Smiltenes novada dome 2019. gada 21.martā plkst. 10:00, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, rīko pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa VW LT 46, valsts reģistrācijas nr. EZ 2816, 1999. izlaiduma gads, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Ar atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturojumu var iepazīties izsoles noteikumos.

Izsoles sākumcena (arī kustamās mantas nosacītā cena) ir noteikta – 2800,00 euro (divi tūkstoši astoņi simti euro 00 centi) ieskaitot PVN. Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē, jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X:

  • nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas – 280,00 euro (divi simti astoņdesmit euro un 00 cents) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa kustamās mantas – pasažieru autobusa VW LT 46 izsolei”.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 16:00.

Par izsolāmās kustamās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas darbiniekiem (tel.29194723, e-pasts: ingars.veismanis@smiltene.lv).

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2019.gada 19.martam (ieskaitot).

IZSOLES NOTEIKUMI UN TIRGUS VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS DOKUMENTI

PIETEIKUMS IZSOLEI


Smiltenes novada dome 2019. gada 21.martā plkst. 10:30, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, rīko pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa Ford Transit, valsts reģistrācijas nr. HH 9249, 2009. reģistrācijas gads, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Ar atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturojumu var iepazīties izsoles noteikumos.

Izsoles sākumcena (arī kustamās mantas nosacītā cena) ir noteikta – 6000,00 euro (seši tūkstoši euro 00 centi) ieskaitot PVN. Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē, jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X:

  • nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas – 600,00 euro (seši simti euro un 00 cents) ar maksājuma mērķi „ Nodrošinājuma maksa kustamās mantas – pasažieru autobusa Ford Transit izsolei”.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 16:00.

Par izsolāmās kustamās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas darbiniekiem (tel. 29194723, e-pasts: ingars.veismanis@smiltene.lv).

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2019.gada 19.martam (ieskaitot).

IZSOLES NOTEIKUMI UN TIRGUS VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS DOKUMENTI

PIETEIKUMS IZSOLEI


Smiltenes novada dome 2019. gada 21.martā plkst. 11:00, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, rīko pašvaldības kustamās mantas – sniega mašīnas (retraka) PRINOTH ALL, 1985. reģistrācijas gads, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Ar atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturojumu var iepazīties izsoles noteikumos.

Izsoles sākumcena (arī kustamās mantas nosacītā cena) ir noteikta – 2000,00 euro (divi tūkstoši euro 00 centi) ieskaitot PVN. Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē, jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X:

  • nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas – 200,00 euro (divi simti euro un 00 cents) ar maksājuma mērķi „ Nodrošinājuma maksa kustamās mantas – sniega mašīnas izsolei”.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 16:00.

Par izsolāmās kustamās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas darbiniekiem (tel. 29194723, e-pasts: ingars.veismanis@smiltene.lv).

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2019.gada 19.martam (ieskaitot).

IZSOLES NOTEIKUMI UN TIRGUS VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS DOKUMENTI

PIETEIKUMS IZSOLEI


 

 

Pēdējās izmaiņas: 19.03.2019 15:48:07
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET
             
             
« Marts 2019 »
25
26
27
28
12
3
4
5
6
7
8910
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
212223
24
 
 
 
 
 
 
 
Operatīvās rīcības dienests