Paziņojums par lokālplānojuma „Silva 23” publisko apspriešanu

Paziņojums par lokālplānojuma „Silva 23” publisko apspriešanu

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2014.gada 28.maija lēmumu Nr.8, 2.§. no 9.06.2014. līdz 7.07.2014. tiek organizēta Smiltenes novada Launkalnes pagasta Silvas ciema nekustamā īpašuma „Silva 23” lokālplānojuma 1.redakcijas publiskā apspriešana
Teritorijas plānojuma grozījumu 2.redakcijas publiskai apspriešana

Teritorijas plānojuma grozījumu 2.redakcijas publiskai apspriešana

Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu 2.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai
Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu nodošanu apspriešanai

Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu nodošanu apspriešanai

Tiek organizēta Smiltenes novada Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma 2008-2020.gadam un Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006-2018.gadam grozījumu 1.redakcijas un Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma vides pārskata 1.redakcijas publiskā apspriešana.
Apstiprināta Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Apstiprināta Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Šī gada 25.septembrī Smiltenes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam gala redakcijas apstiprināšanu.
Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumiem

Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumiem

Uzsākta Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma 2008-2020.gadam un Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006-2018.gadam plānojuma grozījumu izstrāde.
Paziņojums par novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi

Paziņojums par novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2012.gada 30.augusta lēmumu Nr.12, 4.§. ”Par Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes uzsākšanu” ir uzsākta Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde.
Apstiprināta Smiltenes novada attīstības programma

Apstiprināta Smiltenes novada attīstības programma

Šī gada 29.novembrī Smiltenes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam gala redakcijas apstiprināšanu.
Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu sabiedrisko apspriešanu

no 25.10.2012. līdz 06.12.2012. tiek organizēta Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi

Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi

Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas plānojumam ir uzsākta teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde.
Sagatavots sabiedriskās apspriešanas kopsavilkums

Sagatavots sabiedriskās apspriešanas kopsavilkums

Apkopota informācija par Smiltenes novada sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un precizējumiem.
Pēdējās izmaiņas: 14.06.2019 16:04:05
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET