LOKĀLPLĀNOJUMI

Grundzāles pagasts, Aumeisteri


LOKĀLPLĀNOJUMS

 LĒMUMS

 

Launkalnes pagasts, Silva, zemes gabals Silva 23 galīgā redakcija


DARBA UZDEVUMS

KOPSAVILKUMS PAR IZSTRĀDI (Dokumenta lielā apjoma dēļ nav iespējams pievienot kopsavilkuma galīgo redakciju, to  ir iespējams apskatīt drukātā veidā Attīstības un plānošanas nodaļā)

LOKĀLPLĀNOJUMA 1.sējums

LOKĀLPLĀNOJUMA 2.sējums

ZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKO APSPRIEŠANU

 LĒMUMS

Pēdējās izmaiņas: 14.06.2019 16:04:05
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET