Par atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novadā
Atkritumu apsaimniekošanas kārtību Smiltenes novadā nosaka Smiltenes novada domes 2011.gada 29. decembrī pieņemtie saistošie noteikumi Nr. 19/11 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Smiltenes novadā”. Noteikumi nosaka to, ka visiem atkritumu radītājiem, t.i., visām fiziskām un juridiskām personām, kuru darbības rezultātā rodas atkritumi, ir pienākums iesaistīties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu.
 
Pašvaldība ir noteikusi atkritumu apsaimniekošanas kārtību, tajā skaitā atkritumu dalītu vākšanu un šķirošanu, lai aizsargātu cilvēku veselību, radītu ekoloģiski drošu vidi Smiltenes novadā un mazinātu nelegālo atkritumu izgāztuvju veidošanos.
 
Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Smiltenes novada teritorijā kopš 2011.gada 1.augusta ir tiesīgi sniegt tikai SIA „ZAAO”, ko nosaka 2011.gadā 26.maijā pieņemtais Smiltenes novada domes lēmums un noslēgtais līgums ar SIA „ZAAO”.  LĒMUMS
 
SIA "ZAAO" ir Vidzemes pašvaldību dibināts uzņēmums, kura izveidē ir apvienojušās 26 pašvaldības, tai skaitā arī Smiltenes novada dome. Atkritumu apsaimniekošanas nozarē ZAAO darbojas kopš 1999.gada un nodrošina savu īpašnieku pašvaldību teritorijās ne tikai nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu, bet arī plašas atkritumu dalītās vākšanas iespējas.
 

 
 

Informācija par SIA ZAAO pieejama http://www.zaao.lv/public/ , pa tālruni 64281250.

Pēdējās izmaiņas: 21.05.2019 14:29:31
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET