Izsludināts konkurss uz vakanto PAŠVALDĪBAS POLICIJAS PRIEKŠNIEKA AMATU

12.06.2019 / www.smiltene.lv

Smiltenes novada dome
Reģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

izsludina konkursu uz vakanto
PAŠVALDĪBAS POLICIJAS PRIEKŠNIEKA (-CES) AMATU  

Mēs piedāvājam:

 • darbu uz attīstību vērstā pašvaldībā, labus darba apstākļus;
 • pilna laika amata vietu uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu (bruto darba algu atbilstoši 12.mēnešalgu grupai, ar stundas tarifa likmi  no 7,17 EUR pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu;
 • izglītības iespējas profesionālai pilnveidei.

Amata galvenie pienākumi:

 • policijas ikdienas darba organizēšana, uzdevumu noteikšana un to izpildes kontrole;
 • policijas darbības rezultātu apkopošana, analīze, priekšlikumu izstrādāšana;
 • sabiedriskās kārtības un drošības pasākumu organizēšana saskaņā ar Smiltenes novada sabiedriskās kārtības un drošības attīstības plānu 2019.-2025.gadam;
 • sabiedriskās kārtības un drošības preventīvo pasākumu organizēšana;
 • ikgadējā budžeta projekta sagatavošana;
 • pārstāvēt policijas intereses attiecībās ar valsts, pašvaldības institūcijām un citām iestādēm;
 • iedzīvotāju pieņemšana ar policijas darbību saistītajos jautājumos.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība likuma "Par policiju" 21. panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā noteiktajām prasībām;
 • augstākā izglītība (par priekšrocību tiks uzskatīta tiesību zinātnēs);
 • pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • darba pieredze policijā vai citās tiesībaizsardzības iestādēs (par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze vadošā amatā);
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un viena ES oficiālo valodu prasmes profesionālajai darbībai;
 • teicamas datora lietošanas prasmes;
 • prasme analizēt, plānot, vadīt un uzņemties atbildību;
 • laba fiziskā sagatavotība un stresa noturība;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība (autovadītāja stāžs ne mazāk kā 2 gadi).


Pieteikuma dokumentus: CV (dzīves aprakstu), motivācijas vēstuli un izglītības dokumentu kopijas iesniegt personīgi vai pa pastu Smiltenes novada domes Klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, slēgtā aploksnē ar norādi “Pašvaldības policijas priekšnieka amata konkursam” vai e-pastu: personals@smiltene.lv līdz 2019.gada 4.jūlijam. Tel. informācijai 64707874.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Smiltenes novada dome informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada dome, Reģ. nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729. 

Pēdējās izmaiņas: 14.06.2019 16:04:05
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET