Apstiprināts projekts “Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde”

Apstiprināts projekts “Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde”

Projekta mērķis ir izstrādāt apsaimniekošanas plānu Lizdoles ezeram. Balstoties uz apsaimniekošanas plānā norādītām aktivitātēm nākotnē, veikt ilgtspējīgu publiska ezera un tā piekrastes attīstību.
Apstiprināts projekts “Publiskās piekļuves nodrošināšana Lizdoles ezeram”

Apstiprināts projekts “Publiskās piekļuves nodrošināšana Lizdoles ezeram”

Projekta rezultātā tiks izveidota brīva piekļuve ezeram, peldētava, kā arī uzstādīti labiekārtojuma elementi un izveidots šķembots laukums.
Turpinās projekta “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta” īstenošana

Turpinās projekta “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta” īstenošana

Projekta ietvaros notiek Smiltenes pilsētas Limbažu, Celtnieku un Gaujas ielu un inženiertīklu infrastruktūras pārbūve un Rūpnieciskās ražošanās ēkas būvniecība Limbažu ielā 8, Smiltenē.
Notiek projekta “Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai II.kārta” īstenošana

Notiek projekta “Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai II.kārta” īstenošana

Projekta ietvaros norisinās Kaikas ielas pārbūves darbi, būvdarbus objektā veic SIA “8 CBR”.
Noslēdzies projekts “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1. kārta”

Noslēdzies projekts “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1. kārta”

Smiltenes novada dome īstenojusi projektu “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1. kārta”, kurā rekonstruēti pieci pašvaldības ceļi.
Meliorācijas projekta aktualitātes

Meliorācijas projekta aktualitātes

Projekta ietvaros notiks pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 7,737 km garumā atjaunošana lauksaimniecības un meža zemēs Grundzāles pagastā.
Turpinās darbi pie projekta “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā”

Turpinās darbi pie projekta “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā”

Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi Smiltenes vidusskolā, veicot ieguldījumus un attīstot esošo infrastruktūru, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.
Tiek īstenots projekts “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta”

Tiek īstenots projekts “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta”

Paredzēts pārbūvēt un asfaltēt Valkas ielas atzaru, ar kopējo garumu 0,473 km, kā arī veikt Valkas ielas 5 teritorijas degradētās teritorijas sakārtošanu un ražošanas ēkas izbūvi.
Apstiprināts projekts “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, III.kārta”

Apstiprināts projekts “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, III.kārta”

Projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Aicina mazos un vidējos uzņēmējus piedalīties projekta “COOP Local” aktivitātēs

Aicina mazos un vidējos uzņēmējus piedalīties projekta “COOP Local” aktivitātēs

Smiltenes novada amatnieki un rokdarbnieki, mazie un vidējie dārzeņu un stādu audzētāji tiek aicināti doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju.
Pēdējās izmaiņas: 19.03.2019 15:48:07
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET
             
             
« Marts 2019 »
25
26
27
28
12
3
4
5
6
7
8910
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
212223
24
 
 
 
 
 
 
 
Operatīvās rīcības dienests