Bilskas pagasts

Bilskas pagasts atrodas Smiltenes novada ziemeļaustrumu daļā. Pagasta teritoriju šķērso autoceļš Smiltene-Valka, Smiltene-Gaujiena, Rīga-Veclaicene-Sanktpētertburga. Attālums līdz novada centram 10km. Pagasta teritorija aizņem 161,1 km2, tai skaitā lauksaimnieciski izmantojamā zeme 6894,5 ha, meži 7177,8 ha, pārejā zeme 1848,6 ha. Iedzīvotāju skaits 1498.
 
Par to, kā Bilska tikusi pie tāda savdabīga vārda, ir dažādas versijas. Viena: kādreiz šeit plašas zemes piederējušas poļu panam Beļskim, un viņa uzvārds likts Bilskas nosaukuma pamatā. Otra: zviedru kara laikā pie ezera bijusi zviedru karaspēka apmetne. Notikusi kauja, kas nesusi zviedriem lielus zaudējumus, kuru dēļ tie savas apmetnes vietu nodēvējuši „Bilskanda”, kas nozīmējis „zaudējumu pie ūdeņiem”, un tā cēlies Bilskas vārds.
Bilskas pagasta nozīmīgākie centri Bilska, Mēri, Lobērģi, Zeltiņi. Pagasta dienvidu daļā augstienes un pauguraines mijas ar līdzenumiem, bet ziemeļdaļa ir līdzena, ar plašiem laukiem un ievērojamām meža platībām. Lielākie ezeri-Bilskas 7,4 ha, Sūča 6,1 ha un Mēru ūdenskrātuve 1,6 ha.
 
Teritorijā atrodas vairāki arheoloģiskie un kultūrvēstures pieminekļi. Kā kultūrvēsturiskā mantojuma centrs ir Mēru muižas apbūve ar parku (19.gs. beigas-20.gs. sākums). Muižas ēka celta 1905.gadā pēc muižas īpašnieka J.V.Hēkera pasūtījuma.1926.gadā Mēru muižas iekšējās telpas tiek pārbūvētas un piemērotas skolas vajadzībām. Līdz 2009.gadam šajā ēkā atradās Birzuļu pamatskola. Muižas parks ir ievērojams ar diviem dižkokiem – lielāko ozolu Baltijā, kas ir 175 gadus vecs, tā stumbra apkārtmērs ir 5,05 m vainaga lielums 33 x 30 m un Eiropas lapegli. Parkā ir arī Latvijā reti sastopami, aizsargājami un eksotiski augi – valrieksts, sarkanlapu ozols, svešzemju skujkoki, bārbeles krūms, parastā čuža u.c.
 
Kultūrvēsturiski nozīmīgi pieminekļi: Kalnaegļu Upurozols, Līdaciņu Jāņu kalns ar akmeni, Līdaciņu senkapi, Panderu Upurkalns un Upurakmens, Piltiņu, Dzirkaļu un Vecruiku senkapi.
Bilskas pagastā meži aizņem 44,4% no pagasta teritorijas. Valsts meža īpašumus apsaimnieko VAS „Latvijas valsts meži”.
 
Daudzu gadu kopšanas rezultātā netālu no Mēru centra 72,3 ha platībā izveidota plusaudze – „Izcilā audze”, Latvijā ir tikai divas šādas audzes, kokiem šeit ir izcili taksācijas rādītāji, tie ir slaidi, labi atzarojušies ar tieviem zariem un šauru vainagu. No šīm audzēm ņem potzarus, kurus izmanto sēklu plantāciju veidošanai. Meži ir bagāti ar meža dzīvniekiem, kas ļauj attīstīt medību saimniecību un tūrismu.
 
Matuļu dabas takas – jaunizveidota dabas taka Bilskas pagasta „Asaru” mājās. Kopējais takas garums  1650 m, apskatāmi 150 dažādi dabas veidojumi, astoņas takas, katra ar savu tēmu.
 
Pagasta teritorijā darbojas Bilskas  pamatskola ar pirmsskolas izglītības iestādēm Bilskā un Mēru muižā,  trīs bibliotēkas - Bilskā, Lobērģos un Mēros, kas nodrošina interneta pieejamību, trīs veikali, pasta nodaļa, feldšeru punkts, aptieka SIA ”Kaķis LJ”, Birzuļu tautas nams, kurā ar panākumiem jau 12 gadus darbojas Birzuļu tautas nama dramatiskā kopa „Mēris”.
Lielākie uzņēmēji pagastā ir SIA „Alis un Partneri” – kokapstrāde, SIA „Druva” – piena un gaļas ražošana, pakalpojumi, z/s „Kalējiņi-1”, z/s „Palejas”, z/s „Stapriņi”, z/s „Pakuļi” – piena lopkopība, z/s „Birztalas” – cūkkopība, Z/S „Bābēni” – ārstniecības augi.

Pēdējās izmaiņas: 20.07.2018 17:15:31
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET
             
             
« Jūlijs 2018 »
25
26
27
28
29
30
1
2
34
5
6
78
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
Operatīvās rīcības dienests