Paziņojums par „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai „Drandu iela 5c”

07.05.2015 / www.smiltene.lv

Smiltenes novada dome paziņo, ka ar domes lēmumu 29.04.2015., protokolu Nr. 7, 2§ „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai „Drandu iela 5c”, tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībai Drandu iela 5c ar kadastra Nr. 9415 005 0617.

Datālplānojuma mērķis - izstrādāt priekšnoteikumus iespējamai teritorijas attīstībai, jaunai savrupmāju dzīvojamai apbūvei, transporta un tehniskās infrastruktūras izveidei. Detālplānojuma izstrādes vadītājs Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Andris Lapiņš.

Pēdējās izmaiņas: 14.06.2019 16:04:05
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET