SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA   

Smiltenes novada Pašvaldības policija ir Smiltenes novada domes apbruņota militarizēta administrācijas struktūrvienība, kas izveidota, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi sabiedriskās kārtības uzturēšanā un personu saukšanu pie administratīvās atbildības par Smiltenes novada pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu.
 
Pašvaldības policijas dibināšanas datums ir 2010.gada 1.decembris, un šobrīd policijā strādā 10 darbinieki.
 
Policija darbojas saskaņā ar pašvaldības policijas nolikumu un savā darbībā ievēro un pilda Latvijas Republikas Satversmi, likumu “Par policiju”, likumu “Par pašvaldībām”, Ministru kabineta noteikumus un citus valstī spēkā esošus normatīvos aktus, kā arī Smiltenes novada pašvaldības nolikumu, Pašvaldības izdotos Saistošos noteikumus, Pašvaldības lēmumus, Domes izdotos iekšējos normatīvos dokumentus. 
 
Pēdējās izmaiņas: 22.05.2019 17:45:54
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET