Noslēdzas Grundzāles, Palsmanes pagastu izglītības iestāžu renovācija

17.12.2012 / www.smiltene.lv
 
Noslēdzies projekts „Smiltenes novada Grundzāles un Palsmanes pagastu izglītības iestāžu renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām”
 
 Šobrīd abos objektos ir pabeigti ar siltināšanu saistītie darbi, kā arī ir pabeigta ventilācijas un apkures sistēmas rekonstrukcija, kas būtiski samazinās siltumenerģijas patēriņu Grundzāles un Palsmanes pagastu izglītības iestādēs. Objektā Grundzāles pamatskola uzstādīts zemes siltumsūknis, kas paredzēts siltā ūdens sagatavošanu mēnešos, kad nav nepieciešama ēkas apkure, bet apkures sezonā papildus atbalstīs apkures sistēmu, savukārt objektā „Bērnudārzs” Palsmanē uzstādīts saules kolektors, kas paredzēts siltā ūdens sagatavošanai telpu sildīšanai mēnešos, kad nav apkures sezona. Sakarā ar ziemas iestāšanos un Noteikumiem par būvju pieņemšanu ekspluatācijā, objektu labiekārtošana un Grundzāles skolas fasādes fragmentu apdare tiek atlikta līdz darbiem labvēlīgai sezonai, šie darbi attiecīgi tiks pabeigti līdz 2013.gada 1.jūnijam.
 
Projekta mērķis ir panākt oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu Smiltenes novada Grundzāles un Palsmanes pagastu izglītības iestādēs. Kur projekta galvenie nosacījumi bija Izglītības iestāžu renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus, tādēļ iepirkums tika veikts atbilstoši "zaļā publiskā iepirkuma" principiem.
 
Projekta realizācija kļuva iespējama, piesaistot Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu (KPFI). Finansējumu KPFI darbībai Latvija iegūst no valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību pārdošanas. KPFI mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana.
 
Projekta kopējās plānotās investīciju izmaksas veido 744 950 LVL, tajā skaitā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējums būs līdz 517 393 LVL, savukārt pašvaldība projekta īstenošanai plāno ieguldīt 15% no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kā arī sedz projekta neattiecināmās izmaksas, kas sastāda 136 252 LVL.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

L.Kalniņa 

Pēdējās izmaiņas: 25.03.2019 19:18:41
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET
             
             
« Marts 2019 »
25
26
27
28
12
3
4
5
6
7
8910
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
212223
24
 
 
 
 
 
 
 
Operatīvās rīcības dienests