Noslēdzas divi Zivju fonda projekti

14.10.2015 / www.smiltene.lv


Pašvaldība 2015.gada 2.oktobrī apstiprināja Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” izstrādātos zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus četrām Smiltenes novada ūdenstilpēm projekta „Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Smiltenes novada ūdenstilpēm” ietvaros. Izstrādātie noteikumi pieejami pašvaldības mājas lapā, sadaļā projekti:

  • Bilskas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi;
  • Vidusezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi;
  • Blomes dzirnavezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi;
  • Tepera ūdenskrātuves zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi.

Pēc izstrādātajiem noteiktumiem pašvaldība varēs veikt sekmīgu un lietderīgu zivju resursu atjaunošanu. Noteikumi ļauj izvērtēt zivju krājumu daudzveidību un to apjomu, lai turpmāk maksimāli racionāli tie tiktu papildināti vadoties pēc izstrādātajiem noteikumiem. Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Zivju fonda līdzekļus. Projekta kopējās izmaksas ir 2220,83 EUR. Zivju fonda līdzfinansējums ir 100% jeb 2134,88 EUR no projekta attiecināmajām izmaksām. Pašvaldības līdzfinansējums ir 85,95 EUR.

Šogad pašvaldība jau uzsāka zivju resursu papildināšanu. Projekta „Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros” ietvaros Tepera ezerā 13.oktobrī notika 2000 zandarta mazuļu ielaišana. Vidējais vienvasaras zandarta mazuļu svars bija 1,8g un garums 5cm. Zandarta mazuļus piegādāja SIA „Rūjas zivju audzētava” no Rūjienas novada. Vasaras sākumā šī projekta ietvaros Bilskas ezerā tika ielaisti 1500 līdaku mazuļi. Projekta mērķis bija palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada ezeros un radīt pamatu licenzētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību. Projekta realizācija arī kļuva iespējama piesaistot Zivju fonda līdzekļus. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 980,00 EUR. Zivju fonda līdzfinansējums ir 100% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Foto šeit.
 

Lita Kalniņa,
Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 20.06.2019 11:35:30
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET