Smiltenes novada dome
                           Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
                   Reģ.Nr. 90009067337
                     AS SEB banka, kods UNLALV2X
       Konts: LV75UNLA0050014255591

 

Pēdējās izmaiņas: 21.04.2017 17:11:13
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET