Kultūra ir ticība. /I.Ziedonis/

Simbolika


Debesis mēs redzam divējādas – dienas debesis un nakts debesis. Latviešu tautas folklorā no debesu spīdekļiem centrālais ir Saule.
Logo pamatā ir saules zīme - mūžīgās kustības un dzīvības simbols. Saules zīmes staru galos ir izvietoti dažāda lieluma „kamolīši” – kas simbolizē katru no 8 pagastiem. Mazie „kamolīši” ir tie, kas virza Kultūras nozari novadā uz priekšu, liek attīstīties un pilnveidoties. Satiekamies mēs krustpunktā – Smiltenes pilsētā! Līnijas logo pamatā ir stabilas vērtības, kas tur mūsu novadu pie latviskuma, valodas, tradīcijām, kultūras mantojuma.
 
Mērķis
 
Pārvaldes darbības mērķis ir attīstīt kultūras un tūrisma iestādes un struktūrvienības kā daudzfunkcionālas un kvalitatīvas kultūras un tūrisma pakalpojumu sniedzējas, kas dod ieguldījumu daudzveidīga un sabiedrības aktīvai līdzdalībai pieejama kultūras, tūrisma un mūžizglītības procesa veidošanā Smiltenes novadā.

Nolikums

 

Kontakti
Kultūras pārvaldes vadītāja Pārsla Jansone,
administratores p.i. Anda Avota
Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads, LV –4729
Tālr.: 64774884, e-pasts: kultura@smiltene.lv
 

 

 

Pēdējās izmaiņas: 24.05.2019 16:34:05
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET