Smiltenes Jāņukalnā 35 metru augstumā pacelts monumentālais Latvijas karogs

14.11.2016 / www.smiltene.lv

11. novembrī Smiltenē Lāčplēša dienas svinīgā pasākuma laikā  Smiltenes novada pašvaldība cildināja brīvas Latvijas karogu un tos, kuri mums to izcīnījuši,  pieminot  latviešu karavīru un brīvības cīnītāju piemiņu. Šajā dienā Smiltenes Evaņģēliski luteriskajā baznīcā tika iesvētīts un Smiltene Jāņukalnā 35 metrus augstā mastā svinīgi pacelts monumentālais Latvijas karogs, kas veltīts Latvijas simtgadei.

3x6 metru lielā karoga iesvētīšana Smiltenes Evaņģēliski luteriskajā baznīcā


11.novembra vakarā Lāčplēša dienai veltītajā koncertā “Mūžam plīvot karogam Sarkan-Balti-Sarkanam” Smiltenes Evaņģēliski luteriskajā baznīcā pulcējās  Smiltenes pilsētas un novada iedzīvotāji, lai būtu vēstures liecinieki monumentālā Latvijas karoga iesvētīšanai. Karogu īpašā ceremonijā baznīcā ienesa Smiltenes jaunieši - deju kolektīva “Dadži” dejotāji  un to iesvētīja Smiltenes Ev.lut. baznīcas mācītājs Reinis Kulbergs. Pēc svinīgā koncerta iesvētīto karogu jaunieši nodeva stipriem un patriotiskiem Smiltenes vīriem – Aigaram Savickim, Jānim Leitim, Jānim Fabiānam, Andrim Purmalim, Gunāram Bērzam, Jānim Dingam un Jānim Līkanam, kas devuši būtisku ieguldījumu novada attīstībā un cīnījušies par Latvijas neatkarību. Tam sekoja svinīgs lāpu gājiens cauri pilsētai līdz Jāņukalna augstākajam punktam, kur 35 metru augstā mastā, 155 metrus virs jūras līmeņa, skanot Latvijas Republikas himnai “Dievs, svētī Latviju”, tika pacelts monumentālais Latvijas karogs. Jāpiemin, ka izvēlētā karoga atrašanās vieta nav nejauša – jo, kā vēsta ieraksts J.Zušmaņa grāmatā “Smiltene. Laiki un likteņi”, pirmo reizi sarkanbaltsarkanais karogs Jāņukalna augstākajā punktā tika pacelts 1988.gada 24.decembrī, kad pirms Ziemassvētku vakara dievkalpojuma tur pulcējās simtiem smiltenieši. Toreiz karogu mastā pacēla Smiltenes ģimnāzijas skolēni Egils Butka, Kaspars Markss un Gatis Jukāms, kuru klases audzinātājs bija Elmārs Nātra, kurš tajā laikā bija arī Latvijas tautas frontes aktīvists.  Karoga mastu tajā laikā izgatavoja un uzstādīja 7.ceļu remontu un būvniecības pārvalde. 

Karoga svinīgā pacelšana Jāņukalnā


Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis pasākuma uzrunā sacīja:  “Ir patiess lepnums - lepnums par to, ka Smiltenes novadā aizvien vairāk tiek godāta un cienīta mūsu valsts simbolika. Lepnums par to, ka mēs atkal Jāņukalnā spējām pacelt Latvijas karogu un liels prieks, ka tie cilvēki, kas 1988.gadā pirmo reizi Jāņukalna priedēs pacēla sarkanbaltsarkano karogu, šodien daudzi no viņiem ir kopā ar mums, viņi raugās savās atmiņās, pārcilā tās un sajūt gandarījumu par to, ka mēs atkal esam to paveikuši.  Šī diena ir īpaša - simboliski mēs parādam spēku mūsu tautai un novada ļaudīm un iezīmējam Latvijas valsts un Smiltenes novada mūžību. Lai mūžam dzīva ir Latvija, lai mūžam virs Latvijas plīvo sarkanbaltsarkanais karogs, lai mūžam esam brīvi un godājam tos cilvēkus, kuri mums šo brīvību atnesa!”

Jau informējām, ka Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Latvijas karogs” īsteno projektu “Latvijas karogs”, kura mērķis ir līdz Latvijas valsts simtgadei (līdz 2018.gadam) izvietot monumentālus Latvijas karogus valstij nozīmīgās un labi pārredzamās vietās Latvijā.  Biedrības “Latvijas karogs” valdes priekšsēdētājs Rihards Kols savā uzrunā uzsvēra, ka sarkanbaltsarkanais karogs nes sevī mūsu lielās vēstures notikumu garu. “Mēs esam šīs valsts un mūsu tēvu izcīnītās brīvības mantinieki. Tāpēc šodien jūtu īpašu pagodinājumu, viesojoties tieši pie jums, smiltenieši, šodien atklājot un iesvētot Smiltenes monumentālo Latvijas karogu – simbolu, kas ik dienas atgādinās par mūsu atbildību savas mantotās valsts priekšā. Par mūsu vēsturi, mūsu valsti, mūsu brīvību. Jūsu pašiniciatīva, pašaizliedzība un vēlme ar lepnumu savā ikdienā iekļaut šo augstāko Latvijas valsts simbolu ir paraugs un iedvesma visām Latvijas pilsētām. Karogs mums atgādina, cik daudz darba un pārliecības jāiegulda, lai izcīnītu un saglabātu savu neatkarību, un veicinātu tās uzplaukumu!” 
 

Pēc monumentālā karoga pacelšanas Jāņukalnā lāpu gājiena dalībnieki devās uz Smiltenes pilsētas kapiem, lai pie Brīvības cīņās kritušo karavīru pieminekļa turpinātu godināt tos īstenos varoņus, kuru dzimtenes mīlestība, pašaizliedzība un asinis ir pārkausētas brīvībā. Piemiņas pasākumā tika godināta Pētera Krieva piemiņa, atklājot atjaunoto piemiņas plāksni. Smiltenietis Pēteris Krievs - latviešu strēlnieks, atsevišķā jātnieku eskadrona virsleitnants, Lāčplēša ordeņa kavalieris, nāvējoši ievainots 1919. gada 6. martā uz Skrundas-Saldus ceļa pie “Airītēm”, kopā ar pulkvedi Oskaru Kalpaku un kapteini Nikolaju Grundmani cīnoties par Latvijas brīvību. Pārapbedīts no Liepājas Lielajiem kapiem uz Smiltenes kapiem.

Lāčplēšu dienai veltīto pasākumu organizēja Smiltenes pilsētas Kultūras centrs sadarbībā ar Smiltenes novada domi. Paldies visiem, kas bija klāt un izrādīja godu mūsu tautas varoņiem. Lai mūžam Latvijas karogs plīvo par brīvu un neatkarīgu valsti! 
 Smiltenes Jāņukalnā 35 metru augstumā pacelts monumentālais Latvijas karogs

Foto no pasākuma apskatāmi ŠEIT. 

Video: Smiltenē paceļ monumentālo Latvijas karogu:

 

Informācijai:

Šāda nozīmīga un patriotiska objekta izveide Smiltenē – vienā no latviskākajām Latvijas pilsētām – ir Smiltenes novada pašvaldības dāvana Latvijai 100 gadu dzimšanas dienā, tādējādi godinot to, kā arī vairojot patriotismu pilsētas un novada iedzīvotājos. Šis projekts vienlaicīgi ir arī viens no vides iniciatīvas „100 darbi Latvijai” darbiem, ko īsteno SIA “ZAAO” sadarbībā ar Vidzemes pašvaldībām. Iniciatīva veltīta Latvijas simtgadei ar mērķi apvienot vidzemnieku gudrību, idejas, resursus un darbaspēku, lai līdz 2018. gada 18. novembrim kopīgiem spēkiem Vidzemē paveiktu vismaz 100 nozīmīgus darbus vides sakopšanā un pilnveidošanā, kā arī vides izglītībā.

Informāciju sagatavoja,
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
 

Pēdējās izmaiņas: 23.05.2018 11:56:54
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET