KONTAKTI

Amats Vārds, uzvārds Telefons, E-pasts Pieņemšanas  laiki *
Būvvaldes vadītāja Liene BROLĪTE

64773576, 20032189 buvvalde@smiltene.lv liene.brolite@smiltene.lv

Pirmdiena
9:00-12:00,13:00-18:00
Trešdiena
13:00-17:00

Būvinspektore Ingrīda ĒRGLE
64773576, 20012054

Pirmdiena
9:00-12:00,13:00-18:00
Trešdiena
13:00-17:00

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu speciālists Andrejs IGAUNIS
64773576

Pirmdiena 
9:00-12:00,13:00-18:00
Trešdiena
13:00-17:00 

Arhitekte

Līga ĀBOLTIŅA
64773576, 26342707

Pirmdiena
9:00-12:00,13:00-18:00
Trešdiena
13:00-17:00

 * Par konsultācijām ārpus pieņemšanas laikiem sazināties telefoniski

 

BŪVNIECĪBAS PROCESA VEIDLAPAS

IESNIEGUMS (Fiziskai personai)

IESNIEGUMS (Juridiskai personai)

MK Nr.529 ĒKAS

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai

Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai

Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves

Apliecinājuma karte

Ēkas fasādes apliecinājuma karte

Būvniecības iesniegums

Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai

Apliecinājums  par ēkas nojaukšanu

Apliecinājuma paraugi (Būvprojekta vadītājs, Būvprojekta daļas vadītājs)

Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts

Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts

Segto darbu pieņemšanas akts


MK Nr.253 ATSEVIŠĶU INŽENIERBŪVJU BŪVNOTEIKUMI

Paskaidrojuma raksts inženierbūvēm

Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai

Apliecinājuma karte

Būvniecības iesniegums

Apliecinājumspar inženierbūves gatavību ekspluatācijai

Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu

Apliecinājumu paraugi 

Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts

Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts

Segto darbu pieņemšanas akts

 

MK Nr.633 AUTOCEĻI UN IELAS

Paskaidrojuma raksts

Apliecinājumu karte

Būvniecības iesniegums

Apliecinājums par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai

Būvdarbu pabeigšanas akts

Būves vietas nodošsnas akts atjaunošanai/pārbūvei/jaunai būvniecībai

Segto darbu pieņemšanas akts

 

MK Nr.550 HIDROTEHNISKĀS UN MELIORĀCIJAS BŪVES

Paskaidrojuma raksts 1. grupas hirdotehniskās un meliorācijas būvēm

Paskaidrojuma raksts hirdotehniskās un meliorācijas būves konservācijai

Būvniecības iesniegums

Apliecinājums par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu

Apliecinājumu paraugi (Būvprojekta vadītājs, Būvprojekta daļas vadītājs)

Būves tehniskās apsekošanas atzinums

Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts

Segto darbu pieņemšanas akts

 

MK Nr.573 ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS, PĀRVADES UN SADALES BŪVES

Paziņojums par būvniecību

Paskaidrojuma raksts

Būvniecības ieceres iesniegums

Apliecinājuma karte

Būvprojekta saskaņošanas veidlapa

Apliecinājums par energoapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI/ LĒMUMI:

Saistošo noteikumu/ Lēmuma Nr. Saistošo noteikumu/ Lēmumu pieņemšanas datums Nosaukums Spēkā no Pievienotie dokumenti
10 29.06.2016 Par Smiltenes novada būvvaldes maksas pakalpojumu apstiprināšanu 01.01.2017 Maksas pakalpojumu cenrādis
10/16 29.06.2016 Pašvaldības nodeva par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu (būvnodeva) 01.01.2017 Saistošie noteikumi

 

Pēdējās izmaiņas: 27.06.2019 09:03:51
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET
             
             
« Jūnijs 2019 »
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1415
16
17
18
19
20
212223
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
Operatīvās rīcības dienests