Uzsākta autoceļa “Vidzemes šoseja – Lauciņi” pārbūve

15.05.2018 / www.smiltene.lv

Šā gada 23.aprīlī uzsākušies būvdarbi projektā “Autoceļa posma Smiltene-Rauziņa infrastruktūras rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai”. Par būvdarbu izpildi noslēgts līgums ar SIA “8 CBR”. Sākotnēji objektā veikti sagatavošanās darbi, kā arī uzsākta virsūdeņu novadīšanas sistēmas izbūve.

Projekta mērķis ir, veicot autoceļa Smiltene-Rauziņa transporta infrastruktūras uzlabošanu, radīt šim autoceļam piegulošajās teritorijās vietējiem uzņēmējiem pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, paaugstināt konkurētspēju, nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību Smiltenes novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" ietvaros.

Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam, paredzēts pārbūvēt autoceļu “Vidzemes šoseja – Lauciņi” 0,92 km garumā, tai skaitā veikt ceļa pamata konstruktīvo kārtu pastiprināšanu, veikt karstā asfalta seguma ieklāšanu, izbūvēt virsūdeņu novadīšanas sistēmu, uzstādīt aprīkojumu, u.c.

Plānots, ka projekta rezultātā atbalstītajā teritorijā tiks radītas vismaz 5 jaunas darbavietas, komersanti veiks investīcijas vismaz 1,3 miljonu EUR apmērā, tiks atjaunota ražošanas teritorija vismaz 5 ha platībā.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 540 945,86 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir  261 460,00EUR.


Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja
 

Pēdējās izmaiņas: 16.01.2019 18:30:15
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET