Smiltenes mūzikas skola, reģ.Nr. 40900005965, 
aicina darbā klavierspēles pedagogu / koncertmeistaru
(pilns darba laiks – 30 stundas nedēļā)

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanu;
 • piedalīties izglītības iestādes pārbaudījumu organizēšanā un vērtēšanā;
 • piedalīties izglītības iestādes kultūrdzīvē, sniegt priekšlikumus tās organizēšanā;
 • nodrošināt izglītojamo dalību konkursos, festivālos un citos līdzīgos pasākumos.

Prasības:

 • atbilstoša profesionālā un pedagoģiskā izglītība;
 • vēlama pieredze izglītības jomā vai pedagoga/koncertmeistara darbā;
 • valsts valodas prasmes labā līmenī;
 • prasmes strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, plānot un organizēt savu darbu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV un pieteikuma vēstule;
 • izglītības dokumentu, sertifikātu u.c. dokumentu kopijas.

Atalgojums ne mazāks par valstī noteikto minimālo pedagoģisko atalgojumu - 710,00 EUR par likmi pirms nodokļu nomaksas.

Dokumentus lūdzam iesniegt personīgi Smiltenes mūzikas skolā - Pils ielā 6, Smiltenē vai pa e-pastu edgars.roslovs@smiltene.lv ar norādi “Klavierspēles pedagogs/koncertmeistars”. Tel. informācijai 64773220 (Smiltenes mūzikas skolas direktors – Edgars Roslovs).

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Smiltenes mūzikas skola informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes mūzikas skola, Reģ. nr. 40900005965, kontaktinformācija: Pils iela 6, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.

Palsmanes pamatskola reģ. Nr.4412901218
 aicina darbā latviešu valodas un literatūras skolotāju 5. – 9. klasei
( darba slodze - 30 stundas nedēļā)

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanu.

Prasības:

 • atbilstoša profesionālā un pedagoģiskā izglītība,
 • prasme strādā ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām,
 • labas komunikācijas prasmes, strādāt komandā, plānot un organizēt darbu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV un pieteikuma vēstule,
 • izglītības dokumenta kopija.

Atalgojums ne mazāks par valsts noteikto minimālo pedagoģisko atalgojumu 710,00 EUR par likmi pirms nodokļu nomaksas.

Dokumentus lūdzam iesniegt personīgi Palsmanes pamatskolā, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā vai sūtot pa e- pastu palsmanespsk@smiltene.lv.

Papildus informācija pa tālr.Nr. 28701990, skolas direktore Dace Pērle. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Palsmanes pamatskola informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi,
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Palsmanes pamatskola, Reģ. nr. 4412901218, kontaktinformācija: Palsmanes pamatskola, Palsmanes pag., Smiltenes novads, LV-4724.

 


Smiltenes novada Launkalnes pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 40900006087
AICINA DARBĀ
ārsta palīgu Launkalnes feldšerpunktā

Galvenie amata pienākumi:

 • sniegt pirmo un neatliekamo palīdzību, pēc ārsta norīkojuma veikt ārstnieciskās procedūras mājas apstākļos, dokumentēt veiktās mājas vizītes, novērojumus, veikto profilaksi un aprūpi;
 • novērtēt pacienta slimības attīstības gaitu, ārstēšanu un izmaiņas pacienta veselības stāvoklī, veicot par to ierakstu pacienta ambulatorajā kartē;
 • medicīniski pareizi izpildīt manipulācijas atbilstoši klīniskai diagnozei un ārsta norādījumiem;
 • izsniegt izrakstus no pacienta ambulatorās kartes pēc pacienta pieprasījuma;
 • sniegt pacientam informāciju par slimības diagnozi, izmeklējumu un ārstēšanas plānu.

Prasības pretendentam:

 • medicīniskā izglītība;
 • ārsta palīga kvalifikācijas sertifikāts;
 • jābūt reģistrētam ārstniecības personu reģistrā;
 • pieredze darbā ar datoru, lai spētu darboties “E-veselības” programmās;
 • “B” kategorijas autovadītāja apliecība.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV (dzīves apraksts);
 • dokumentu kopijas, kas apliecina profesionālo sagatavotību.

Piedāvājam:

Atbildīgu pilna laika darbu, sociālās garantijas un stabilu atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem no 705.00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas; papildus piemaksu par mājas aprūpes veikšanu atkarībā no aprūpējamo skaita katrā mēnesī.

Pieteikuma dokumentus iesniegt personīgi Launkalnes pagasta pārvaldē vai pa pastu Smiltenes novada Launkalnes pagasta pārvalde, Ezera iela 2A, Launkalne, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4718, vai elektroniski e-pastā  launkalne@smiltene.lv līdz 2019.gada 31.maijam. Kontakttālrunis 29127008.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Smiltenes novada dome informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada dome, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Ezera iela 2A, Launkalne, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4718.


 


 

Pēdējās izmaiņas: 21.05.2019 14:29:31
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET