Grundzāles pagasts

Grundzāles pagasts atrodas Smiltenes novada austrumu daļā, 26 km attālumā no novada centra. Pagasta teritorija aizņem 129,5 km2, iedzīvotāju skaits 987. Pagasta teritoriju šķērso autoceļš (A2) Rīga – Veclaicene, kā arī maģistrālie gāzes vadi Pleskava – Rīga un Izborska – Inčukalna pazemes gāzes krātuve. No teritorijas platības 41% aizņem meži. Pagasta teritorija ir bagāta ar ūdenstilpnēm. To caurvij piecas upes – Vidaga, Vizla, Vecpalsa, Stepupe un Vija, četri nelieli ezeri - Bezdibenis, Baltezers, Vizlas dzirnavu ezers un Duņķis, trīs dīķi – Aumeisteru, Melderu un Mucenieku dīķis. Lielākās apdzīvotās vietas ir Grundzāle (Dzeņi), Aumeisteri, Vizla. 
 
Grundzāles pagasts atrodas Tālavas zemienē, kuru ZA - DR virzienā šķērso Aumeisteru paugurvalnis, pa tā augstāko vietu ceļš vijas uz Aumeisteru muižu, kura ir ievērojamākais kultūrvēsturiskais piemineklis pagastā. Aumeisteru muižas komplekss atrodas interesanti veidotā un labi koptā parkā, kur aug dažādas koku un krūmu sugas no visas pasaules. Pašreiz redzamais muižas ēku komplekss ir veidojies 18. un 19.gs. mijā. Pagasta teritorijā ir trīs vēsturiskie apbedījumi, no kuriem divi ir valsts nozīmes - Jaunbemberu un Ozoliņu senkapi un vietējās nozīmes Liepiņu viduslaiku kapsēta. Pagasta teritorijas ainavu bagātina trīs dižkoki – divas gobas pie Jauncauņu mājām un Vanderu ozols.
 
Ciemata centrā aug diža egle. Pateicībā par to, ka tā savu vietu ir izvēlējusies šajā pagastā, katru gadu Ziemassvētkos tā tiek rotāta visspožākajām zvaigznēm.
 
Grundzāles teritorijā esošās tūrisma un izklaides atpūtas vietas „Purgaiļi”, „Kalna Bauņi”, „Aumeisteru muiža” un „Trīssaliņas” pieder privātīpašniekiem. Katra no tām piedāvā atšķirīgus pakalpojumus, bet visas ar naktsmītnēm un daudzveidīgām izklaidēm visos gadalaikos nodrošina gan lauku klusuma, gan aktīvās atpūtas iespējas.
 
Grundzāles pagasta pārvalde izvietojusies pagasta administratīvajā ēkā, kurā atrodas arī pasts, bibliotēka, ambulance un kultūras nams. Bibliotēka piedāvā gan tradicionālos bibliotekāros, gan ar datoriem un internetu saistītus bezmaksas pakalpojumus. Pagasta pārvaldes ēkā ērti var iekļūt apmeklētāji ratiņkrēslos un māmiņas ar bērnu ratiņiem.
 
Grundzāles pamatskola izvietojusies 1965.gadā speciāli skolas vajadzībām celtā ēkā. Paralēli mācību darbam skolā notiek radoša un aktīva kultūras un sporta dzīve – dejotāji un sportisti darbojas ne tikai savam priekam, bet arī gūst uzvaras dažāda līmeņa sacensībās ārpus pagasta robežām. Grundzāles orientēšanās sporta entuziasti ieguvuši godalgotas vietas arī Eiropas jauniešu čempionātos.
 
Pagasta aprūpē ir arī pirmsskolas izglītības iestāde, kuru apmeklē vidēji 26 mazuļi gan no pašu, gan kaimiņu pagastiem.
 
Kultūras dzīvi Grundzālē jau vairāk kā 20 gadus kuplina deju kolektīvs „Rieda”. Vairākus gadus darbojas arī teātra kopa „Cik jaudas”, līnijdeju kolektīvs un sieviešu ansamblis.
 
Pēdējās izmaiņas: 20.07.2018 17:15:31
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET
             
             
« Jūlijs 2018 »
25
26
27
28
29
30
1
2
34
5
6
78
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
Operatīvās rīcības dienests