Stājas spēkā saistošie noteikumi

30.05.2011 / www.smiltene.lv

No 28. maija stājas spēkā 26.05.2011. Smiltenes novada domes sēdē apstiprinātie saistošie noteikumi nr. 8/11 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pie skolām esošajās pirmsskolas grupās”. 

 
 
Šie noteikumi paredz noteikt kārtību kādā notiek pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācija un uzņemšana Smiltenes novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas realizē pirmsskolas izglītības programmas.
 
Vecāku iesniegumi par bērna uzņemšanu rindā Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē vai pirmsskolas grupās pie Smiltenes pilsētas skolām ir jāiesniedz un jāreģistrē Smiltenes novada domes kancelejas nodaļā. Savukārt, iesniegumi par bērna uzņemšanu rindā Smiltenes novada pagastu pirmsskolas izglītības iestādē ir jāiesniedz un jāreģistrē attiecīgajā iestādē.
 
Vecāku iesniegumus par bērnu uzņemšanu kārto hronoloģiskā secībā pēc iesnieguma reģistrēšanas datuma bērnu dzimšanas gadu secībā un uzglabā septiņus gadus.
 
Lēmumu par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē pieņem Smiltenes novada domes izveidota komisija sešu locekļu sastāvā. Komplektējot grupas, komisija piešķir vietu rindas kārtībā (bērnu dzimšanas gadu secībā), kā arī ņemot vērā vakanto vietu skaitu attiecīgajā vecuma grupā, vecāku iesniegumā norādīto vēlamo pirmsskolas izglītības iestādi, kā arī to, ja attiecīgo izglītības iestādi jau apmeklē bērna brālis vai māsa.
Tāpat komplektējot grupas, komisija ievēro šādu uzņemšanas secību:
Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē un Smiltenes skolu pirmsskolas grupās:
1) Smiltenes pilsētā, Smiltenes pagastā deklarētos bērnus;
2) Smiltenes novada Launkalnes pagasta Silvā un Smiltenes novada Brantu pagastā deklarētos Bērnus;
3) citus Smiltenes novadā deklarētos Bērnus;
4) ārpus Smiltenes novada deklarētos Bērnus;
Pārējās Smiltenes novada iestādēs:
1) attiecīgajā Smiltenes novada pagastā deklarētos Bērnus;
2) citus Smiltenes novadā deklarētos Bērnus;
 
Tāpat komisija ir tiesīga ārpus kārtas piešķirt vietu bērnudārzā noteikumos minētajos gadījumos.
 
Smiltenes novada dome divu nedēļu laikā no 28.maija informēs jau rindā esošos vecākus par pārreģistrāciju atbilstoši šiem saistošajiem noteikumiem. Pārreģistrējot vecāku iesniegumus tiks ņemta vērā hronoloģiskā kārtība, kādā bērns ir ticis piereģistrēts iepriekš. Ja vecāki mēneša laikā no Smiltenes novada domes informatīvās vēstules saņemšanas neveiks bērna pārreģistrāciju, tiks zaudēta vieta rindā.
 
Ar pilnu saistošo noteikumu tekstu var iepazīties šeit
Pēdējās izmaiņas: 14.06.2019 16:04:05
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET