Izsludināts Nosaukums

 

 

 

Identifikācijas


 

Nr.

 

  

Iesniegšanas

 

termiņš

 

 

Nolikums,

 

 

pielikumi

Rezultāts
17.05.2018. Silosa projektēšana un būvniecība, apkures katlu maiņa SND/2018/23/M

29.05.2018.

plkst. 11:00

Nolikums

Inventarizācijas lieta_Robežplāni

 
17.05.2018.  Objekta "Skolas sporta laukuma pārbūve Dakteru ielā 27, Smiltenē - I.kārta"būvadarbu uzraudzība SND/2018/22/M

29.05.2018.

plkst. 10:30

Nolikums

Projekts

 
17.05.2018. Atelpas brīža pakalpojuma nodrošināšana SND/2018/21/M

29.05.2018.

plkst. 10:00

Nolikums  
03.05.2018. Atelpas brīža pakalpojuma nodrošināšana SND/2018/20/M

17.05.2018.

plkst.10:00

Nolikums

PĀRTRAUKTS (10.05.2018.)

Paziņojums Pretendentiem

25.04.2018. Autobusa ar šoferi noma XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā SND/2018/19/M

08.05.2018.

plkst. 11:30

Nolikums Paziņojums pretendentiem
21.04.2018. Skolas sporta laukuma pārbūve Dakteru ielā 27, Smiltenē - I.kārta SND/2018/14/M

08.05.2018.

plkst.11:00

Nolikums

Finanšu piedāvājums - Tāmes formas

Būvprojekts

 
21.04.2018. Būvdarbu uzraudzība "Rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecība Limbažu ielā 8, Smiltenē" SND/2018/17/M

08.05.2018.

plkst.10:30

Nolikums

Tehniskais projekts

 
10.04.2018. Prezentmateriālu un suvenīru piegāde SND/2018/18/M

21.04.2018.

plkst. 11:00

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem

PĀRTRAUKTS (16.04.2018.)

Paziņojums Pretendentiem

06.04.2018. Autobusa ar šoferi noma XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā SND/2018/10/M

17.04.2018.

plkst. 11:00

Nolikums Paziņojums pretendentiem
04.04.2018. Būvdarbu uzraudzība "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija - I.kārta" SND/2018/16/M

16.04.2018.

plkst.10:30

Nolikums

Tehniskais projekts

Paziņojums pretendentiem

Līgums

28.03.2018. Atmodas un Dārza ielas seguma atjaunošana Smiltenē SND/2018/13/M

12.04.2018.

plkst. 11:30

Nolikums

Objekta plāns

Skaidrojošais apraksts

Tāmes formas

Paziņojums pretendentiem
28.03.2018. Vecā parka un tam pieguļošo teritoriju kompleksā pārbūve - 12. un 13. kārta SND/2018/12/M

12.04.2018.

plkst. 11:00

Nolikums

Tehniskais projekts

Tāmes formas

Paziņojums Pretendentiem
28.03.2018. Prezentmateriālu un suvenīru piegāde SND/2018/11/M

12.04.2018.

plkst.10:30

Nolikums

Atbildes uz Pretendenta jautājumiem

PĀRTRAUKTS (04.04.2018.)

Paziņojums pretendentiem

27.03.2018.

Mērniecības pakalpojumi Smiltenes novada pašvaldības vajadzībām

SND/2018/15/M

10.04.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem

Paziņojums Pretendentiem
23.03.2018. Skeitparka elementu atjaunošana SND/2018/9/M

06.04.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Tāmes formas

Paziņojums Pretendentiem
19.03.2018. Personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumi Smiltenes novada pašvaldības iestādēm SND/2018/7/M

03.04.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Atbildes uz Pretendenta jautājumiem

Paziņojums pretendentiem

Līgums

13.03.2018. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība "Smiltenes Vidusezera hidrotehnisko būvju pārbūve un ezera tīrīšana" SND/2018/8/M

26.03.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Darba uzdevuma 1.pielikums

Darba uzdevuma 2.pielikums

Paziņojums Pretendentiem

Paziņojums pretendnetiem 14.05.2018.

06.03.2018. Smiltenes novada pašvaldības iestāžu transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana SND/2018/6/M 19.03.2018. plkst. 10:00 Nolikums

Paziņojums Pretendentiem

Līgums

05.03.2018. Kartingu trases stāvvietas seguma atjaunošana Sporta kompleksa teritorijā "Kalnamuiža", Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā SND/2018/4/M

16.03.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Tāme

Skaidrojošais apraksts

Objekta novietojuma plāns

Paziņojums Pretendentiem

Līgums

27.02.2018. Palsmanes internātpamatskolas kāpņu telpas kosmētiskais remonts SND/2018/5/M 12.03.2018. plkst. 10:30

Nolikums

Tāmes forma

Kāpņu telpas fototogrāfijas

Stāvu plānu shēmas

Paziņojums pretendentiem
27.02.2018. Smiltenes novada pašvaldības iestāžu transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana SND/2018/3/M

12.03.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

PĀRTRAUKTS

Paziņojums Pretendentiem

19.02.2018. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība "Smiltenes Vidusezera hidrotehnisko būvju pārbūve un ezera tīrīšana"
SND/2018/2/M

02.03.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Darba uzdevuma 1.pielikums

Darba uzdevuma 2.pielikums

PĀRTRAUKTS

Paziņojums Pretendentiem

22.01.2018. Audiovizuālo darbu veidošana un  pārraidīšana 2018. gadā SND/2018/1/M

02.02.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

29.12.2017.

 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana 2.kārta”

 

SND/2017/45/M

19.01.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Tehniskās specifikācijas 1.pielikums

Tehniskās specifikācijas 2.pielikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

21.12.2017.

 

Būvdarbu uzraudzība "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija- I.kārta"

 

SND/2017/44/M

18.01.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Tehniskais projekts

Paziņojums pretendentiem

PĀRTRAUKTS (04.04.2018.)

Pazinojums pretendentiem par pārtraukšanu

18.12.2017.

 

Būvdarbu uzraudzība "Smiltenes novada pašvaldības ceļu pārbūve II.kārta"

 

SND/2017/43/M

17.01.2018.

plkst. 10:15

 

Nolikums

Tehniskais projekts

Paziņojums pretendentiem

Ziņojums

Līgums

27.11.2017.

 

Grundzāles estrādei pieguļošās teritorijas labiekārtošana (nepabeigtie darbi)

 

SND/2017/42/M

11.12.2017.

plkst.10:00

 

Nolikums

Tāme

Tehniskais projekts

 

Paziņojums pretendentiem
21.11.2017.

 

Būvdarbu uzraudzība "Pašvaldības ceļa Vidzemes šoseja- Lauciņi posma pārbūve"

 

SND/2017/41/M

05.12.2017.

plkst.10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

15.11.2017.

 

Smiltenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2018.gadā

 

 SND/2017/40/M

 27.11.2017.

plkst.10:15

 Nolikums

Smiltenes novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas

Paziņojums pretendentiem

Līgums

14.11.2017.

 

Būvdarbu uzraudzība "Ūdenes apgādes un kanalizācijas tīklu paplasīnāšanā Smiltenē, 3.kārta"

 

SND/2017/39/M

27.11.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

31.10.2017.

 

Kokskaidu granulu iegāde un piegāde Smiltenes novada sporta pārvaldei

 

SND/2017/38/M

14.11.2017.

plkst.10:00

Nolikums

PĀRTRAUKTS

Paziņojums pretendentiem

18.10.2017.

 

Marķētās dīzeļdegvielas piegāde Smiltenes novada pašvaldības iestāžu apkures vajadzībām

 

SND/2017/35/M

31.10.2017.

plkst. 10:15

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

18.10.2017.

 

Kokskaidu granulu iegāde un piegāde Smiltenes novada Sporta pārvaldei 2017./2018./2019. gada apkures sezonā

 

SND/2017/34/M

31.10.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

PĀRTRAUKTS

Paziņojums pretendentiem

09.10.2017.

 

Būvdarbu uzraudzība "Ūdenes apgādes un kanalizācijas tīklu paplasīnāšanā Smiltenē, 3.kārta"

 

SND/2017/33/M

20.10.2017.

plkst.10:00

Nolikums

Skaidrojums pretendentiem

 PĀRTRAUKTS

Paziņojums pretendentiem

22.09.2017.

 

Smiltenes novada pašvaldības ēkas pārbūve Dārza ielā 11, Smiltenē

 

SND/2017/32/M

04.10.2017.

plkst.10:00

Nolikums

Tāmes

Būvprojekts

Paziņojums pretendentiem

Līgums

Vienošanās Nr.1

Vienošanās Nr.2

Vienošanās Nr.3

21.09.2017.

 

Būvdarbu uzraudzība "Smiltenes novada pašvaldības ceļu pārbūve 1.kārta"

 

SND/2017/31/M

03.10.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Būvprojekti

Paziņojums pretendentiem

Līgums

09.08.2017.

 

Pārtikas preču piegāde Grundzāles pamatskolai un tās pirmsskolas izglītības grupām

 

SND/2017/30/M

23.08.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

26.07.2017.

 

Pārtikas preču piegāde Variņu pamatskolai un tās pirmsskolas izglītības grupām

 

SND/2017/29/M

07.08.20017.

plkst.10:30

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Paziņojums pretendentiem

Līgumi

24.07.2017.

 

Pārtikas preču piegāde Palsmanes pamatskolai

 

SND/2017/28/M

07.08.2017.

plkst.10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgumi

20.07.2017.

 

Pārtikas preču piegāde Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādei

 

SND/2017/27/M

01.08.2017.

plkst. 10:15

Nolikums

Paziņojums Pretendentiem

Pazņojums pretendentiem

Līgumi

06.07.2017.

 

Smiltenes novada domes autotransporta remonts un tehniskā apkope

 

SND/2017/26/M

18.07.2017.

plkst.10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

03.07.2017.

 

Blomes pamatskolas sanmezglu pārbūve ar vides pieejamības nodrošināšanu

 

SND/2017/25/M

14.07.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Būvprojekts

Finanšu piedāvājums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

30.05.2017.

 

Smiltenes novada pašvaldības ēkas rekonstrukcija 5. kārta

 

SND/2017/24/M

26.06.2017.

plkst. 10:30

Nolikums

Būvprojekts

Tāme

Paziņojums pretendentiem

Līgums

30.05.2017.

 

Blomes pamatskolas sanmezglu pārbūve ar vides pieejamības nodrošināšanu

 

SND/20017/23/M

26.06.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Būvprojekts

Tāme

 PĀRTRAUKTS

Paziņojums pretendnetiem

10.05.2017.

 

Objekta “Gaujas ielas posma no Krāsotāju ielas līdz Atmodas ielai pārbūve Smiltenē” būvdarbu uzraudzība”

 

SND/2017/22/M

23.05.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Būvprojekts

Paziņojums pretendentiem

Līgums

26.04.2017.

 

Rekultivēto sadzīves atkritumu izgāztuvju vides monitoringa darbi Smiltenes novadā 2017. un 2018. gadā

 

SND/2017/21/M

09.05.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Tāme

Paziņojums pretendentiem

Līgums

13.04.2017.

 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecība Valkas ielā 5, Smiltenē”

 

SND/2017/20/M

27.04.2017.

plkst. 10:15

Nolikums

Tehniskie noteikumi

Shēma

Paziņojums pretendentiem

Līgums

13.04.2017.

 

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecība Limbažu ielā 8, Smiltenē”

 

SND/2017/19/M

27.04.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Shēma

Paziņojums pretendentiem

Līgums

12.04.2014.

 

Objekta “Gaujas ielas posma no Krāsotāju ielas līdz Atmodas ielai pārbūve Smiltenē” būvdarbu uzraudzība”

 

SND/2017/18/M

26.04.2017.

plkst. 10:15

 

Nolikums

Būvprojekts

Skaidrojums pretendentiem

PĀRTRAUKTS

Paziņojums pretendentiem

07.04.2017.

 

Kapličas remonts Vaļņu ielā 11, Smiltenē, Smiltenes novadā

 

SND/2017/17/M

25.04.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Tāme

Precizētā tāme 20.04.2017.

Paziņojums pretendentiem

Līgums

 

28.03.2017.

 

Ekspozīcijas par Smiltenes medicīnas vēsturi un muzeja pirmsākumiem mākslinieciskās koncepcijas izstrāde un realizācija

 

SND/2017/16/M

11.04.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Tehniskās specifikācijas pielikumi

Skaidrojums pretendentiem

Paziņojums pretendentiem

Līgums

23.03.2017

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Smiltenes pašvaldības ēkai Dārza ielā 11”

 

SND/2017/15/M

03.04.2017.

plkst. 10:15

 

Nolikums

Apbūves plāns

Inventarizācijas plāni

 

 

Paziņojums pretendentiem

Līgums

23.03.2017.

 

Datortehnikas piegāde Smiltenes novada domes vajadzībām

 

SND/2017/14/M

03.04.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Skaidrojums pretendentiem

Paziņojums pretendentiem

Līgumi

20.03.2017.

 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība "Rūpnieciskās ražošanās ēku būvniecība Smiltenē"

 

SND/2017/13/M

31.03.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Tehniskie noteikumi

Shēma Nr.1

Shēma Nr. 2

Skaidrojums pretendentiem

Paziņojums pretendentiem
27.02.2017.

 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība "Rūpnieciskās ražošanās ēku būvniecība Smiltenē"

 

SND/2017/12/M

14.03.2017.

plkst. 10:15

Nolikums

Nolikuma 10. pielikums- Līguma projekts

Tehniskie noteikumi

Shēma Nr. 1

Shēma Nr. 2

PĀRTRAUKTS

Paziņojums pretendentiem

27.02.2017.

 

Mērniecības pakalpojumi Smiltenes novada pašvaldības vajadzībām

 

SND/2017/11/M

14.03.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

 

22.02.2017.

 

Objekta "Smiltenes stadiona servisa ēkas un skatītāju tribīņu jaunbūve" būvdarbu uzraudzība

 

SND/2017/10/M

07.03.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

09.02.2017.

 

Materiālu iegāde aktīvās atpūtas takas izveidei ap Bilskas ezeru

 

SND/2017/9/M

21.02.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Paziņojums pretendentiem

Līgums

01.02.2017.

 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakartošana Variņu pagastā"

 

SND/2017/8/M

14.02.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Shēma

Paziņojums pretendentiem

Līgums

27.01.2017.

 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija- II. kārta"

 

SND/2017/7/M

08.02.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Shēma

Paziņojums pretendentiem

Līgums

17.01.2017.

 

Objekta "Gājēju un velosipēdistu ceļa būvdari no Smiltenes līdz Silvai" būvdarbu uzraudzība

 

SND/2017/6/M

31.01.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Būvprojekts

Paziņojums pretendentiem

Līgums

16.01.2017.

 

Lietota mikroautobusa iegāde Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvaldes vajadzībām

 

SND/2017/5/M

27.01.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

 

13.01.2017.

 

Objekta "Ceļa "Jaunpriedaines- Spicieri" pārbūve" būvdarbu uzraudzība

 

SND/2017/4/M

26.01.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Būvprojekts

Paziņojums pretendentiem

Līgums

10.01.2017.

 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība "Ceļa posma Vidzemes šoseja- Lauciņi infrastruktūras pārbūve uzņēmējdarbības vides uzlabošanai"

 

SND/2017/3/M

24.01.20017.

plkst. 10:15

Nolikums

Shēma

Paziņojums pretendentiem

Līgums

10.01.2017.

 

Lietota mikroautobusa iegāde Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvaldes vajadzībām

 

SND/2017/2/M

24.01.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

PĀRTRAUKTS

16.01.2017.

Paziņojums pretendentiem

09.01.2017.

 

Papildus darbi Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas ēkas remontam

 

SND/2017/1/M

20.01.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Tāme

Tehniskais projekts

 

Paziņojums pretendentiem

Līgums

15.12.2016.

 

Pārtikas preču piegāde Palsmanes pamatskolai

 

SND/2016/58/M

29.12.2016.

plkst. 10:30

Nolikums

Skaidrojums pretendentiem

PĀRTRAUKTS

Paziņojums pretendentiem

15.12.2016.

 

Pārtikas preču piegāde Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādei

 

SND/2016/57/M

29.12.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Skaidrojums pretendentiem

PĀRTRAUKTS

Paziņojums pretendentiem

12.12.2016.

 

Pārtikas preču piegāde Palsmanes pamatskolai

 

SND/2016/56/M

23.12.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

PĀRTRAUKTS

Paziņojums pretendentiem

09.12.2016.

 

Pārtikas preču piegāde Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādei

 

SND/2016/55/M

21.12.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

PĀRTRAUKTS

Paziņojums pretendentiem

02.12.2016.

 

Raidījuma "Smiltenes novada ziņas" veidošana un pārraidīšana 2017. gadā

 

SND/2016/54/M

14.12.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

30.11.2016.

 

Papildus darbi Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas ēkas remontam

 

SND/2016/53/M

13.12.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Tehniskais projekts

Tāme

PĀRTRAUKTS

21.12.2016.

Paziņojums pretendentiem

24.11.2016.

 

Smiltenes novada pašvaldības bezmaksas izdevuma "Smiltenes novada domes vēstis" izplatīšana 2017. gadā

 

SND/2016/52/M

05.12.2016.

plkst. 10:15

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums


24.11.2016.

 

Smiltenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2017. gadā

 

SND/2016/51/M

05.12.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Tehniskā specifikācija

 Paziņojums pretendentiem

Līgums

21.10.2016.

 

Ziemassvētku paciņu (dāvanu) piegāde

 

SND/2016/50/M

03.11.2016.

plks. 10:15

Nolikums

PĀRTRAUKTS 

27.10.2016.

Paziņojums pretendentiem

20.10.2016.

 

Apgaismošanas sistēmas izveidošana un uzstādīšana Blomes kultūras nama aktu zālē un teātra zālē

 

SND/2016/49/M

03.11.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Skaidrojums pretendentiem

Paziņojums pretendetiem

Līgums

12.10.2016.

 

Transporta pakalojumu skolēnu pārvadāšanai Palsmanes internātskolā

 

SND/2016/48/M

01.11.2016.

plkst. 10:30

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

12.10.2016.

 

Grundzāles estrādei piegulošās teritorijas labiekārtošana

 

SND/2016/47/M

01.112016.

plkst. 10:15

Nolikums

Tāme

Tehniskais projekts

Paziņojums pretendentiem

Līgums

12.10.2016.

 

Smiltenes novada pašvaldības izdevuma "Smiltenes novada domes vēstis" maketēšana, iespiešana un piegāde

 

SND/2016/46/M

01.11.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

29.09.2016.

 

Pārtikas preču piegāde Variņu pamatskolai un tās pirmsskolas izglītības grupām

 

SND/2016/45/M

12.10.2016.

plkst. 10:30

Nolikums

Skaidrojums pretendentiem

Paziņojums pretendentiem

Paziņojums pretendentiem_2

PĀTRAUKTS

Paziņojums pretendentiem

29.09.2016.

 

Pārtikas preču piegāde Grundzāles pamatskolai un tās pirmsskolas izglītības grupām

 

SND/2016/44/M

12.10.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

PĀRTRAUKTS

Paziņojums pretendentiem

23.09.2016.

 

Pārtikas preču piegāde Grundzāles pamatskolai un tās pirmsskolas izglītības grupām

 

SND/20016/43/M

06.10.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

PĀRTRAUKTS

27.09.2016.

Paziņojums pretendentiem

20.09.2016.

 

Pārtikas preču piegāde Variņu pamatskolai un tās pirmsskolas izglītības grupām

 

SND/2016/42/M

04.10.2016.

plkst. 10:15

Nolikums

PĀRTRAUKTS

29.09.2016.

Paziņojums pretendentiem

19.09.2016.

 

Neregulārie transporta pakalpojumi Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolai

 

SND/2016/41/M

04.10.2016.

plkst. 10:00

Nolikums Paziņojums pretendentiem
13.09.2016.

 

Mīkstā inventāra piegāde Smiltenes vidusskolai

 

SND/2016/40/M

27.09.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

01.09.2016.

 

Koku zāģešana, vainagu kopšana un veidošana Smiltenes novadā

 

SND/2016/39/M

13.09.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Tāme

Paziņojums pretendentiem

Līgums

23.08.2016.

 

Smiltenes novada pašvaldības ēkas pārbūve Dārza ielā 3, Smiltenē

 

SND/2016/38/M

05.09.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Tehniskais projekts

Tehniskais projekts

Tāme

Paziņojums pretendentiem

Līgums

17.08.2016.

 

Karoga masta būvniecība Gaujas ielā 11, Smiltenē

 

SND/2016/37/M

30.08.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Tehniskais projekts

Tāme

Paziņojums pretendentiem

Līgums

 

15.08.2016.

 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība "Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija- I. kārta"- ielu un inženiertīklu infrastruktūras pārbūve

 

SND/2016/36/M

29.08.20016.

plkst. 10:00

Nolikums

Smiltenes pilsētas teritorijas plānojums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

Autoruzraudzības līgums

09.08.2016.

 

Būvprojekta izstrāde "Ielu apgaismojuma tīklu projektēšana Variņu pagasta Līvāniem"

 

SND/2016/35/M

23.08.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

02.08.2016.

 

Mēbeļu piegāde Smiltenes vidusskolas vajadzībām

 

SND/2016/34/M

16.08.2016.

plkst. 10:30

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Paziņojums pretendentiem

Līgums

Līgums

02.08.2016.

 

Gājēju ietves seguma atjaunošana Abuas ielā, Smiltenē

 

SND/2016/33/M

16.08.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Tehniskais projekts

Tāme

Paziņojums pretendentiem

Līgums

22.07.2016.

 

Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Smiltenes novada pašvaldības iestāžu apkures vajadzībām

 

SND/2016/32/M

03.08.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

 

14.07.2016.

 

Kartingu trases pārbūve sporta kompleksā pie Tepera ezera, Smiltenē

 

SND/2016/31/M

26.07.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Tāme

Būvprojekts

Paziņojums pretentendiem

Līgums

08.07.2016.

 

Apkures katlu un skursteņa piegāde, un uzstādīšana Blomes pamatskolā

 

SND/2016/30/M

19.07.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

06.07.2016.

 

Blomes pamatskolas 1. un 2. stāva tualešu remonts

 

SND/2016/29/M

18.07.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Tāme

Atbilde uz Pretendenta jautājumiem

Paziņojums pretendentiem

Līgums

28.06.2016.

 

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas ēkas remonts

 

SND/2016/28/M

11.07.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Tāme

Skaidrojums

 

Paziņojums pretendentiem

Līgums

15.06.2016.

 

Jauna bērnu rotaļu iekārtu piegāde un uzstādīšana Rīgas ielā 8A, Smiltenē

 

SND/2016/27/M

06.07.2016.

plkst. 10:30

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

15.06.2016.

 

Blomes pamatskolas 1. un 2. stāva tualešu remonts

 

SND/2016/26/M

06.07.2016.

plkst. 10:15

Nolikums

Tāme

PĀRTRAUKTS 06.07.2016.

15.06.2016.

 

Apkures katlu un skursteņa piegāde, un uzstādīšana Blomes pamatskolā

 

SND/2016/25/M

06.07.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

PĀRTRAUKTS 05.07.2016.

14.06.2016.

 

Inventāra (mēbeļu) iegāde Palsmanes pirmskolas izglītības iestādei

 

SND/2016/24/M

04.07.2016.

plkst. 10:15

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

14.06.2016.

 

Vecā parka 6. un 8. celiņa seguma atjaunošana un tiem pieguļošo teritoriju kompleksā pārbūve

 

SND/2016/23/M

04.07.2016

plkst. 10:00

Nolikums

Tehniskais projekts

Tāme

Paziņojums pretendentiem

Līgums

07.06.20016.

 

Inventāra (mēbeļu) iegāde Palsmanes pirmskolas izglītības iestādei

 

SND/2016/22/M

20.06.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

PĀRTRAUKTS

14.06.2016.

06.06.2016.

 

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas remonts

 

SND/2016/21/M

17.06.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Tāmes

PĀRTRAUKTS

28.06.2016.

30.05.2016.

 

Norāžu ceļa zīmju Nr. 706 izgatavošana un uzstādīšana uz tūrisma objektiem Smiltenes novadā

 

SND/2016/20/M

10.06.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Ceļa zīmju un balstu skaists, uzstādīšanas vietas

Paziņojums pretendentiem

Līgums

16.05.2016.

 

Būvprojekta izstrāde "Ceļa Jaunpriedaines- Spicieri 20kV līnijas NS23-25 pārbūvei"

 

SND/2016/19/M

27.05.2016.

plkst. 10:15

Nolikums

Tehniskie noteikumi

Paziņojums pretendentiem

Līgums

16.05.2016.

 

Apstādījumu ierīkošana Smiltenē

 

SND/2016/18/M

27.05.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Shēma Nr. 1

Shēma Nr. 2

Tāme

 

Paziņojums pretendentiem

Līgums

12.05.2016.

 

Ielu horizantālo apzīmējumu krāsošana

 

SND/2016/17/M

24.05.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Tāme

Ceļu un ielu specifikācija

 

Paziņojums pretendentiem

Līgums

10.05.2016.

 

Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbiem "Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu uzlabošana"

 

SND/2016/16/M

23.05.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

29.04.2016.

 

Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbiem "Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas" ēkas 2. stāva teplu pārbūve pirmsskolas izglītības grupu izveidei

 

SND/2016/15/M

13.05.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

19.04.2016.

 

3. kārtas mēbeļu izstrāde, izgatavošana, piegāde un montāža Dārza ielā 3, Smiltenē

 

SND/2016/14/M

05.05.2016.

plkst. 10:15

Nolikums

Mēbeļu skices

Telpu plāni

Tāmes

Paziņojums pretendentiem

Līgums

19.04.2016.

 

Drukas iekārtu un ekrānu piegāde Smiltenes novada domes vajadzībām

 

SND/2016/13/M

05.05.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

15.04.2016.

 

Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu uzlabošana

 

SND/2016/12/M

27.04.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Tāme

Būvprojekts

 

Paziņojums pretendentiem

Līgums

12.04.2016.

 

Jaunas bērnu trošu piramīdas piegāde un uzstādīšana Smiltenē

 

SND/2016/11/M

26.04.2016.

plkst. 10:15

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

12.04.2016.

 

Laukuma būve Rīgas ielā 8A, Smiltenē

 

 

SND/2016/10/M

 

26.04.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Tāmes formas

Būvprojekts

Paziņojums pretendentiem

Līgums

08.04.2016.

 

Kurināmās malkas piegāde Smiltenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

 

SND/2016/9/M

20.04.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Precizējums

18.03.2016.

 

Smiltenes novada domes autotransporta remonts un apkope

 

SND/2016/8/M

01.04.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

16.03.2016.

 

Pārtikas preču piegāde Smiltenes pilsētas pirmskolas izglītības iestādei "Pīlādzītis"

 

SND/2016/7/M

30.03.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

02.03.2016.

 

Smiltenes novada domes autotransporta remonts un tehniskā apkope

 

SND2016/6/M

15.03.2016.

Iesniegšana līdz plkst. 10:00

Atvēršana plkst. 10:10

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

Līgums

29.02.2016.

 

Krēslu piegāde Grundzāles kultūras namam

 

SND/2016/5/M

 

11.03.2016.

Iesniegšana līdz plkst. 10:00

Atvēršana plkst. 10:10

 

Nolikums

Paziņojums

pretendentiem

Līgums

25.02.2016.

 

Mērniecības pakalpojumi Smiltenes novada pašvaldības vajadzībām

 

SND/2016/4/M

07.03.2016.

plkst. 10:30

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

23.02.2016.

 

Peldošās strūklakas piegāde un uzstādīšana Tepera ezerā, Smiltenē

 

SND/2016/3/M

07.03.2016.

plkst. 10:10

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

19.02.2016.

 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība trases ceļa būvei

 

SND/2016/2/M

03.03.2016.

plkst. 10:10

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Līgums

27.01.2016.