"Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā" (COOP Local)

22.03.2017 / www.smiltene.lv

Projekts „COOP Local”

Programma, prioritāte, aktivitāte

Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam.

Projekta ID nr. (piešķir finansētājs)

EST-LAT14

Projekta iesniedzējs, partneri

Projekta iesniedzējs: Setomaa lauku pašvaldību apvienība
Projekta partneris: Inkubācijas centrs Repina, Vastselīnas pašvaldības dome, Apes novada dome, Smiltenes novada dome.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir atdzīvināt un stiprināt pārrobežu uzņēmējdarbību, īstenojot virkni dažādu pasākumu, kas veicinās sadarbības un biznesa attiecību veidošanu starp Igaunijas un Latvijas uzņēmējiem.

Projekta īstenošanas laiks un ilgums

Projekts tiks ieviests laika periodā no 2017.gada marta līdz 2019.augustam, 32 mēneši

Projekta finansējums

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 338 756,00 EUR, 85% jeb 287 942,60 EUR no projekta finansē Eiropas Savienība, 50 813,40 EUR projekta partneru līdzfinansējums

Projekta aktivitātes

1.Projekta vadība un koordinēšana – nepieciešama, lai sasniegtu projekta mērķi noteiktā laikā un budžeta ietvaros.
2.Sabiedrības informēšana – informācija tiks publicēta visu piecu partneru drukātajos medijos un mājas lapās.
3. Pārrobežu tīklu veidošanai starp Igaunijas un Latvijas vietējiem mājražotājiem, jaunajiem uzņēmējiem, amatniekiem un rokdarbniekiem četrās nozarēs – ogas un augļi, dārzeņi un garšaugi, piena un gaļas produkcija, amatnieki un rokdarbnieki.
4. Mācību ekskursijas un semināri iesaistītajiem dalībniekiem Igaunijā un Latvijā.
5. Kopēja dalība ikgadējos gadatirgos Igaunijā un Latvijā iesaistīto partneru reģionos.
6. Aktīvākie dalībnieki dosies pieredzes apmaiņas un jaunu kontaktu meklēšanas braucienos uz Baltkrieviju, Krieviju un Somiju.
7. Kopīgas brošūras izveide, kurā apkopti visu iesaistīto mājražotāju un amatnieku piedāvājumi divās valodās.
8. u.c.

Pievienotie dokumenti

17.03.2017

08.03.2017.

31.03.2017.

19.05.2017

08.06.2017

10.08.2017.

17.10.2017.

21.11.2017.

29.12.2017.

18.01.2018.

08.02.2018.

03.03.2018.

27.07.2018.

08.10.2018.

15.11.2018.

03.01.2019.

25.01.2019.

23.04.2019.

23.05.2019.

 

Pēdējās izmaiņas: 14.06.2019 16:04:05
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET