Informatīvais ziņojums „Par Smiltenes novada Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grozījumu Vides pārskatu”

06.11.2014 / www.smiltene.lv

Informatīvais ziņojums sagatavots pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2014.gada 15.septembra sniegtajā atzinumā Nr.15 „Par Smiltenes novada Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grozījumu Vides pārskatu” iekļautajām rekomendācijām, Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 27.punktu.

VPVB lēmums Nr.15
Informatīvais ziņojums


 

Pēdējās izmaiņas: 14.06.2019 16:04:05
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET