Noteikumu Nr.  Noteikumi
Pieņemšanas datums 
6/19 Smiltenes novada pašvaldības Ētikas kodekss 27.02.2019.
5/19 Smiltenes novada pašvaldības videonovērošanas sistēmas drošības noteikumi 27.02.2019.
4/19 Personas datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanas, novēršanas un paziņošanas kārtība 27.02.2019.
1/19 Smiltenes novada pašvaldības privātuma politika 30.01.2019.
23/17 Smiltenes novada pašvaldības konkurss “Smiltenes novada uzņēmējs” 27.09.2017.
  Lizdoles ezera zivsaimnieciskie ekspluatācijas noteikumi  21.10.2016.
3/16 Smiltenes pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība 24.02.2016.
1/16

Noteikumi par Smiltenes novada pašvaldības zemes nomu

27.01.2016.
10/15 Tirgus izpētes kārtība Smiltenes novada pašvaldības iestādēs 30.09.2015.
8/15 Par kārtību, kādā Smiltenes novada domes darbinieki izmanto pašvaldības
mantu un finanšu resursus
29.04.2015.
6/15 Metodika un kārtība maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanai un apstiprināšanai Smiltenes novada pašvaldības institūcijām 31.03.2015.
5/15 Par transportlīdzekļu izmantošanu un
izdevumu uzskaites kārtību Smiltenes novada pašvaldībā
31.03.2015.
4/15 Smiltenes novada pašvaldības kapitālsabiedrību
un kapitāla daļu pārvaldības kārtība
31.03.2015.
5/14 „Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas,
izlietošanas un uzskaites kārtība Smiltenes novada pašvaldībā”
19.12.2014.
2 „Skolēnu autobusa izmantošanas noteikumi” 28.02.2013.
1/12  31.05.2012.
  Kases operāciju uzskaites noteikumi 26.11.2009.

 

Nolikuma Nr.  Nolikumi
Pieņemšanas datums 
3/17 Nolikums uzņēmējdarbības ideju konkursam “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā”. 25.01.2017.
 6/17  Smiltenes novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums  22.02.2017.
29/16 Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Smiltenes novada pašvaldības finansējuma saņemšanai sporta atbalstam 31.08.2016
31/16 Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Smiltenes novada pašvaldības finansējuma saņemšanai individuālajiem sportistiem augstas klases sportisko rezultātu sasniegšanai 28.09.2016
  Nolikums par Smiltenes novada domes apbalvojumiem 30.09.2010

 

Pēdējās izmaiņas: 21.05.2019 14:29:31
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET