Paziņojums par iepirkumu 8¹ panta kārtībā.

“Smiltenes pilsētas tranzīta ielu uzturēšana 2014. gadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. SND-/2013/38

Paziņojums par iepirkumu 8¹ panta kārtībā.

“Pārtikas preču - zivju un zivju produktu piegāde Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis”. identifikācijas NR. SND/2013/37.

Paziņojums par iepirkumu 8¹ panta kārtībā.

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu. Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Smiltenes novada Smiltenes pilsētas izgāztuves „Drandu ielā 24” Nr. 94155/3371/PPV tehniskā projekta izstrāde un rekultivācijas būvdarbu autoruzraudzība identifikācijas NR. SND2013/34/M/KF

Paziņojums par iepirkumu 8¹ panta kārtībā.

Smiltenes novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācijas trešās kārtas būvdarbi identifikācijas NR. SND 2013/36

Paziņojums par iepirkumu 8¹ panta kārtībā.

Vecā parka un tam piegulošo teritoriju Smiltenē rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde Identifikācijas Nr. SND2013/35

Paziņojums par iepirkumu 8¹ panta kārtībā.

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu. Laikraksta „Smiltenes novada domes Vēstis” maketēšana, iespiešana un piegāde Identifikācijas Nr. SND2013/33.

Paziņojums par iepirkumu 8¹ panta kārtībā.

Pārtikas preču piegāde Smiltenes novada Palsmanes pagasta Pirmsskolas izglītības iestādei un Palsmanes pamatskolai.

Paziņojums par atklātu konkursu.

Ceļu un ielu mehanizēta attīrīšana no sniega Smiltenes novadā 2013./2014.gada ziemas sezonā, Identifikācijas Nr. SND/2013/8-AK.

Paziņojums par iepirkumu 8¹ panta kārtībā.

Vecā parka un tam piegulošo teritoriju Smiltenē rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde Identifikācijas Nr. SND2013/27 - Iepirkums pārtraukts.

Paziņojums par iepirkumu 8¹ panta kārtībā.

Smiltenes pilsētas Dakteru ielas posma no Dakteru 1 līdz Atmodas ielai kompleksās rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde. Identifikācijas Nr. SND2013/32
Pēdējās izmaiņas: 24.05.2019 16:34:05
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET