Projekts “Proti un dari!” – iespējas jauniešiem, kuri nestrādā un nemācās

14.01.2019 / www.smiltene.lv

Smiltenes novada dome sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru 2016. gada novembrī uzsāka darbību Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā "PROTI un DARI!", (Projekta Nr. 8.3.3.0./15/I/001) programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" ietvaros.

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Realizējot projektu, plānots sniegt atbalstu jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA kā darba meklētāji.

Pašvaldība un tās stratēģiskie partneri projektā veic šādas aktivitātes:

  • Mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī informēšanas pasākumus;
  • Mērķa grupas jauniešu profilēšanu un individuālo pasākumu programmu izstrādi;
  • Mērķa grupas jauniešu motivēšanu, aktivizēšanu un atbalsta sniegšanu saskaņā ar individuālo pasākumu programmu, kas izstrādāta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem, lai sekmētu šo jauniešu iesaisti izglītībā, t.sk. aroda apguvē pie amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos iniciatīvas «Jauniešu garantija» ietvaros, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. (iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus.

Jāatzīmē, ka Smiltenes novada pašvaldība 2018. gada septembrī, projekta pieredzes apmaiņas pasākuma laikā, saņēma Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pateicību par veiksmīgu sadarbību, aktīvu jauniešu iesaisti projektā un precizitāti darbā ar projekta dokumentāciju.



Projekta īstenošanas laiks – līdz 2020. gada oktobrim. Smiltenes novada pašvaldība un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir parakstījusi vienošanos par projektā “PROTI un DARI!” atbalstāmo darbību īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2020.gada 31.oktobrim. Tāpēc, ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem,

  • nemācies,
  • nestrādā algotu darbu,
  • neapgūsti arodu pie amata meistara,
  • neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks -

Piesakies atbalstam projektā “PROTI un DARI!” pie programmas vadītājas Smiltenes novadā: Ilzes Mizes pa tālruni 28631993 vai rakstot uz  E-pastu: ilze.mize@smiltene.lv   vai pie sava pagasta/ pilsētas sociālā darbinieka.

Vairāk informācija par projektu.

Projekta “PROTI un DARI!”
programmas vadītāja Smiltenes novadā- sociālā darbiniece Ilze Mize

 

Pēdējās izmaiņas: 18.06.2019 11:19:22
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET