Pašvaldība rīkos zemes nomas tiesību izsoles

14.06.2019 / www.smiltene.lv

Smiltenes novada dome 2019.gada 11.jūlijā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, domes sēžu zālē rīko zemes nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli sekojošiem pašvaldībai piekritīgajiem un rezerves zemes fonda uzskaitē esošajiem zemes gabaliem, kas sastāv no neapbūvētiem zemes gabaliem, kuru atļautais izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība (kods 0101):

  • “Aizupe”, Palsmanes pag., Smiltenes nov, .kad.apz. 9474 003 0040, 4.7 ha, t.sk. LIZ 4.65, nomas līguma termiņš līdz 31.12.2023., izsoles sākumcena 206,80 euro, minimālais izsoles solis – 10,00 euro, izsole 2019.gada 11.jūlijā plkst.10:00;
  • Upeslejas”, Palsmanes pag., Smiltenes nov, .kad.apz. 9474 004 0254, 7 ha, t.sk. LIZ 6,4, nomas līguma termiņš līdz 31.12.2023., izsoles sākumcena 308,00 euro, minimālais izsoles solis – 10,00 euro, izsole 2019.gada 11.jūlijā plkst.10:30;
  • “Lūkupe”, Palsmanes pag., Smiltenes nov, .kad.apz. 9474 004 0260, 2,09 ha, t.sk. LIZ 1,69, nomas līguma termiņš līdz 31.12.2023., izsoles sākumcena 91,96 euro, minimālais izsoles solis – 10,00 euro, izsole 2019.gada 11.jūlijā plkst.11:00. 


Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem var zemāk un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2019.gada 8.jūlijam (ieskaitot).

IZSOLES NOTEIKUMI

PIETEIKUMS IZSOLEI

Pēdējās izmaiņas: 27.06.2019 09:01:23
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET
             
             
« Jūnijs 2019 »
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1415
16
17
18
19
20
212223
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
Operatīvās rīcības dienests