Aktuāla informācija tirgotājiem!

-Tirgotāju izvietojuma shēma- saraksts

-Tirgotāju izvietojuma plāns

-Tirgotāju izvietojumu numerācija alfabētiskā kārtībā

 

 Uz tikšanos tirgū Smiltenē!

 

 PAVASARA GADATIRGUS, notiks šī gada  15. APRĪLĪ no plkst. 8.00–16.00 Smiltenes centrā.  Tirdziņā aicinām piedalīties visus tirgot gribētājus ar amatniecības, lauksaimniecības, pārtikas precēm ar vieglajiem alkoholiskajiem dzērieniem (alu, sidru, karstvīnu), suvenīriem un rūpniecības precēm.

Tirgotājiem pieteikšanās kārtība saskaņā Smiltenes novada domes saistošajiem noteikumiem: Nr.6/11 "Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Smiltenes novadā"  un 2017. gada 23. marta Smiltenes novada domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēdē apstiprināto Pavasara tirgus  Smiltenē 2017. gada 15. aprīlī organizēšanas kārtību.

 

Pašvaldības nodeva jāmaksā tirgus dienā, saskaņā ar  19.04.2011 Saistošajiem noteikumiem Nr7/11 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Smiltenes novadā".

 

Vietas tiks ierādītas 15.aprīlī no plkst. 4.00. Telefons precīzākai informācijai: 29194723 

 


 

 Uz tikšanos tirgū Smiltenē!

 

 

 

 

 

 

Pēdējās izmaiņas: 28.04.2017 16:32:35
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET