Meliorācijas projekta aktualitātes

11.06.2018 / www.smiltene.lv

Projekta „Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana 2.kārta” realizācijas ietvaros tiek gatavots būvprojekts.

Smiltenes novada dome atklātā iepirkuma SND/2017/45/M Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana 2.kārta” rezultātā slēdza līgumu par būvprojekta izstrādi ar SIA “TelPro”.

Paralēli būvprojekta izstrādei tiek veikta pieguļošo zemju īpašnieku informēšana un veikti saskaņojumi par projektā plānotajiem pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanas darbu risinājumiem Bilskas, Grundzāles, Launkalnes un Smiltenes pagastos.

Projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu (meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve).

Pēc būvprojekta izstrādes atjaunošanas darbu veikšanai, kā arī būvuzraudzības veikšanai tiks izvēlēti pakalpojumu sniedzēji saskaņā ar publisko iepirkumu likumu.

Projektu paredzēts īstenot līdz 01.11.2019.

Informāciju sagatavoja:
Attīstības un plānošanas nodaļas
Teritorijas plānotāja
S.Daudziete
 

Pēdējās izmaiņas: 22.03.2019 16:04:08
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET
             
             
« Marts 2019 »
25
26
27
28
12
3
4
5
6
7
8910
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
212223
24
 
 
 
 
 
 
 
Operatīvās rīcības dienests