.2018.

Līgums

08.06.2018. Griezto ziedu, puķu pušķu un kompozīciju iegāde SND/2018/25/M

19.06.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums_Laura

Līgums_KGL

01.06.2018. Palsmanes pamatskolas ārējo kanalizācijas tīklu projektēšana un būvniecība SND/2018/26/M

12.06.2018.

plkst. 10.00

Nolikums

Robežplāns

 PĀRTRAUKTS (12.06.2018.)

Paziņojums pretendentiem

31.05.2018. Grundzāles pamatskolas elektroapgādes tīklu pārbūve, I.kārta SND/2018/27/M

11.06.2018.

plkst. 10:30

Nolikums

Tāmes

Projekts

Paziņojums pretendentiem

Līgums

Vienošanās Nr.1

30.05.2018. Objekta "Skolas sporta laukuma pārbūve Dakteru ielā 27, Smiltenē - I.kārta"būvadarbu uzraudzība SND/2018/29/M

11.06.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Projekts

 Paziņojums pretendentiem

Līgums

17.05.2018. Silosa projektēšana un būvniecība, apkures katlu maiņa SND/2018/23/M

29.05.2018.

plkst. 11:00

Nolikums

Inventarizācijas lieta_Robežplāni

PĀRTRAUKTS (30.05.2018.)

Paziņojums pretendentiem

17.05.2018.  Objekta "Skolas sporta laukuma pārbūve Dakteru ielā 27, Smiltenē - I.kārta"būvadarbu uzraudzība SND/2018/22/M

29.05.2018.

plkst. 10:30

Nolikums

Projekts

PĀRTRAUKTS
(29.05.2018.)

Paziņojums pretendentiem

17.05.2018. Atelpas brīža pakalpojuma nodrošināšana SND/2018/21/M

29.05.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

03.05.2018. Atelpas brīža pakalpojuma nodrošināšana SND/2018/20/M

17.05.2018.

plkst.10:00

Nolikums

PĀRTRAUKTS (10.05.2018.)

Paziņojums Pretendentiem

25.04.2018. Autobusa ar šoferi noma XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā SND/2018/19/M

08.05.2018.

plkst. 11:30

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

21.04.2018. Skolas sporta laukuma pārbūve Dakteru ielā 27, Smiltenē - I.kārta SND/2018/14/M

08.05.2018.

plkst.11:00

Nolikums

Finanšu piedāvājums - Tāmes formas

Būvprojekts

Paziņojums pretendentiem

Līgums

Vienošanās Nr.1

21.04.2018. Būvdarbu uzraudzība "Rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecība Limbažu ielā 8, Smiltenē" SND/2018/17/M

08.05.2018.

plkst.10:30

Nolikums

Tehniskais projekts

Paziņojums pretendentiem

Līgums

10.04.2018. Prezentmateriālu un suvenīru piegāde SND/2018/18/M

21.04.2018.

plkst. 11:00

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem

PĀRTRAUKTS (16.04.2018.)

Paziņojums Pretendentiem

06.04.2018. Autobusa ar šoferi noma XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā SND/2018/10/M

17.04.2018.

plkst. 11:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

04.04.2018. Būvdarbu uzraudzība "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija - I.kārta" SND/2018/16/M

16.04.2018.

plkst.10:30

Nolikums

Tehniskais projekts

Paziņojums pretendentiem

Līgums

28.03.2018. Atmodas un Dārza ielas seguma atjaunošana Smiltenē SND/2018/13/M

12.04.2018.

plkst. 11:30

Nolikums

Objekta plāns

Skaidrojošais apraksts

Tāmes formas

Paziņojums pretendentiem

Līgums

28.03.2018. Vecā parka un tam pieguļošo teritoriju kompleksā pārbūve - 12. un 13. kārta SND/2018/12/M

12.04.2018.

plkst. 11:00

Nolikums

Tehniskais projekts

Tāmes formas

Paziņojums Pretendentiem

Līgums

Vienošanās Nr.1

28.03.2018. Prezentmateriālu un suvenīru piegāde SND/2018/11/M

12.04.2018.

plkst.10:30

Nolikums

Atbildes uz Pretendenta jautājumiem

PĀRTRAUKTS (04.04.2018.)

Paziņojums pretendentiem

27.03.2018.

Mērniecības pakalpojumi Smiltenes novada pašvaldības vajadzībām

SND/2018/15/M

10.04.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem

Paziņojums Pretendentiem

Līgums

23.03.2018. Skeitparka elementu atjaunošana SND/2018/9/M

06.04.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Tāmes formas

Paziņojums Pretendentiem

Līgums

19.03.2018. Personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumi Smiltenes novada pašvaldības iestādēm SND/2018/7/M

03.04.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Atbildes uz Pretendenta jautājumiem

Paziņojums pretendentiem

Līgums

13.03.2018. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība "Smiltenes Vidusezera hidrotehnisko būvju pārbūve un ezera tīrīšana" SND/2018/8/M

26.03.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Darba uzdevuma 1.pielikums

Darba uzdevuma 2.pielikums

Paziņojums Pretendentiem

Paziņojums pretendnetiem 14.05.2018.

Līgums

Vienošanās Nr.1

06.03.2018. Smiltenes novada pašvaldības iestāžu transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana SND/2018/6/M 19.03.2018. plkst. 10:00 Nolikums

Paziņojums Pretendentiem

Līgums OCTA (Balta)

Līgums KASKO (BTA)

05.03.2018. Kartingu trases stāvvietas seguma atjaunošana Sporta kompleksa teritorijā "Kalnamuiža", Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā SND/2018/4/M

16.03.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Tāme

Skaidrojošais apraksts

Objekta novietojuma plāns

Paziņojums Pretendentiem

Līgums

27.02.2018. Palsmanes internātpamatskolas kāpņu telpas kosmētiskais remonts SND/2018/5/M 12.03.2018. plkst. 10:30

Nolikums

Tāmes forma

Kāpņu telpas fototogrāfijas

Stāvu plānu shēmas

Paziņojums pretendentiem

Līgums

27.02.2018. Smiltenes novada pašvaldības iestāžu transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana SND/2018/3/M

12.03.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

PĀRTRAUKTS

Paziņojums Pretendentiem

19.02.2018. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība "Smiltenes Vidusezera hidrotehnisko būvju pārbūve un ezera tīrīšana"
SND/2018/2/M

02.03.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Darba uzdevuma 1.pielikums

Darba uzdevuma 2.pielikums

PĀRTRAUKTS

Paziņojums Pretendentiem

22.01.2018. Audiovizuālo darbu veidošana un  pārraidīšana 2018. gadā SND/2018/1/M

02.02.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

29.12.2017.

 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana 2.kārta”

 

SND/2017/45/M

19.01.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Tehniskās specifikācijas 1.pielikums

Tehniskās specifikācijas 2.pielikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

Vienošanās Nr.1

Vienošanās Nr.2

21.12.2017.

 

Būvdarbu uzraudzība "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija- I.kārta"

 

SND/2017/44/M

18.01.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Tehniskais projekts

Paziņojums pretendentiem

PĀRTRAUKTS (04.04.2018.)

Pazinojums pretendentiem par pārtraukšanu

18.12.2017.

 

Būvdarbu uzraudzība "Smiltenes novada pašvaldības ceļu pārbūve II.kārta"

 

SND/2017/43/M

17.01.2018.

plkst. 10:15

 

Nolikums

Tehniskais projekts

Paziņojums pretendentiem

Ziņojums

Līgums

27.11.2017.

 

Grundzāles estrādei pieguļošās teritorijas labiekārtošana (nepabeigtie darbi)

 

SND/2017/42/M

11.12.2017.

plkst.10:00

 

Nolikums

Tāme

Tehniskais projekts

 

Paziņojums pretendentiem
21.11.2017.

 

Būvdarbu uzraudzība "Pašvaldības ceļa Vidzemes šoseja- Lauciņi posma pārbūve"

 

SND/2017/41/M

05.12.2017.

plkst.10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

15.11.2017.

 

Smiltenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2018.gadā

 

 SND/2017/40/M

 27.11.2017.

plkst.10:15

 Nolikums

Smiltenes novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas

Paziņojums pretendentiem

Līgums

14.11.2017.

 

Būvdarbu uzraudzība "Ūdenes apgādes un kanalizācijas tīklu paplasīnāšanā Smiltenē, 3.kārta"

 

SND/2017/39/M

27.11.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

31.10.2017.

 

Kokskaidu granulu iegāde un piegāde Smiltenes novada sporta pārvaldei

 

SND/2017/38/M

14.11.2017.

plkst.10:00

Nolikums

PĀRTRAUKTS

Paziņojums pretendentiem

18.10.2017.

 

Marķētās dīzeļdegvielas piegāde Smiltenes novada pašvaldības iestāžu apkures vajadzībām

 

SND/2017/35/M

31.10.2017.

plkst. 10:15

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

18.10.2017.

 

Kokskaidu granulu iegāde un piegāde Smiltenes novada Sporta pārvaldei 2017./2018./2019. gada apkures sezonā

 

SND/2017/34/M

31.10.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

PĀRTRAUKTS

Paziņojums pretendentiem

09.10.2017.

 

Būvdarbu uzraudzība "Ūdenes apgādes un kanalizācijas tīklu paplasīnāšanā Smiltenē, 3.kārta"

 

SND/2017/33/M

20.10.2017.

plkst.10:00

Nolikums

Skaidrojums pretendentiem

 PĀRTRAUKTS

Paziņojums pretendentiem

22.09.2017.

 

Smiltenes novada pašvaldības ēkas pārbūve Dārza ielā 11, Smiltenē

 

SND/2017/32/M

04.10.2017.

plkst.10:00

Nolikums

Tāmes

Būvprojekts

Paziņojums pretendentiem

Līgums

Vienošanās Nr.1

Vienošanās Nr.2

Vienošanās Nr.3

21.09.2017.

 

Būvdarbu uzraudzība "Smiltenes novada pašvaldības ceļu pārbūve 1.kārta"

 

SND/2017/31/M

03.10.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Būvprojekti

Paziņojums pretendentiem

Līgums

09.08.2017.

 

Pārtikas preču piegāde Grundzāles pamatskolai un tās pirmsskolas izglītības grupām

 

SND/2017/30/M

23.08.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

26.07.2017.

 

Pārtikas preču piegāde Variņu pamatskolai un tās pirmsskolas izglītības grupām

 

SND/2017/29/M

07.08.20017.

plkst.10:30

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Paziņojums pretendentiem

Līgumi

24.07.2017.

 

Pārtikas preču piegāde Palsmanes pamatskolai

 

SND/2017/28/M

07.08.2017.

plkst.10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgumi

20.07.2017.

 

Pārtikas preču piegāde Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādei

 

SND/2017/27/M

01.08.2017.

plkst. 10:15

Nolikums

Paziņojums Pretendentiem

Pazņojums pretendentiem

Līgumi

06.07.2017.

 

Smiltenes novada domes autotransporta remonts un tehniskā apkope

 

SND/2017/26/M

18.07.2017.

plkst.10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

03.07.2017.

 

Blomes pamatskolas sanmezglu pārbūve ar vides pieejamības nodrošināšanu

 

SND/2017/25/M

14.07.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Būvprojekts

Finanšu piedāvājums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

30.05.2017.

 

Smiltenes novada pašvaldības ēkas rekonstrukcija 5. kārta

 

SND/2017/24/M

26.06.2017.

plkst. 10:30

Nolikums

Būvprojekts

Tāme

Paziņojums pretendentiem

Līgums

30.05.2017.

 

Blomes pamatskolas sanmezglu pārbūve ar vides pieejamības nodrošināšanu

 

SND/20017/23/M

26.06.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Būvprojekts

Tāme

 PĀRTRAUKTS

Paziņojums pretendnetiem

10.05.2017.

 

Objekta “Gaujas ielas posma no Krāsotāju ielas līdz Atmodas ielai pārbūve Smiltenē” būvdarbu uzraudzība”

 

SND/2017/22/M

23.05.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Būvprojekts

Paziņojums pretendentiem

Līgums

26.04.2017.

 

Rekultivēto sadzīves atkritumu izgāztuvju vides monitoringa darbi Smiltenes novadā 2017. un 2018. gadā