TERITORIJAS PLĀNOJUMI 

LĒMUMS par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu Nr.9/09 „Par Smiltenes novada teritorijas plānojumiem” apstiprināšanu, skatīt šeit.

Bilskas pagasta teritorijas plānojums


Apbūves noteikumi
Plānotā izmantošana
Aizsargjoslu karte

Paskaidrojuma raksts -

I dala               II daļa

Blomes pagasta teritorijas plānojums


Apbūves noteikumi
Plānotā izmantošana
Aizsargjoslu karte
Paskaidrojuma raksts  
 
Brantu pagasta teritorijas plānojums

Apbūves noteikumi
Plānotā izmantošana 

Vidzemes ciema plānotā izmantošana

Paskaidrojuma raksts  
 
Grundzāles pagasta teritorijas plānojums

Apbūves noteikumi
Plānotā izmantošana 1.lapa
Plānotā izmantošana 2.lapa
Plānotā izmantošana ciemi 
Paskaidrojuma raksts  

 Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma grozījumi 2014.gads


I dala Paskaidrojuma raksts Pielikumi I daļai
II un III daļa Grafiskā daļa un apbūves noteikumi  Nr.1; Nr.2: Nr.3
Atļautā plānotā 1.lapa  Nr.4; Nr.5; Nr.6
Atļautā plānotā 2.lapa  Nr.7; Nr.8; Nr.9
 Aizsargjoslas  1.lapa  Nr.9.1; Nr.9.2
 Aizsargjoslas  2.lapa  Nr.10
Grundzales_TP_groz_shema  
Vides pārskats  

Vides pārskata pielikums_1
Vides pārskata pielikums_2
Ziņojums par vides pārskatu

 

 

 
Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma grozījumi 2012.gadā

I daļa Paskaidrojuma raksts

II daļa Grafiskā daļa 

Aizsargjoslu karte

Plānotā izmantošana

III daļa Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
IV daļa Pārskats par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi
2012.gada 27.decembra Smiltenes novada domes lēmums Nr.17

Launkalnes pagasta teritorijas plānojums

Apbūves noteikumi
Plānotā izmantošana
Aizsargjoslu karte
Paskaidrojuma raksts  
 
Palsmanes pagasta teritorijas plānojums

Apbūves noteikumi
Plānotā izmantošana 1.lapa
Plānotā izmantošana 2.lapa
Plānotā izmantošana apdzīvotās vietas 
Paskaidrojuma raksts  
 
 Smiltenes pagasta teritorijas plānojums

Apbūves noteikumi
Plānotā izmantošana
Aizsargjoslu karte
Paskaidrojuma raksts  
 
Smiltenes pilsētas teritorijas plānojums

Apbūves noteikumi
Plānotā izmantošana
Aizsargjoslu karte
Paskaidrojuma raksts  
 
Variņu pagasta teritorijas plānojums

Apbūves noteikumi 
Plānotā izmantošana
Aizsargjoslu karte
Paskaidrojuma raksts  
 

 

Pēdējās izmaiņas: 24.05.2019 16:34:05
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET