Domes darba laiks: P. 8.00-18.00;  O.;T.,C;  8.00-17.00; Pk. 8.00-16.00

Pusdienu pārtraukums 12.00-13.00

Amats Vārds, uzvārds Kabinets, Telefons, E-pasts Pieņemšanas laiki
Domes priekšsēdētājs Gints KUKAINIS Dārza iela 3, 21.kab.
64774844
gints.kukainis@smiltene.lv
Pirmdienās 
Domes priekšsēdētaja vietnieks Kārlis LAPIŅŠ Dārza iela 3, 22.kab.
64774844
karlis.lapins@smiltene.lv
Pirmdienās 

Aizvieto priekšsēdētāju prombūtnes laikā

Domes izpilddirektora p.i. Andris LAPIŅŠ Dārza iela 3, 26.kab.
26160638
andris.lapins@smiltene.lv
Pirmdienās
16:00-18:00
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS (KAC)
Vadītāja Jūlija EGLE

Dārza iela 3

64707588, 66954850,

mob. 20022348

dome@smiltene.lv

smiltene@pakalpojumucentri.lv

P.
8.00-18.00
O.-C.
8:00-17:00
Pk.
8.00-16.00
 
Klientu apkalpošanas speciāliste Zaiga STĪPNIECE

Dārza iela 3

64707588, 66954850

mob.20022348

zaiga.stipniece@smiltene.lv

P.
8.00-18.00
O.-C.
8:00-17:00
Pk.
8.00-16.00

Klientu apkalpošanas speciāliste Liene LAURENA

Dārza iela 3

64707588, 66954850

mob.20022348

liene.laurena@smiltene.lv

P.
8.00-18.00
O.-C.
8:00-17:00
Pk.
8.00-16.00

KANCELEJAS NODAĻA   
Nodaļas vadītāja  Dina KAUPE
Dārza iela 3, 27.kab.
64707586, 28685075

Domes darba laikā

Lietvede Ilze OGINSKA Dārza iela 3, 25.kab.
64707582
ilze.oginska@smiltene.lv
Domes darba laikā
Personāla speciāliste  Evita SIRMĀ
Dārza iela 3, 27.kab.
Domes darba laikā
Sabiedrisko attiecību speciāliste  Marita MŪZE
Dārza iela 3, 20.kab.
64707863, 28334474
Domes darba laikā 
Sabiedrisko attiecību speciāliste Inga KOVALA
Dārza iela 3, 25.kab.
64707863, 29613117
Domes darba laikā
Sekretāre Kristīne GRĒNA
Dārza iela 3, 20.kab.
64774844, fakss: 64707583
Domes darba laikā
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU NODAĻA
Nodaļas vadītāja Alda ZUNDE Dārza iela 11
64707869
alda.zunde@smiltene.lv
P.
8.00-18.00
C.
8:00-17:00
pusdienu pātraukums
12.00-13.00
Nekustamā īpašuma speciāliste Ilze RUŠIŅA

Dārza iela 11
64707869
ilze.rusina@smiltene.lv

 

P.
8.00-18.00
C.
8:00-17:00
pusdienu pātraukums
12.00-13.00
Nekustamā īpašuma speciāliste Ieva MELDERE Dārza iela 11
64707869
ieva.meldere@smiltene.lv
P.
8.00-18.00
C.
8:00-17:00
pusdienu pātraukums
12.00-13.00
Nekustamā īpašuma nodokļa inspektore Ieva KALNIŅA Dārza iela 11
64774848
ieva.kalnina@smiltene.lv
P.
8.00-18.00
C.
8:00-17:00
pusdienu pātraukums
12.00-13.00
Nekustamā īpašuma nodokļa inspektore  Inese LAZDIŅA

Dārza iela 11

64774848
inese.lazdina@smiltene.lv 

P.
8.00-18.00
C.
8:00-17:00
pusdienu pātraukums
12.00-13.00 
ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS NODAĻA
Nodaļas vadītāja Ieva DILLE
Dārza iela 3, 23.kab.
64707571,
27001449
P.
10.00-12.00
  T.
13:00-17:00
Pk.
09.00-12.00
Teritorijas plānotāja  Sarmīte DAUDZIETE Dārza iela 3, 23.kab.
64707866, 27001449
sarmite.daudziete@smiltene.lv
P.
10.00-12.00
  T.
13:00-17:00
Pk.
09.00-12.00
Projektu vadītāja Zelma MIČULE
Dārza iela 3, 23.kab.
64707571,
27001449
O.
09.00-12.00
  C.
13:00-17:00
Projektu vadītāja Ira PUNKSTIŅA
Dārza iela 3, 23.kab.
64707866,
27001449
O.
09.00-12.00
  C.
13:00-17:00
BŪVVALDE
Būvvaldes vadītāja Liene BROLĪTE

Dārza iela 11

20032189, 64707889

buvvalde@smiltene.lv liene.brolite@smiltene.lv

Pirmdiena
9:00-12:00,

13:00-18:00
Trešdiena
13:00-17:00

Būvinspektore Ingrīda ĒRGLE
Dārza iela 11
 20012054; 64773576

Pirmdiena
9:00-12:00,

13:00-18:00
Trešdiena
13:00-17:00

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu speciālists Andrejs IGAUNIS
Dārza iela 11
64773576

Pirmdiena
9:00-12:00,

13:00-18:00
Trešdiena
13:00-17:00

Arhitekte Līga ĀBOLTIŅA
Dārza iela 11
 64773576, 26342707

Pirmdiena
9:00-12:00,

13:00-18:00
Trešdiena
13:00-17:00

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS NODAĻA   
Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja ILZE SAUSĀ Pils  iela 2
29225765, 64707877
ilze.sausa@smiltene.lv
 
 Energoapgādes projektu vadītājs Ingars VEISMANIS

Pils  iela 2
 64707868, 29194723
ingars.veismanis@smiltene.lv 

 
Teritorijas apsaimniekošanas speciāliste Agija KUKAINE

Pils  iela 2
64707868
agija.kukaine@smiltene.lv

 
Tehnisko projektu vadītājs Andris JAUNPETROVIČS
Pils  iela 2
64707587
Domes darba laikā
Autovadītājs Guntis EZERS    
Autovadītājs Jānis MISIŅŠ    
FINANŠU  NODAĻA (Pils iela 2)
Finanšu nodaļas vadītāja  Līvija TRAPANE
Pils  iela 2, 64774846

Domes darba laikā

Finanšu nodaļas vadītājas vietnieks Jānis ADIENIS
Pils  iela 2,
janis.adienis@smiltene.lv
 
Galvenā grāmatvede Ilona ČEKAĻINA
Pils  iela 2, 64707577
Domes darba laikā
Galvenās grāmatvedes vietniece  Sandra LAVIŅA
Pils  iela 2, 64707580 

Domes darba laikā

Grāmatvede par naudas līdzekļiem Daina KRŪMIŅA
Pils  iela 2, 64707577

Domes darba laikā

Grāmatvede par ilgtermiņa ieguldījumiem Larisa PODOPROSVETOVA
Pils  iela 2, 64774847
Domes darba laikā
Grāmatvede par apgrozāmiem līdzekļiem Iveta KLĀVA
Pils  iela 2, 64774847
Domes darba laikā
Grāmatvede par apgrozāmiem līdzekļiem Vita GREDZENA
Pils  iela 2, 64774847
Domes darba laikā
Grāmatvede par atlīdzību Ilze TARASA
Pils  iela 2, 64707580

Domes darba laikā

Finanšu speciāliste Daiga ROZENTĀLE
Pils  iela 2, 64707581

Domes darba laikā

Speciāliste budžeta sagatavošanas jautājumos Ilze ZVĪNE
Pils  iela 2, 64707870

Domes darba laikā

Datu bāžu administrators Artūrs STĪPNIEKS Pils  iela 2, 64707870
arturs.stipnieks@smiltene.lv

Domes darba laikā

       
DZIMTSARAKSTU NODAĻA      
Nodaļas vadītāja  Dace ĒRĢELE
Dārza iela 3, 9.kab.
64707572
P. un Pk.:
08:00-12:00, O.;Tr. un C.:
8:00-12:00, 13:00-17:00  
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Kristīne GRĒNA Dārza iela 3, 9.kab.
64707572
kristine.grena@smiltene.lv
 
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE   
 Pārvaldes vadītāja Gunta GRIGORE
Dārza iela 11,
64707875, 25441976
gunta.grigore@smiltene.lv 
 Otrdienās 09:00-12:00
 Pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. Rita ROZĪTE Dārza iela 11, 64707579
  rita.rozite@smiltene.lv
 
Tehniskā sekretāre Iveta GOTMANE

Dārza iela 11, 64707579
 izgl_parvalde@smiltene.lv

Domes darba laikā
 Ekonomiste Lita LĪCĪTE
Dārza iela 11, 64707864
Domes darba laikā
Logopēde Ārija BAUMANE 26808188
arija6@inbox.lv
 
Izglītības psihologs  Inese RIEKSTA 28649864
inese.cesis@gmail.com
 
Izglītības psihologs Inese TAUBE 26139284
inesetaube@inbox.lv
 
Pedagogs, karjeras konsultants Rita ROZĪTE 29447066
rita.rozite@smiltene.lv
 
Pedagogs, karjeras konsultants Maira KUPRIŠA 28473293
maira.kuprisa@smiltene.lv
 
INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODAĻA
Nodaļas vadītājs Arnis PLATPĪRS
Dārza iela 3,64707874, 26612790
Domes darba laikā
Vecākais datortīkla administrators Raitis PUDĀNS Dārza iela 3, 64707878, 26612790
raitis.pudans@smiltene.lv
 
JURIDISKĀ NODAĻA
Nodaļas vadītājs Māris RUNGULIS
Dārza iela 3, 28.kab.
64707873
 P. 13:00-18:00
C.09:00-12:00 
Juriste Sanita MICKEVIČA
Dārza iela 3, 28.kab.
64707873, 26487044
P. 13:00-18:00
C.09:00-12:00  
Iepirkumu speciāliste Lita KALNIŅA
Dārza iela 3, 28.kab.
64774845
  Domes darba laikā
CITI SPECIĀLISTI 
Lauku attīstības speciāliste (Blome, Launkalne) Gunta MANGALE
26445482
Pirmdienās (Blome) 
Lauku attīstības speciāliste (Variņi, Palsmane, Grundzāle) Dzintra MEDNE
29268576

Pirmdienās (Grundzāle) 8:00-14:00

Otrdienās (Variņi) 8:00-14:00

Trešdienās (Palsmane) 8:00-14:00

 Lauku attīstības speciāliste (Branti, Smiltenes pag., Bilska) Laima ĀBOLTIŅA
26402963, 29113631

laima.aboltina@smiltene.lv

Pirmdienās (Branti) 8:00-14:00

Otrdienās (Bilska) 8:00-14:00

Trešdienās
(Smiltenes novada dome, Dārza iela 3) 8:00-14:00

Ceturtdienās (Branti.) 8:00-14:00

 

Pēdējās izmaiņas: 22.05.2019 17:45:54
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET