Turpinās autoceļa posma Smiltene-Rauziņa pārbūve

10.08.2018 / www.smiltene.lv

Turpinās autoceļa posma Smiltene-Rauziņa pārbūve


Šā gada aprīlī uzsākti būvdarbi autoceļā Smiltene-Rauziņa. Līdz šim objektā ir veikti grāvju tīrīšanas darbi un izbūvētas virsūdeņu novadīšanas sistēmas. Tiek pastiprinātas ceļa pamatnes konstruktīvās kārtas pirms karstā asfalta seguma ieklāšanas, kas tiek plānota augusta mēnesī. Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam, paredzēts pārbūvēt autoceļa posmu 0,92km garumā. Būvdarbus objektā veic SIA “8CBR”.

Projekta “Autoceļa posma Smiltene - Rauziņa infrastruktūras rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai” mērķis ir veicot autoceļa Smiltene-Rauziņa transporta infrastruktūras uzlabošanu, radīt šim autoceļam piegulošajās teritorijās vietējiem uzņēmējiem pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, paaugstināt konkurētspēju, nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību Smiltenes novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Plānots, ka projekta rezultātā atbalstītajā teritorijā tiks radītas vismaz 5 jaunas darbavietas, komersanti veiks investīcijas vismaz 1,3 miljonu EUR apmērā un tiks atjaunota ražošanas teritorija vismaz 5 ha platībā.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" ietvaros.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 540 945,86 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir  261 460,00EUR.

 

Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas
 projektu vadītāja
 

Pēdējās izmaiņas: 19.03.2019 15:48:07
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET
             
             
« Marts 2019 »
25
26
27
28
12
3
4
5
6
7
8910
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
212223
24
 
 
 
 
 
 
 
Operatīvās rīcības dienests