Saņem atbalstu projektu īstenošanā

06.06.2011 / www.smiltene.lv
Biedrība „Lauku partnerība Ziemeļgauja” sadarbībā ar Nīderlandes „Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) fondu izsludināja projektu konkursu „Sabiedrība ar dvēseli“.
 
Konkursa mērķis – veicināt iedzīvotāju piedalīšanos savas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā. Projekta būtība ir tāda, ka fonds piešķir līdzekļus materiālu iegādei, bet darbu paveic iedzīvotāju iniciatīvas grupas. Konkursa žūrijas komisija piecu cilvēku sastāvā, tostarp arī KNHM direktors Franks van Bussels un KNHM pārstāvis Latvijā Niko Opdama apmeklēja visus projektu pieteicējus un izvērtēja viņu spēju realizēt izvirzītos mērķus.
 
Konkursā no Grundzāles tika iesniegti divi projektu pieteikumi un abi tika apstiprināti. Finansējumu tautas tērpu audumu iegādei ieguva jauniešu deju kolektīvs „Riedēni“. Tērpus gatavos vietējās šuvējas kopā ar “Riedēni” dejotājām.
 
Biedrība “Grundzāle 2010” ieguva līdzekļus Palsas dabas takas izveidošanai. Taku veidos biedrības dalībnieki kopā ar pagasta dzīves sakopšanā un uzlabošanā ieinteresētajiem grundzāliešiem. Nopietnos priekšdarbus – krūmu izciršanu gar upes malu – iedzīvotāji paveica jau Lielās Talkas dienā 30.aprīlī. Katra projekta finansējums EUR 1000. 
 
Grundzāles vietējai sabiedrībai KNHM projektu konkurss ir ļoti nozīmīgs, jo tas ne tikai dod finansējumu, bet arī iespēju iedzīvotājiem izrādīt savu iniciatīvu, viņiem ir palielinājusies vēlme darboties kopā. Pateicoties šim konkursam, ir radušās arī citas idejas kā labiekārtot Palsas upes krastus iedzīvotāju priekam un skolēnu ieinteresēšanai par norisēm dabā.
 
Alda Zvejniece
Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja
Pēdējās izmaiņas: 14.06.2019 16:04:05
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET