Pašvaldības atbalstu saņems nevalstiskās organizācijas divu projektu īstenošanai

Pašvaldības atbalstu saņems nevalstiskās organizācijas divu projektu īstenošanai

Apstiprināja projektu līdzfinansēšanas konkursa 2.kārtas nevalstiskajām organizācijām rezultātus, pašvaldības atbalstu saņems nevalstiskās organizācijas divu projektu īstenošanai.
Smiltenes novada dome izsludina projektu līdzfinansēšanas konkursu

Smiltenes novada dome izsludina projektu līdzfinansēšanas konkursu

Projektu līdzfinansēšanas konkursā var piedalīties tikai nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi).
Paziņojums par Smiltenes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par Smiltenes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

Ir uzsākta Smiltenes novada teritorijas plānojuma izstrāde un apstiprināts Darba uzdevums.
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Smiltenes novada domes lēmumu Nr.8, 10.§. „ Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Zemes vienībai „Šalkas”, daļai zemes vienības un daļai zemes vienības Grundzāles pagasta, Aumeisteros, Smiltenes novadā” tiek uzsākta lokālplānojuma izstrāde.
Paziņojums par detālplānojuma “Drandu iela 5C” apstiprināšanu

Paziņojums par detālplānojuma “Drandu iela 5C” apstiprināšanu

Smiltenes novada dome 30.03.2016. pieņēma lēmumu (protokols Nr.5, 6.§) „Par detālplānojuma projekta Drandu iela 5C, Smiltenē apstiprināšanu".
Paziņojums par detālplānojuma “Drandu iela 5C” nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par detālplānojuma “Drandu iela 5C” nodošanu publiskajai apspriešanai

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2015.gada 30.decembra lēmumu līdz 17.02.2016. tiek organizēta Smiltenes novada Smiltenes nekustamā īpašuma „Drandu iela 5C” detālplānojuma 1.redakcijas publiskā apspriešana.
Informācijai!

Informācijai!

Smiltenes novada dome informē, ka detālplānojuma zemes vienībai "Drandu iela 5c", Smiltenē izstrādes veicējs tiks noteikts iepirkuma rezultātā.
Paziņojums par „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai „Drandu iela 5c”

Paziņojums par „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai „Drandu iela 5c”

Ar domes lēmumu 29.04.2015., protokolu Nr. 7, 2§ „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai „Drandu iela 5c”, tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībai Drandu iela 5c ar kadastra Nr. 9415 005 0617.
Informatīvais ziņojums „Par Smiltenes novada Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grozījumu Vides pārskatu”

Informatīvais ziņojums „Par Smiltenes novada Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grozījumu Vides pārskatu”

Informatīvais ziņojums „Par Smiltenes novada Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grozījumu Vides pārskatu” iekļautajām rekomendācijām
Paziņojums par TP grozījumu saistošo noteikumu apstiprināšanu

Paziņojums par TP grozījumu saistošo noteikumu apstiprināšanu

Smiltenes novada dome 24.10.2014. sēdē pieņēma lēmumu Nr.16, 4.§ Par saistošo noteikumu Nr.12/14 „Grozījumi Smiltenes novada domes saistošajos noteikumos Nr. 9/09 „Par Smiltenes novada teritorijas plānojumiem” projekta apstiprināšanu".
Pēdējās izmaiņas: 14.06.2019 16:04:05
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET