Smiltenes novada dome izsludina projektu līdzfinansēšanas konkursu

29.03.2018 / www.smiltene.lv

Smiltenes novada dome izsludina 2018.gada projektu līdzfinansēšanas konkursu nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā.

Projekta konkursa mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošus projektu idejas izglītības, kultūras, sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās.

Projektu līdzfinansēšanas konkursā var piedalīties tikai nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi).

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 30% no projekta atbilstošo izmaksu kopējās budžeta summas, ar nosacījumu, ka piešķirtais līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz EUR 1000,- (viens tūkstotis euro). Kopējais pieejamais finansējums EUR 6000,-.

Projektu pieteikumi jāiesniedz atbilstoši konkursa nolikumā noteiktām prasībām (jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa un projekta vadītāja CV). Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un cita informācija pieejama Smiltenes novada mājas lapā http://www.smiltene.lv/Projektu_konkursa_nolikums_veidlapas. Papildus informācija Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā pa tālr. 64707571, vai sūtot jautājumus uz e-pastu dome@smiltene.lv.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2018.gada 30.aprīlim plkst. 18.00, Smiltenes novada domes klientu apkalpošanas centrā (adrese: Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729) personīgi vai pa pastu (pasta zīmogs 30.aprīlis).

Pēdējās izmaiņas: 14.06.2019 16:04:05
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET