Stājas spēkā saistošie noteikumi

06.06.2011 / www.smiltene.lv

Smiltenes novada dome informē, ka no 2011.gada 30.aprīļa stājas spēkā 24.04.2011. Smiltenes novada domes sēdē apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.4/11 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.16/09 „Par maksimālo braukšanas maksu (tarifu) pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Smiltenes novadā”” un saistošie noteikumi Nr. 3/11 „Grozījumi saistošos noteikumos Nr.9/10 „Smiltenes novada sabiedriskās kārtības noteikumi”. 

 
Grozījumi par maksimālo braukšanas maksu (tarifu) pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem paredz noteikt laika tarifu (braukšana un stāvēšana) – Ls 0,13/ par vienu minūti (t.sk. PVN), līdz šim noteikumi paredzēja gaidīšanas tarifu – Ls 8,00 par stundu (t.sk. PVN).
Būtiski grozījumi ir veikti Smiltenes novada Sabiedriskās kārtības noteikumos, kas paredz pilnvaru noteikšanu Smiltenes novada pašvaldības policijas amatpersonām. Turpmāk pašvaldības policijas darbiniekiem ir pilnas tiesības kontrolēt Sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu Smiltenes novada teritorijā, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus, izskatīt administratīvās lietas un soda uzlikšanas kārtību.
 
Tāpat ir veikti precizējumi atsevišķos saistošo noteikumu punktos, izsakot tos jaunā redakcijā, kā piem. 
- Par spļaušanu un dabisko vajadzību nokārtošanu uz ielas, zaļajā zonā, dzīvojamo un sabiedrisko ēku kāpņu telpās, pagrabos bēniņos, pagalmos un citur tam speciāli neparedzētās vietās uzliek naudas sodu no Ls 10.00 līdz Ls 50.00.
- Par nepilngadīgo rotaļāšanos uz ceļa vai tuvu ceļam atrodošās bīstamās vietās, būvlaukumos vai būvobjektos bērnu vecākiem, aizbildņiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 25.00.
- Par automašīnu un citu transporta līdzekļu mazgāšanu, profilaktisko apkopi (eļļas vai citu motoru šķidrumu maiņa) šim nolūkam neparedzētās vietās (daudzdzīvokļu ēku pagalmi, ielas, ūdenskrātuvju aizsardzības zonas) uzliek naudas sodu no 10.00 līdz Ls 50.00.
 
Smiltenes novada Sabiedriskās kārtības noteikumi tiek papildināti arī ar virkni jauniem noteikumiem, kā piem.: 
- par grilēšanu daudzdzīvokļu ēku balkonos un lodžijās izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 15.00;
 
- par tīšu trokšņa radīšanu pilsētas vai ciemu teritorijā, kas traucē iedzīvotāju naktsmieru laikā no plkst. 23:00 līdz 6:00, remontdarbu veikšanu, dažādu mehānismu darbināšanu, klaigāšanu, dziedāšanu, skaļu muzicēšanu vai mūzikas atskaņošanu un tamlīdzīgām darbībām, ja darbības nav saskaņotas Smiltenes novada domē, uzliek naudas sodu līdz Ls 50.00;
 
- par nepilngadīgās personas vecumā līdz 15 gadiem atrašanos publiskās vietās bez nepilngadīgās personas pārstāvja, klātbūtnes no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00, nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai citiem likumiskiem pārstāvjiem izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 30.00;
 
- par nepilngadīgas personas vecumā no 15 līdz 18 gadiem atrašanos publiskās vietās bez nepilngadīgas personas pārstāvja klātbūtnes no plkst. 23:00 līdz plkst. 6:00, nepilngadīgai personai vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai citiem likumiskiem pārstāvjiem izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 30.00.
 
 
Ar pilnu saistošo noteikumu tekstu iespējams iepazīties sadaļā „Novada dome” – „Saistošie noteikumi”, kā arī 29.04.2011. bezmaksas izdevumā "Smiltenes novada domes Vēstīs".
 
Pēdējās izmaiņas: 14.06.2019 16:04:05
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET