Amats

Vārds Uzvārds

Adrese 

Tālruņu numurs,         e-pasts

KULTŪRAS PĀRVALDE

Pārvaldes vadītāja

Pārsla Jansone

Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

 

64774884, 26412399

kultura@smiltene.lv

Administratore

Anda Avota

Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

 

64774884, 26405258

kultura@smiltene.lv

Tūrisma informācijas centra vadītājs

Modris Apsītis

Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

 

64707575, 29395200

tourism@smiltene.lv

modris.apsitis@smiltene.lv

TIC tūrisma speciāliste

Līga Gabrāne

Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

 

64707575, 29395200

tourism@smiltene.lv

Smiltenes novada muzeja vadītāja

Dace Ozoliņa

Smiltenes novada muzejs, Mēru muiža, Bilskas pagasts, LV-4721

25776631

muzejs@smiltene.lv   

Smiltenes novada bibliotēkas vadītāja

Inta Mežule

Baznīcas laukums 13, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

64772334, 26449145

biblioteka@smiltene.lv

KULTŪRAS PĀRVALDES STRUKTŪRVIENĪBAS

 

Smiltenes pilsētas Kultūras centra vadītāja

 Ilze Jēkabsone

Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Biļešu kases tālrunis: 64774426; 28343415

Kases darba laiks: P. O. T. C. no pl.14.00 - pl.19.00

26472818

ilze.jekabsone@smiltene.lv

kulturascentrs@smiltene.lv

Bilskas pagasta kultūras darba organizators

 

Gunita Ozoliņa

 

Bilska, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, LV-4706

 

29139515

gunhene@inbox.lv

 

Birzuļu tautas nama vadītāja

Silvija Lapiņa

Birzuļu tautas nams, Mēri, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, LV-4721

 

29188447

silvija.lapina@inbox.lv

Blomes tautas nama vadītāja

Gita Skadiņa

Pils, Blome, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707

26667196

nites@inbox.lv

Brantu un Smiltenes pagastu kultūras darba organizatore  

Anda Avota

Rīgas 71, Vidzeme, Brantu pagasts, Smiltenes novads, LV-4729

 26405258 

avotaspasts@gmail.com

Grundzāles kultūras nama vadītāja

Inga Lazdiņa

Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713

29128298

inga.ruka@inbox.lv

Launkalnes tautas nama vadītāja

Signe Baltere

Pilskalni, Launkalne, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4718

 28670783

signe.baltere@inbox.lv

Palsmanes kultūras nama vadītāja

Aija Zeibote

Kultūras nams, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724

28390884

palsmanekultura@inbox.lv

 Variņu tautas nama vadītāja

Velta Elstiņa

Oktobra iela 13, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes novads, LV-4726

 26495596;

veltaelstina@inbox.lv

Pēdējās izmaiņas: 22.05.2019 17:45:54
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET