Smiltenes novada iedzīvotāju ikgadējās aptaujas rezultāti

2017.gads

No 2018.gada 19.janvāra līdz 19.februārim Smiltenes novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties iedzīvotāju aptaujā par pašvaldības darbu 2017.gadā.  Aptaujā tika ietverti jautājumi, lai novērtētu dažādu tehnisko infrastruktūru (piemēram, par ielu/ceļu, ielu apgaismojumu, tūrisma un publisko teritoriju infrastruktūru, atkritumu apsaimniekošanu, namu apsaimniekošanu u.c.), iedzīvotāju dzīves vides (izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības u.c.), pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pilsētā un pagastos, un kā tie mainījušies pēdējā gada laikā, kā arī iedzīvotāju viedoklis par svarīgākajiem darbiem, kas pašvaldībai jāveic 2017.gadā.

Aptauja respondentiem bija pieejama gan drukātā, gan elektroniskā formātā. Kopumā aptauju aizpildīja 231 Smiltenes novada iedzīvotājs (aptaujā par 2016.gadu piedalījās 248).
 

Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanā piedalījušies 93 vīrieši (aptaujā par 2016.gadu 82) un 138 sievietes (aptaujā par 2015.gadu 166).

Lielākā daļa aptaujāto Smiltenes novada iedzīvotāju (160)  ir drīzāk apmierināti ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā,  28 aptaujāto ir pilnīgi apmierināti, 36 ir drīzāk neapmierināti un 5 respondenti ir pilnīgi neapmierināti. 2 iedzīvotājiem nav viedokļa par dzīves kvalitāti Smiltenes novadā.

 


  APTAUJAS KOPSAVILKUMS


 

2016.gads

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmētu iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā, no 2017.gada 16.janvāra līdz 13.februārim Smiltenes novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties iedzīvotāju aptaujā par pašvaldības darbu 2016.gadā. Aptauja iedzīvotājiem bija pieejama gan drukātā, gan elektroniskā formātā.

Aptaujā kopumā piedalījās 248 Smiltenes novada iedzīvotāji -  82 vīrieši un 166 sievietes.

Uz jautājumu, vai esat apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā, lielākā daļa aptaujāto Smiltenes novada iedzīvotāju (173 jeb 69,8%) ir drīzāk apmierināti ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu  skaits ir pieaudzis par 65 respondentiem, 36 jeb 14,5% iedzīvotāji ir pilnīgi apmierināti – arī šis skaits ir pieaudzis par 23 respondentiem, 33 iedzīvotāji jeb 13,3% ir drīzāk neapmierināti un 4 iedzīvotāji jeb 2,5% ir pilnīgi neapmierināti. 2 iedzīvotājiem nav viedokļa par dzīves kvalitāti Smiltenes novadā.

 

 APTAUJAS KOPSAVILKUMS


2015.gads

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmētu iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā un uzlabotu dzīves kvalitāti novadā, Smiltenes novada dome no 2016.gada 8. līdz 29.februārim veica iedzīvotāju aptauju. Aptaujā kopumā piedalījās 157 respondenti.

1.Vai Jūs esat apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā?
 
Pilnīgi apmierināts     13      8,3%
Drīzāk apmierināts       108      68,8%
Drīzāk neapmierināts   30      19,1%
Pilnīgi neapmierināts    4       2,5%
Nav viedokļa                    3          1,9%


Visus aptaujas rezultātus skatīt šeit. 

 
2014.gads


Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmētu iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā un uzlabotu dzīves kvalitāti novadā, Smiltenes novada dome no 2015.gada 5. līdz 27.februārim veica iedzīvotāju aptauju. Aptaujā kopumā piedalījās 195 respondenti.
 

1.Vai Jūs esat apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā?
 
Pilnīgi apmierināts     23      12%
Drīzāk apmierināts       134      69%
Drīzāk neapmierināts   29      15%
Pilnīgi neapmierināts    2       1%
Nav viedokļa                    7          3%


Smiltenes novada iedzīvotāju ikgadējās aptaujas rezultāti

2013.gads

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmētu iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā, Smiltenes novada dome no 2014.gada  janvārī un februārī veica iedzīvotāju aptauju. Aptaujā kopumā piedalījās 352 respondenti.

Visus aptaujas rezultātus skatīt šeit. 


Smiltenes novada iedzīvotāju ikgadējās aptaujas rezultāti

2012.gads 

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmētu iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā, Smiltenes novada dome no 2013.gada 21.janvāra līdz 18.februārim veica iedzīvotāju aptauju. Aptaujā kopumā piedalījās 292 respondenti.

 

Uz jautājumu, vai esat apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā, 65% respondentu atbildēja ar drīzāk apmierina, pilnīgi apmierināti ar dzīvi Smiltenes novadā ir 12% aptaujāto, drīzāk apmierināti 17% aptaujāto. 
 

 

Visus aptaujas rezultātus skatīt šeit. 

Pēdējās izmaiņas: 14.06.2019 16:04:05
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET