Smiltenes novada pašvaldības pircēja profils atrodas valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) www.eis.gov.lv, e-konkursa vidē, kur tiek ievietota informācija par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

Aktuālā informācija pieejama https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1386

Izsludināts Nosaukums

Identifikācijas

Nr.

Iesniegšanas

termiņš

Nolikums,

pielikumi

 Rezultāts
25.04.2019. Vecā parka un Smiltenes Vidus ezera hidrotehnisko būvju pārbūve un ezera tīrīšana SND/2019/7/AK Iepirkuma dokumenti
29.03.2019. Rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecība Valkas ielā 5, Smiltenē SND/2019/6/AK  
Iepirkuma dokumenti
28.03.2019. Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija – II.kārta, ielu un inženiertīklu infrastruktūras pārbūve SND/2019/5/AK  
Iepirkuma dokumenti
22.03.2019. BŪVDARBU UZRAUDZĪBA “MĀCĪBU ĒKAS DAKTERU IELĀ 27 PĀRBŪVE, SMILTENĒ” SND/2019/4/AK  
Iepirkuma dokumenti
12.02.2019. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra un grupu dzīvokļu ēku pārbūve” SND/2019/3/AK 6.03.2019. plkst.10:00 Iepirkuma dokumenti
4.02.2019. ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDE SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM  SND/2019/2/AK  11.03.2019. plkst.10:00   
Iepirkuma dokumenti
22.01.2019. Mācību ēkas Dakteru ielā 27 pārbūve, Smiltenē SND/2019/1/AK

1.04.2019. plkst.10:00

 
Iepirkuma dokumenti
18.12.2018. Pārtikas preču pegāde Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei "Pīlādzītis"  SND/2018/32/AK  21.01.2019. plkst.10:00  Iepirkuma dokumenti  
7.12.2018. Degvielas un tehnisko šķidrumu iegāde Smilenes novada pašvaldības iestāžu transporta vajadzībām SND/2018/34/AK

10.01.2019.

plkst.10:00

Iepirkuma dokumenti
27.11.2018.

Kurināmās malkas piegāde Smiltenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2019.gadā

SND/2018/36/AK

18.12.2018.

plkst.10:00

Iepirkuma dokumenti  Paziņojums pretendentiem
15.11.2018. Trases ceļā būve Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā  SND/2018/37/AK

 03.12.2018.

plkst.10:00

 Iepirkuma dokumenti
15.10.2018. Tiltu pārbūve Smiltenes novadā SND/2018/33/AK

01.11.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Būvprojekts Tilts pār Vizlas upi

Būvprojekts pār Tilts Palsas upi

Tāme Tilts pār Vizlas upi

Tāme Tilts pār Palsas upi

Informatīvs paziņojums 16.10.2018.

Paziņojums pretendentiem_2.daļa

Paziņojums pretendentiem 1.daļa

Ziņojums

12.10.2018.
Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā - I.kārta SND/2018/29/AK

07.12.2018.

plkst.11:00

Atbildes (23.10.) un pazinojums par grozījumiem

Atbildes (29.10.) un paziņojums par grozījumiem

Informācija pretenedentiem (09.11.)

Informācija pretendantiem (16.11.)

Informācija pretenedentiem (23.11.)

Informācija pretendentiem (27.11.)

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

Nolikums ar grozījumiem Nr.4

Nolikums ar grozījumiem Nr.5

Nolikums ar grozījumiem Nr.6

Nolikums ar grozījumiem Nr.7

Būvprojekts

Principiālās elektroapgādes tīklu shēma

Tāmes

Tāmes grozījumi 29.10.2018.

Līguma projekts

Līguma projekts_ar grozījumiem Nr.4

 

Ziņojums

11.10.2018. Pārtikas preču piegāde Blomes pamatskolai, Bilskas pamatskolai, Launkalnes sākumskolai un to pirmsskolas izglītības grupām SND/2018/27/AK

21.11.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Līguma projekts

1.pielikums_grozījumi Nr.1_31.10.2018.

Informācija pretendentiem_Grozījums Nr.1_31.10.2018.

Pazinojums pretendentiem

Paziņojums pretendentiem 15.02.19.

Paziņojums pretendentiem 26.02.2019.

Ziņojums

Ziņojums par 17.daļu

14.09.2018.

Degvielas un tehnisko šķidrumu iegāde Smiltenes novada pašvaldības iestāžu transporta vajadzībām

SND/2018/28/AK

22.10.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Līguma projekts

PĀRTRAUKTS (28.09.2018.)

 Paziņojums pretendentiem
11.09.2018. Internāta jaunbūve Dakteru ielā 27, Smiltenē SND/2018/11/AK

28.09.2018.

plkst. 10:00

Grozīts atvēršanas laiks:

09.10.2018.

plkst. 10:00

Grozīts atvēršanas laiks:

12.10.2018.

plkst. 10:00

Grozīts atvēršanas laiks:

19.10.2018.

plkst. 10:00

ATVĒRŠANA:

24.10.2018.

plkst. 10:00

Atbildes (21.09.) un paziņojums par grozījumiem

Atbildes (27.09)

Atbildes (02.10.) un paziņojums par grozījumiem

Atbildes (09.10.) un paziņojums par grozījumiem

Atbildes (12.10.) un paziņojums par grozījumiem

Atbildes (17.10.)

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem Nr.1

Nolikums ar grozījumiem Nr.2

Nolikums ar grozījumiem Nr.3

Nolikums ar grozījumiem Nr.4

Nolikums ar grozījumiem Nr.5

Līguma projekts

Labotais līguma projekts

Tāmes

Labotā finanšu tāme

Labotā finanšu tāme (02.10.)

Būvprojekts

Ģeotehniskās izpētes dokumenti

Labotā finanšu tāme (09.10)

Labota finanšu tāme (12.10)

 

Paziņojums pretendentiem

Ziņojums

20.08.2018. Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana, 2.kārta  SND/2018/16/AK

11.09.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Tāmes

Būvprojekts

Līguma projekts

Precizējums par Nolikuma 13.1. un 14.1. punktu

 Paziņojums pretendentiem

Ziņojums

Līgums

15.08.2018. Smiltenes pilsētas ielu seguma ikdienas uzturēšana SND/2018/9/AK

05.09.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Līguma projekts

Paziņojums Pretendentiem

Ziņojums

Līgums

06.08.2018. Pārtikas preču piegāde Variņu pamatskolai, Variņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupām, Grundzāles pamatskolai un Grundzāles pamatskolas pirmsskolas izglītības grupām SND/2018/14/AK

27.08.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Līguma projekts

Paziņojums pretendentiem

Paziņojums pretendentiem 28.11.2018.

Ziņojums

Ziņojums 28.11.2018.

26.07.2018. Pārtikas preču piegāde Variņu pamatskolai, Variņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupām, Grundzāles pamatskolai un Grundzāles pamatskolas pirmsskolas izglītības grupām SND/2018/13/AK

16.08.2018.

plkst. 11:00

Nolikums

Līguma projekts

PĀRTRAUKTS

(01.08.2018.)

Paziņojums pretendentiem

26.07.2018. Pārtikas preču piegāde Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādei un Palsmanes pamatskolai SND/2018/12/AK

16.08.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem (01.08.2018.)

Paziņojums pretendentiem

Paziņojums pretendentiem 28.11.2018.

Ziņojums

Ziņojums 28.11.2018.

17.05.2018. Smiltenes novada pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana SND/2018/8/AK

07.06.2018.

plkst. 12:00

Nolikums

30.05.2018. Atbildes uz Pretendentu jautājumiem

31.05.2018. Atbildes uz pretendentu jautājumiem

Paziņojums pretendentiem

Līgums

Ziņojums

29.03.2018.

      Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, II. kārta - Kaikas ielas un inženiertīklu infrastruktūras pārbūve

SND/2018/7/AK

19.04.2018.

plkst. 12:00

Nolikums

Tāmes formas

Būvprojekts

 Paziņojums pretendentiem

Ziņojums

Līgums

29.03.2018. Smiltenes novada pašvaldības ceļu pārbūve, III.kārta SND/2018/6/AK

19.04.2018.

plkst. 11:30

ATVĒRŠANA:

08.05.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Buvprojekts_Mezsargi - Abula plavas

Buvprojekts_Rupnieki_Palejas

Buvprojekts_Sijari - Berzkalni

Buvprojekts_Verzemnieki - Berzi

Buvprojekts_Zubes - Kaikas

Tāmes formas

Paziņojums par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu

Paziņojums pretendentiem

Ziņojums

Līgums_I.daļa

Līgums_II.daļa

Līgums_III.daļa

Līgums_IV.daļa

 

29.03.2018. Tiltu pārbūve Smiltenes novadā SND/2018/5/AK

19.04.2018.

plkst. 11:00

ATVĒRŠANA:

07.05.2018.

plkst.10:00

 

Nolikums

Tāmes formas_Tilta pār Vizlu pārbūve

Tāmes formas_Tilta pār Palsu pārbūve

Būvprojekts_Tilta pār Vizlu pārbūve

Būvprojekts_Tilta pār Palsu pārbūve

Paziņojums pretendentiem par grozījumiem

PĀRTRAUKTS

(15.05.2018.)

Paziņojums pretendentiem

Ziņojums

29.03.2018. Neregulārie transporta pakalpojumi Smiltenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām SND/2018/4/AK

19.04.2018.

plkst. 10:30

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Paziņojums pretendentiem_5daļa

Līgums_1.daļa

Līgums_2.daļa

Līgums_3.daļa

Līgums_4.daļa

Līgums_5.daļa

Līgums_6.daļa

Līgums_7.daļa

Līgums_8.daļa

Ziņojums

Ziņojums_11.06.2018.

27.03.2018. Smiltenes novada pagastu ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi SND/2018/3/AK

19.04.2018.

plkst. 10:00

Nolikums

Smiltenes novada ceļu un ielu specifikācija

Paziņojums Pretendentiem

Ziņojums

Līgumi

20.03.2018. Rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecība Limbažu ielā 8, Smiltenē SND/2018/2/AK

12.04.2018.

plkst.10:00

Grozīts atvēršanas laiks:

26.04.2018.

plkst. 10:00

Grozīts atvēršanas laiks:

10.05.2018.

plkst.10:00

Grozīts atvēršanas laiks: 

21.05.2018.

plkst.10:00

ATVĒRŠANA:

24.05.2018.

plkst.: 10:00

Nolikums

Tāmes formas

Būvprojekts

06.04.2018. Atbildes uz Pretendentu jautājumiem

Grozīts Līguma projekts

10.04.2018.Atbildes uz Pretendentu jautājumiem

10.04.2018. Labota tāmes forma

16.04.2018. Atbildes uz Pretendentu jautājumiem

16.04.2018. Labota tāmes forma 

21.04.2018. Atbildes uz Pretendentu jautājumiem

26.04.2018. Atbildes uz Pretendentu jautājumiem

03.05.2018. Informācija par grozījumiem

09.05.2018. atbildes uz jautājumiem un grozījumi

09.05.2018. Grozīts Līguma projekts

15.05.2018. atbildes uz jautājumiem

16.05.2018. atbildes uz pretendentu jautājumiem

 Paziņojums pretendentiem

Ziņojums

Līgums

22.01.2018. Elektroenerģijas piegāde Smiltenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām SND/2018/1/AK

16.02.2018.

plkst.10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

Ziņojums

27.12.2017.

 

Smiltenes novada teritorijas plānojuma 2018.-2030.gadam izsrāde

 

SND/2017/24/AK

24.01.2018.

plkst. 10:00

 

Nolikums

Tehnikās specifikācijas 2.pielikums

Tehniskās specifikācijas 2.pielikuma papildinājums (saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikuma 4.5. un 8.2. punktiem)

Līguma projekts

 

Paziņojums Pretendentiem

Ziņojums

21.12.2017.

 

Elektroenerģijas iepirkums Smiltenes novada pāsvaldības iestāžu vajadzībām

 

SND/2017/23/AK

 

17.01.2018.

plkst.10:00

Atvēršana:

31.01.2018.

plkst.10:00

 

Nolikums

Grozītais Līguma projekts

Grozījumi

PĀRTRAUKTS (19.01.2018.)

Paziņojums pretendentiem

22.11.2017.

 

Kurināmas malkas piegāde Smiltenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2018.gadā

 

SND/2017/22/AK

13.12.2017.

plkst.10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

1.daļas Līgums

2.daļas Līgums

3.daļas Līgums

4.daļas Līgums

5.daļas Līgums

6.daļas Līgums

7.daļas Līgums

8.daļas Līgums

9.daļas Līgums

10.daļas Līgums

11.daļas Līgums

12.daļas Līgums

13.daļas Līgums

14.daļas Līgums

16.10.2017.

 

Pārtikas preču piegāde Smiltenes pilsētas  pirmsskolas izglītības iestādei "Pīlādzītis"

 

SND/2017/21/AK

21.11.2017.

plkst.10:00

Nolikums

Paziņojums pretendentiem

1.daļa_Līgums

3._5._9. daļas Līgumi

4.daļas_Līgums

6._7.daļas Līgums

8.daļas_Līgums

10.daļas_Līgums

22.09.2017.

 

"Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija- I.kārta" ielu un inženeirtīklu infrastruktūras pārbūve

 

SND/2017/20/AK

 

13.10.2017.

plkst. 10:00

Ieinteresēto pretendentu sanāksme notiks 03.10.2017.
Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, domes sēžu zālē, plkst. 11:00

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks
15.11.2017.
Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, domes sēžu zālē, plkst. 13:30

 

Nolikums

Būvprojekti

Finanšu piedāvājumi

Līguma projekts

Skaidrojums pretendentiem_1

Skaidrojums pretendentiem_2

 

 

Ieinteresēto pretendentu sanāksmes protokols

Paziņojums pretendentiem par atvēršanas sanāksmes atcelšanu

Paziņojums pretendentiem par atvēršanas sanāksmi

Paziņojums pretendentiem

18.08.2017.

 

Pašvaldības ceļa Vidzemes šoseja- Lauciņi posma pārbūve

 

SND/2017/19/AK

12.09.2017.

plkst. 10:00

 

 

Nolikums

Līguma projekts

Būvprojekti

Finanšu piedāvājumi

Precizējums pretendentiem

 

Paziņojums pretendentiem
18.08.2017.

 

"Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija- I.kārta" ielu un inženeirtīklu infrastruktūras pārbūve

 

SND/2017/18/AK

07.09.2017.

plkst. 10:00

 

grozīts uz 19.09.2017

plkst. 13:00

 

Nolikums

Līguma projekts

Būvprojekti

Finanšu piedāvājumi

Finanšu piedāvājumi 29.08.2017.

Paziņojums par grozījumiem

Skaidrojums pretendentiem

Skaidrojums Pretendentiem_2

 

PĀRTRAUKTS

Paziņojums pretendentiem

07.08.2017.

 

Smiltenes novada pašvaldības ceļu pārbūve II.kārta

 

SND/2017/17/AK

19.09.2017.

plkst. 10:00

 

Nolikums

Līguma projekts

Būvprojekti

Finanšu piedāvājumi

 

Paziņojums pretendentiem

1.daļas Līgums

2.daļas Līgums

4.daļas Līgums

5.daļas Līgums

6.daļas Līgums

7.daļas Līgums

8.daļas Līgums

10.07.2017.

 

Vieglo automašinu iegāde Smiltenes novada domes vajadzībām

 

SND/2017/16/AK

01.08.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Līguma projeks

Paziņojums pretendentiem
30.06.2017.

 

Smiltenes novada pašvaldības ceļu pārbūve I. kārta

 

SND/2017/15/AK

15.08.2017.

plkst. 10:00

 

Nolikums

Līguma projekts

Būvprojekti

Finanšu piedāvājumi

 

Paziņojums pretendentiem
16.06.2017.

 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība "Smiltenes vidusskolas mācību vides uzlabošana"

 

SND/2017/14/AK

20.07.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Līguma projekts

Paziņojums pretendentiem

Līgums_projektēšna

Līgums_autoruzraudziba

 

12.06.2017.

 

Smiltenes novada pašvaldības ceļu pārbūve, I. kārta

 

SND/2017/13/AK

03.07.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Līguma projekti

PĀRTRAUKTS
02.06.2017.

 

Smiltenes novada domes autotransporta remonts un tehniskā apkope

 

SND/2017/12/AK

28.06.2017.

plkst. 10:15

Nolikums

Līguma projekts

Paziņojums pretendentiem
02.06.2017.

 

Vieglo automašīnu iegāde Smiltenes novada domes vajadzībām

 

SND/2017/11/AK

28.06.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Līguma projekts

PĀRTRAUKTS

Paziņojums pretendentiem

24.05.2017.

 

Ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē, 3. kārta

 

SND/2017/10/AK

14.06.2017.

plkst. 10:00

 

grozīts uz 28.06.2017.

plkst. 11:00

 

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Līguma projekts

Būvprojekts

Tāme_Sadzīves kanalizācijas tīkli_precizēta 26.05.2017.

Tāme Ūdensapgādes tīkli

Skaidrojums pretendentiem_1

Skaidrojums pretendentiem_2

Precizējums pretendentiem_1

Skaidrojums pretendentiem_3

Grozījumi

 

Paziņojums pretendentiem

 

Paziņojums pretendentiem 2

Līgums

19.05.2017.

 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība "Smiltenes vidusskolas mācību vides uzlabošana"

 

SND/2017/9/AK

09.06.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Līguma projekts

PĀRTRAUKTS

Paziņojums pretendentiem

15.05.2017.

 

Smiltenes pilsētas ielu seguma ikdienas uzturēšana

 

SND/2017/8/AK

06.06.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Līguma projekts

Paziņojums pretendentiem
10.05.2017.

 

Smiltenes novada ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalojumi

 

SND/2017/7/AK

31.05.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Līguma projekts

Tāme

Paziņojums pretendentiem
02.05.2017.

 

Vecā parka un tam pieguļošo teritoriju kompleksā pārbūve

SND/2017/6/AK

23.05.2017.

plkst. 10:00

 

Nolikums

Būvprojekts

Tāme

Līguma projekts

 

Paziņojums pretendentiem
28.02.2017.

 

Gaujas ielas posma no Krāsotāju ielas līdz atmodas ielai pārbūve Smiltenē

 

SND/2017/5/AK

04.04.2017.

plkst. 11:00

Grozīts uz 26.04.2017. plkst. 10:00

Nolikums

Tāme

Būvprojekts

Līguma projekts

Grozījumi Nr.1

 

Paziņojums pretendentiem
28.02.2017.

 

Smiltenes novada pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana

 

SND/2017/4/AK

04.04.2017.

plkst. 10:30

Nolikums Paziņojums pretendentiem
28.02.2017.

 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā"

 

SND/2017/3/AK

04.04.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Līguma projekts

Shēma

Ceļa drošības audita atzinums

 

Paziņojums pretendentiem
15.01.2017.

 

Slēgts konkurss

Ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē, 3. kārta

 

SND/2017/1/SK

21.03.2017.

plkst. 10:00

18.04.2017.

plkst. 10:00

 

Kandidātu atlases nolikums

Tehniskā specifikācija

Būvprojekts

Skaidrojums pretendentiem 1

Skaidrojums pretendentiem 2

Skaidrojums Pretendentiem 3

Skaidrojums pretendentiem_4

Grozijumi Nr.1

 

PĀRTRAUKTS
09.01.217.

 

Ceļu un ielu mehāniskā attīrīšana no sniega ziemas sezonā Smiltenes novadā

 

SND/2017/2/AK

09.02.2017.

plkst. 10:00

 

Nolikums

Smiltenes novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas

 

Paziņojums pretendentiem
05.01.2017.

 

Kurināmās malkas piegāde Smiltenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2017. gadā

 

SND/2017/1/AK

07.02.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

 Paziņojums pretendentiem

Paziņojums pretendentiem_2

Paziņojums pretendentiem_3

28.12.2016.

 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība "Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai- I. un II. kārta"

 

SND/2016/12/AK

30.01.2017.

plkst. 10:00

Nolikums

Darba uzdevums Dārza ielai

Dārza ielas shēma

Darba uzdevums Kaikas ielai

Kaikas ielas shēma

 

Paziņojums pretendentiem
04.11.2016.

 

Smiltenes stadiona servisa ēkas un skatītāju tribīņu jaunbūve

 

SND/2016/11/AK

06.12.2016.

plkst. 10:00

 

Grozīts atvēršanas laiks uz 19.01.2017. plkst. 10:00

Nolikums

Būvprojekts


Skaidrojums Pretendentiem 1

Tāme

Koriģētā tāme

Koriģētā tāmē 16.11.2016.

Korģētā tāme 05.12.2016.

Koriģētā tāme 13.12.2016.

Koriģētā tāme 28.12.2016.


Skaidrojums pretendentiem 2

Skaidrojums pretendentiem 3

Skaidrojums pretendentiem 4

Skaidrojums pretendentiem 5

Skaidrojums pretendentiem 6

Skaidrojums pretendentiem 7

Grozijumi Nr. 1

Grozijumi Nr. 2

Būvprojekta ekspertīze

Projekta, BK daļas, izmaiņu rasējumi

 

 

Paziņojums pretendentiem
21.10.2016.

 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība "Smiltenes novada grants ceļu un pārbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros

 

SND/2016/10/AK

24.11.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Darba uzdevums būvprojekta izstrādei

Paziņojums pretendentiem
21.09.2016.

 

Gājēju un velosipēdistu ceļa būvdarbi no Smiltenes līdz Silvai

 

SND/2016/9/AK

26.10.2016.

plkst. 10:00

tiek grozīts uz 08.11.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Būvprojekts

Tāme

Nolikuma grizījumi Nr. 1

Paziņojums pretendentiem
13.09.2016.

 

Ceļa "Jaunpriedaines- Spicieri" pārbūve

 

SND/2016/8/AK

13.10.2016.

plkst. 10:00

tiek grozīts uz 27.10.2016. plkst. 14:00

 

Nolikums

Būvprojekts

Tāme

Nolikuma grozījumi Nr. 1

Nolikuma grozījumi Nr. 2

Skaidrojums pretendentiem Nr. 1

 

Paziņojums pretendentiem
29.08.2016.

 

Pārtikas preču piegāde Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības ietādei "Pīlādzītis"

 

SND/2016/7/AK

11.10.2016.

Plkst. 10:00

Nolikums

Skaidrojums pretendentiem Nr. 1

Skaidrojums pretendentiem Nr. 2

Skaidrojums pretendentiem Nr. 3

Paziņojums pretendentiem par rezultātiem
25.07.2016.

 

Degvielas un tehnisko šķidrumu iegāde Smiltenes novada pašvaldības iestāžu transporta vajadzībšm

 

SND/2016/6/AK

12.09.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

8. pielikums

Paziņojums pretendentiem par rezultātiem
15.04.2016.

 

Jauna mikroautobusa iegāde Smiltenes novada Pašvaldības policijas vajadzībām

 

SND/2016/5/AK

17.05.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Skaidrojums

Paziņojums pretendentiem par rezultātiem
29.03.2016. Smiltenes pilsētas ielu seguma ikdienas uzturēšana SND/2016/4/AK

29.04.2016.

plkst. 10:00

 

Nolikums

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

 

Paziņojums pretendentiem par rezultātiem
18.03.2016.

 

Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas ēkas 2. stāva telpu pārbūve pirmskolas izglītības grupu izveidei

 

SND/2016/3/AK

18.04.2016.

plkst. 10:00

Nolikums

Tehniskais projekts

Tāmes

Koriģētā tāme 13.04.2016.

Pielikums Nr. 1

Atbildes uz pretendenta jautājumiem Nr. 1

Atbildes uz pretendenta jautājumiem Nr. 2

Atbildes uz pretendentiem jautājumiem Nr. 3

 

Paziņojums pretendentiem par rezultātiem

16.03.2016.

 

Vieglo automašīnu iegāde Smiltenes novada domes vajadzībām

 

SND/2016/2/AK

19.04.2016.

plkst. 10:00

Nolikums Paziņojums pretendentam par rezultātiem
29.01.2016.

 

Kurināmās malkas piegāde Smiltenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

 

SND/2016/1/AK

29.02.2016.

plkst. 10:00

Nolikums Paziņojums pretendentiem par rezultātiem
09.11.2015.

 

Elektroenerģijas iepirkums Smiltenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

 

SND2015/9/AK 21.12.2015.

Nolikums

Nolikuma grozījumi Nr. 1

Paziņojums pretendentiem par rezultātiem
04.09.2015.

 

Pārtikas preču piegāde Smiltenes pirmskolas izglītības iestādei "Pīlādzītis"

 

SND/2015/8/AK

12.10.2015.

plkst. 10:00

Nolikums

Nolikuma grozījumi Nr.1

Atbilde uz jautājumu

Paziņojums pretendentiem par rezultātiem
06.07.2015. Degvielas un tehnisko šķidrumu iegāde Smiltenes novada pašvaldības iestāžu transporta vajadzībām SND/2015/7/AK

04.08.2015.

plkst.10:00

Nolikums

8.pielikums

Paziņojums pretendentiem par rezultātiem
01.06.2015.

Ciparu kino formāta (DCP) un video aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Smiltenes pilsētas Kultūras centra kinoteātrī

SND/2015/6/AK

01.07.2015.

plkst.10:00

Nolikums

9.pielikums

Atbildes uz jautājumiem

Nolikuma grozījumi Nr.1

Paziņojums pretendentiem par rezultātiem
08.05.2015. Degvielas un citu pakalpojumu iegāde Smiltenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām SND/2015/5/AK

08.06.2015.

plkst.10:00

Nolikums

8.pielikums

Skaidrojums

Atbildes uz jautājumiem

Paziņojums par atklātā konkursa pārtraukšanu
 02.04.2015. Smiltenes novada ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi  SND/2015/4/AK

 05.05.2015.

plkst.11:00

 Nolikums

3.pielikums

9.pielikums

Lēmums
 02.04.2015. Ciparu kino formāta (DCP) aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Smiltenes pilsētas Kultūras centra kinoteātrī  SND/2015/3/AK

 08.05.2015.

plkst.10:00

 Nolikums

Skaidrojums

Paziņojums par piedāvājumu sanāksmes atcelšanu_

30.04.2015.

Paziņojums par atklātā konkkursa pārtraukšanu
18.02.2015. Smiltenes pilsētas ielu seguma ikdienas uzturēšana SND/2015/2/AK

23.03.2015

plkst.10:00

Nolikums

Lēmums

 
28.01.2015. Kurināmās malkas iegāde Smiltenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām SND/2015/1AK

03.03.2015

Plkst.10:00

Nolikums

Skaidrojums par uzmērīšanu

Lēmums

 
26.09.2014. Ceļu un ielu mehanizēta attīrīšana no sniega ziemas sezonā Smiltenes novadā SND/2014/7/AK

03.11.2014.

plkst.10:00

Nolikums

Nolikuma grozījumi Nr.1

Nolikuma grozījumi Nr.2

 

Lēmums

Lēmuma precizējums

14.07.2014. Pārtikas preču piegāde Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei "Pīlādzītis" SND/2014/6/AK

15.08.2014.

plkst.10:00

Nolikums

skaidrojums

Lēmums
 06.05.2014. Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Smiltenes novada Smiltenes pilsētas izgāztuves "Drandu ielā 24" Nr.94155/3371/PPV rekultivācija. Būvdarbi.   

SND/

2014/5/AK/KF

 

06.06.2014.

plkst.10:00

 Nolikums un pielikumi

Līguma projekts

Finanšu piedāvājums

Tehniskais projekts

Lēmums2

Lēmums

 

01.04.2014. Degvielas iegāde Smiltenes novada domes un tās iestāžu autotransporta vajadzībām   SND/2014/4/AK  

06.05.2014.

pl. 10:00

 Nolikums un pielikumi

Lēmums

 

 
01.04.2014. Smiltenes pilsētas ielu seguma ikdienas uzturēšana 2014.gadā  SND/2014/3/AK  

06.05.2014.

pl. 11:00

 

Nolikums un pielikumi

4.pielikums

Lēmums

 

 
25.02.2014. Mēru muižas rekonstrukcija. Skiču projekta izstrāde  SND/2014/2/MK    

Nolikums

pielikumi

9.pielikums

skaidrojums

14.pielikums

15.pielikums:

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.

 

paziņ. par grozījumiem

Lēmums

18.02.2014.

Kurināmās malkas iegāde Smiltenes novada vajadzībām

 SND/2014/1/AK

25.03.2014.

pl.11:00

 

 Nolikums

Līguma projekts


 Lēmums

 

Pēdējās izmaiņas: 24.05.2019 16:34:05
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET