Aicinām pieteikties uz sekojošu neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu Smiltenes  novadā nomu lauksaimnieciskai izmantošanai bez apbūves tiesībām

Nomas līguma termiņš 5 gadi

Pilsēta, pagasts

Zemes vienības kadastra apzīmējums Nosaukums Lauksiamniecībā izmantojamā zeme (ha)

Nomas maksa  bez PVN (EUR)

Smiltenes pilsēta  
  94150100205 Ezera iela 5 mazdārziņiem 7.00
  94150100310 Ezera iela 6 mazdārziņiem 7.00
  94150081603 Daugavas iela 39 mazdārziņiem

7.00

  94150090340 Daugavas iela 50 A mazdārziņiem 7.00
Smiltenes pagasts  
  94800050406 Ilgas 156 0,1229 28.00
  94800050310 Ilgas 60 0,0599 28.00
Bilskas pagasts  
  9444 007 0075 Ūsiņi 1,2 24
  9444 007 0125 Ūsiņi 2,9 58
  94440100047

Bez adreses, RZF zeme

1,1 22
  94440100254 Ziedi (valsts brīvā zeme) 0,2 4
  94440100353 Ievas 0,2 4
  944401000114    Brīvzemes RZF 0,5 10
  94440040425 Dāvīši 0,2 7.00
  94440040432 Grāvmalas 1,5147 28.00

  *RZF- rezerves zemes fonds

KONTAKTINFORMĀCIJA:
Smiltenes novada domes
Nekustamo īpašumu nodaļa
Dārza iela 11, Smiltene
t. 64707869, 20284499
Pieņemšanas laiks:
PIRMDIENA
8.00-18.00
pusdienu pārtraukums
12.00-13.00
CETURTDIENA
8.00-17.00
pusdienu  pārtraukums
12.00-13.00

 

Pēdējās izmaiņas: 14.06.2019 16:04:05
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET