Noslēdzies projekts “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1. kārta”

Noslēdzies projekts “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1. kārta”

Smiltenes novada dome īstenojusi projektu “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1. kārta”, kurā rekonstruēti pieci pašvaldības ceļi.
Meliorācijas projekta aktualitātes

Meliorācijas projekta aktualitātes

Projekta ietvaros notiks pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 7,737 km garumā atjaunošana lauksaimniecības un meža zemēs Grundzāles pagastā.
Turpinās darbi pie projekta “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā”

Turpinās darbi pie projekta “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā”

Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi Smiltenes vidusskolā, veicot ieguldījumus un attīstot esošo infrastruktūru, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.
Tiek īstenots projekts “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta”

Tiek īstenots projekts “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta”

Paredzēts pārbūvēt un asfaltēt Valkas ielas atzaru, ar kopējo garumu 0,473 km, kā arī veikt Valkas ielas 5 teritorijas degradētās teritorijas sakārtošanu un ražošanas ēkas izbūvi.
Apstiprināts projekts “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, III.kārta”

Apstiprināts projekts “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, III.kārta”

Projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Aicina mazos un vidējos uzņēmējus piedalīties projekta “COOP Local” aktivitātēs

Aicina mazos un vidējos uzņēmējus piedalīties projekta “COOP Local” aktivitātēs

Smiltenes novada amatnieki un rokdarbnieki, mazie un vidējie dārzeņu un stādu audzētāji tiek aicināti doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju.
Noslēgušies autoceļa posma Smiltene-Rauziņa būvdarbi

Noslēgušies autoceļa posma Smiltene-Rauziņa būvdarbi

Projekta “Autoceļa posma Smiltene - Rauziņa infrastruktūras rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai” plānotie būvdarbi 0,92km posmā ir pabeigti.
Turpinās projekta “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta” īstenošana

Turpinās projekta “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta” īstenošana

Šā gada 19.oktobrī parakstīta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/027 “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta” īstenošanu.
Turpinās projekta “LIFE ADAPTATE” īstenošana

Turpinās projekta “LIFE ADAPTATE” īstenošana

Smiltenē paredzēts atjaunot Vidusezera slūžas, tās aprīkojot ar automātisku aizvaru pacēlājmehānismu ūdens līmeņa kontrolēšanai Vidusezerā, kā arī Vidusezera tīrīšana un padziļināšana – sanesumu, dūņu un piesārņojuma tīrīšana.
Turpinās būvdarbi projektā “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II.kārta”

Turpinās būvdarbi projektā “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II.kārta”

Projekta ietvaros paredzēts 2019.gadā pārbūvēt arī pašvaldības autoceļus vai to posmus “Kažauči-Liepkalni”, “Smiltene-Stariņi”, “Paltnieku ceļš” un “Ķempes-Kamolkalns”.
Pēdējās izmaiņas: 18.01.2019 09:35:17
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET