Iespēja pieteikties izsolēm!

07.01.2019 / www.smiltene.lv

Smiltenes novada dome 2019.gada 15.janvārī  Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, domes sēžu zālē rīkos zemes nomas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli sekojošiem pašvaldības nekustamajam īpašumiem:

  • “Lūkupe”, Palsmanes pagastā,Smiltenes novadā;
  • „Birztalas”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā;
  • „Brenkūži”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā;
  • „Kalna Noras”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā;
  • „Kalna Purenes”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā;
  • „Lejas Brālīši”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā;
  • „Raibaci”-8, Grundzālē, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā;
  • „Raibaci”-9, Grundzālē, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā.

Pieteikšanās izsolēm līdz 2019.gada 11.janvārim (ieskaitot).

Plašāka informācija par īpašumiem un izsolēm novada mājas lapā www.smiltene.lv, sadaļā- Izoles.

Pēdējās izmaiņas: 19.06.2019 15:48:28
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET