Nodokļu maksātāja reģ. kods Nr.90009707866
Juridiskā adrese: Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Korespondences adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729,
e-pasts: sportacentrs@hotmail.com, tālr.: 26460704, fakss: 64707583

 

Smiltenes Sporta pārvaldes vadītājs: Guntars Markss

Smiltenes Sporta pārvalde ir Smiltenes novada domes dibināta iestāde, kas savu darbu uzsāka ar 2012.gada 1.janvāri.

Smiltenes novada Sporta pārvalde ir atbildīgā institūcija par sportu pašvaldībā, kas darbojas atbilstoši Pārvaldes nolikumam, balstoties uz Domes nolikumu, un sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Olimpisko komiteju, sporta veidu federācijām, biedrībām, klubiem un citām ieinteresētām organizācijām realizē pašvaldības funkcijas sporta nozarē Smiltenes novadā.

Pārvaldes mērķis ir radīt vidi un apstākļus, kas sekmētu sportiskas, fiziski aktīvas, veselīgas, izglītotas sabiedrības veidošanu, novada vārda popularizēšanu valsts un starptautiskā mērogā. 
 
Pārvaldes galvenās funkcijas ir:
 • plānot un vadīt sporta nozares darbību un attīstību Smiltenes novadā;
 •  pārzināt un koordinēt valsts un pašvaldības sporta politikas īstenošanu Smiltenes novadā;
 • veidot labvēlīgu vidi fizisko aktivitāšu daudzveidības attīstībai, radot iespējas nodarboties ar sportu un fiziskam aktivitātēm Smiltenes novadā;
 • sporta bāžu apsaimniekošanas organizēšana; 
 • sporta izglītības procesa sekmēšana;
 • sporta aktivitāšu sekmēšana novada pagastos;
 • sporta tradīciju saglabāšana un jaunu ieviešana;
 • bagātināt Smiltenes novada sporta dzīvi, līdzdarbojoties nacionālos un starptautiskos sporta dzīves procesos un pasākumos, veidojot prestižu novada tēlu.

 

Sporta pārvalde atbild par sekojošām sporta bāzēm:
 • Sporta atpūtas komplekss pie Tepera ezera, kas sastāv no peldētavas ar tiltiņiem, hokeja laukuma, smilšu volejbola laukumiem (4 gabali).
 •  Sporta komplekss pie Tepera ezera”, kas sastāv no kartingu trases, sporta stadiona ar mākslīgā seguma futbola laukumu, tenisa laukumiem (2 gabali), sporta spēļu laukuma, asfaltēta laukuma.
 •  Smiltenes sporta halle.
 •  Sporta komplekss Silvā.
 •  Sporta stadions Smiltenes novada Brantu pagastā – „Vidzemītē”.

 

Pēdējās izmaiņas: 22.05.2019 14:12:24
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET