Jaunas Eko punktu vietas

06.06.2011 / www.smiltene.lv
SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (ZAAO), sadarbībā ar Smiltenes novada domi, šā gada maijā Smiltenes novadā:
  • Smiltenes pagastā , Kalnamuižā pie Smiltenes tehnikuma,
  • Launkalnes pagasta, Silvā pretī bērnu rotaļu laukumam
  • Smiltenē 13 adresēs

papildus ir uzstādījusi 1,1 m3 šķirotu atkritumu uzkrāšanas dzeltenus, plastmasas konteinerus un 2 m3 stikla iepakojuma (pudelēm un burkām) savākšanas konteinerus. Uz konteineriem ir informācijas uzlīme, kurā ir norādīts kāda veida atkritumus var konteinerā izmest. 

Konteineri tika uzstādīti, lai Smiltenes novada iedzīvotājiem tiktu nodrošināta papildus iespēja šķirot atkritumus. Tāpat arī Smiltenes iedzīvotājiem ir pieejami 6 PET pudeļu savākšanas konteineri, kas dod papildus iespējas atkritumu šķirošanā, samazinot savu apsaimniekojamo sadzīves atkritumu daudzumu. 
 
Smiltenes novadā uzstādītajos jaunajos (dzeltenajos) šķiroto atkritumu savākšanas konteineros var mest jau iepriekš atšķirotu makulatūru, polietilēnu, PET dzērienu pudeles un metālu. Šos otrreiz pārstrādājamo atkritumu veidus drīkst mest kopā vienā konteinerā, jo tie savstarpēji viens otru nebojā. Savukārt, stikla konteineros drīkst mest tikai stikla pudeles un burkas. Logu stiklu šajos konteineros nedrīkst mest, to savākšana ir jāpiesaka atsevišķi pa tālruni 64281250 vai 26132288. 
 
Atgādinām, ka „Balzama pudeles”, trauki, spoguļi, stikla bloki, lampu kupoli, pakešu un automašīnu logu stikli ir sadzīves atkritumi un tie ir jāizmet savā sadzīves atkritumu konteinerā.
 
Konteineri iepakojumam tiks tukšoti vienu reizi nedēļā ceturtdienās, bet stikla savākšanas konteineri vienu reizi mēnesī. 
 
Visi savāktie materiāli tiks nogādāti pāršķirošanai uz šķirošanas līniju, kas atrodas sadzīves atkritumu poligona „Daibe” Pārgaujas novada, Stalbes pagasta teritorijā. Šeit savāktie materiāli tiks pāršķiroti un sagatavoti nodošanai otrreizējai pārstrādei. 
 
Atkritumu šķirošanai paredzētos konteinerus ZAAO iztukšos bez maksas, tādēļ brīdinām iedzīvotājus, ka šajos konteineros nedrīkst mest sadzīves un stikla atkritumus, pretējā gadījumā šie konteineri tiks noņemti. 
 
Šķirojot atkritumus, mēs:
- samazinām to atkritumu daudzumu, kas tiek izmesti sadzīves atkritumiem paredzētajos konteineros un tiek aizvesti apglabāšanai uz poligonu, tādējādi mēs varam samazināt arī savu maksājumu par sadzīves atkritumu savākšanu;
- ietaupām dabas resursus, jo šķirotie atkritumi nonāk otrreizējā pārstrādē;
- rosinām iedzīvotājus rūpēties par savas apkārtnes sakopšanu;
- apzināmies, ka neviens cits mūsu radītos atkritumus nevāks, apkārtējās vides sakopšana ir pašu rokās.
 
Aicinām rūpīgi iepazīties, ko drīkst mest šajos konteineros! 
 
 
Ginta Gailuma
SIA ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja
 

 

Pēdējās izmaiņas: 14.06.2019 16:04:05
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET