Paziņojums par detālplānojuma “Drandu iela 5C” nodošanu publiskajai apspriešanai

06.01.2016 / www.smiltene.lv

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2015.gada 30.decembra lēmumu Nr.18, 8.§. no 20.01.2016. līdz 17.02.2016. tiek organizēta Smiltenes novada Smiltenes nekustamā īpašuma „Drandu iela 5C” (kadastra Nr. 9415 005 0617) detālplānojuma 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Detālplānojuma mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus iespējamai teritorijas attīstībai, jaunai savrupmāju dzīvojamai apbūvei, transporta un tehniskās infrastruktūras izveidei.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti” adrese: Rūpniecības iela 32b-502, Rīga, LV-1045, e-pasts: birojs@rp.lv, interneta mājaslapa www.rp.lv.

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Smiltenes novada domes mājas lapā http://www.smiltene.lv/sabiedribas_lidzdaliba, kā   arī darba dienās no 8:00-12:00 un no 13:00-17:00 Smiltenes novada domē (Dārza iela 3, Smiltene).

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks: 04.02.2016. plkst. 16:00 Smiltenes novada domes telpās, 2.stāva zālē, Pils ielā 2, Smiltenē.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 17.02.2016. Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 vai elektroniski parakstītu dokumentu veidā uz dome@smiltene.lv

Apmeklētājus pieņem darba dienās no 8:00-12:00 un no 13:00-17:00 Smiltenes novada domē Attīstības un plānošanas nodaļā, Dārza ielā 3, Smiltenē.

Sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi notiks 25.02.2016. plkst.14:00 Smiltenes novada domes telpās, 2.stāva zālē, Pils ielā 2, Smiltenē.

LĒMUMS

 

Pēdējās izmaiņas: 14.06.2019 16:04:05
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET